Kody GTU i TP w FireTMS

Kody GTU i TP w FireTMS

Kody GTU Ze względu na wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące nowej kwalifikacji niektórych dostaw towarów i świadczonych usług, wprowadziliśmy funkcjonalność kodów GTU. W związku z powyższym przedstawiamy, w jaki sposób korzystać z niej w systemie: W Księgowość >> Sprzedaż >> Katalog usług do predefiniowanego wpisu z usługą został automatycznie przypisany kod GTU_13. Informację na temat tego […]

2 minuty czytania
Dodatkowe przychody oraz wydatki na zleceniach i inne nowości

Dodatkowe przychody oraz wydatki na zleceniach i inne nowości

Możliwość dodania dodatkowych usług uwzględnionych w kwocie dla klienta Dzięki tej funkcji użytkownik może definiować dodatkowe przychody, które zostaną doliczone dla klienta w związku z realizowanym dla niego zleceniem. W tym celu do widoku edycji ładunku dodaliśmy nową zakładkę: Dodatkowe usługi. Po zakończeniu zlecenia uwzględniającego dodatkowe usługi system wygeneruje szkic faktury sprzedaży, gdzie każda z […]

1 minuty czytania
Zlecenia mędzyoddziałowe i inne nowości FireTMS

Zlecenia mędzyoddziałowe i inne nowości FireTMS

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Zlecenia międzyoddziałoweLista zadań na stronie startowejUdział w koszcie zlecenia Zlecenia międzyoddziałowe Funkcja została wprowadzona z myślą o firmach, które w ramach jednego konta FireTMS posiadają kilka oddziałów. Dzięki niej oddział przyjmujący ładunek od klienta może szybko przekazać go do innego oddziału, który zajmie się jego przewozem. […]

2 minuty czytania
Ograniczenia wprowadzania ładunków i zleceń oraz inne nowości

Ograniczenia wprowadzania ładunków i zleceń oraz inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Ograniczenia wprowadzania ładunków i zleceńUsprawnienia w module Wolnych pojazdówZwiększony limit znaków dla globalnych warunków zleceń Ograniczenia wprowadzania ładunków i zleceń Dzięki tej funkcji możemy ustawić progi przyjmowania ładunków i tworzenia zleceń tak, aby zablokować nieopłacalne finansowo sytuacje dla firmy. W tym celu w Konfiguracji systemu dodaliśmy […]

2 minuty czytania
Import płatności z pliku i inne nowości FireTMS

Import płatności z pliku i inne nowości FireTMS

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Import płatności z plikuOznaczenie kont bankowych jako kont do płatności za VATZałączniki z wydatkami na zleceniach spedycyjnych Import płatności z pliku Import płatności z pliku to kolejna nowość, która ułatwi i przyspieszy pracę osobom zajmującym się księgowością i windykacją. Dzięki tej funkcji możemy przenieść informacje o […]

2 minuty czytania
Wykrywanie opuszczania korytarza przez kierowcę i inne nowości

Wykrywanie opuszczania korytarza przez kierowcę i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Wykrywanie opuszczania korytarza przez kierowcęRzeczywista ilość km na zleceniuLista zezwoleń – nowe możliwościNowy filtr na liście Wolnych pojazdów Wykrywanie opuszczania korytarza przez kierowcę Podczas tworzenia zlecenia w FireTMS użytkownik definiuje informacje na temat jego załadunków i rozładunków. Na tej podstawie system wyznacza trasę na mapie. Spedytor […]

2 minuty czytania
Różnice kursowe, lista zadań i inne nowości

Różnice kursowe, lista zadań i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Różnice kursoweLista zadań Informacja na temat faktury sprzedażowej i zakupowej na liście ładunków Różnice kursowe Różnice kursowe, to różnice wynikające z transakcji dokonywanych w walutach obcych. Powstają, gdy po przeliczeniu na PLN wartość faktury różni się od wartości jej zapłaty. Aby ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za […]

2 minuty czytania
Prezentacja Wolnych pojazdów na mapie i inne nowości

Prezentacja Wolnych pojazdów na mapie i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Prezentacja Wolnych pojazdów na mapieEksport przelewów do banku – nowe możliwościAktualizacja terminu płatności po wysłaniu faktury e-mailemIntegracja z telematyką Navira Prezentacja Wolnych pojazdów na mapie O funkcji Wolnych pojazdów wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach na blogu: Lepsze zarządzanie zleceniami dzięki funkcji Wolnych pojazdów. Funkcja ta zawiera […]

3 minuty czytania
10 narzędzi FireTMS, które przynoszą najwięcej korzyści dla firmy

10 narzędzi FireTMS, które przynoszą najwięcej korzyści dla firmy

FireTMS zawiera zestaw profesjonalnych narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie transportem i spedycją. W poniższym artykule poznasz 10 kluczowych funkcji programu, które pomogą Ci zautomatyzować codzienną pracę. 1. Automatyczne generowanie faktury sprzedażowej oraz zakupowej Automatyczne generowanie faktury po zakończonym zleceniu jest najczęściej używaną funkcją w FireTMS, ponieważ łączy pracę spedytora i księgowości. Pamiętaj, że jeżeli tworzysz zlecenie […]

2 minuty czytania
Historia zmian w ładunku, lista zezwoleń i inne nowości w FireTMS

Historia zmian w ładunku, lista zezwoleń i inne nowości w FireTMS

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:Historia zmian dokonywanych w ładunku i zleceniu Lista zezwoleńNowe możliwości raportu Rentowność flotyZablokowanie możliwości zmiany terminu płatności dla przewoźnika na zleceniu Historia zmian dokonywanych w ładunku Kolejną nowością FireTMS jest Dziennik aktywności w zleceniu od klienta. Będą w nim prezentowane wszystkie zmiany, które zostały dokonane na […]

3 minuty czytania