Automatyczne monitorowanie punktualności zleceń

17 września  /  autor: Anna Mucha  /  3 minuty czytania

Z tego artykuł dowiesz się:

Czym jest funkcja Monitorowania punktualności zlecenia i zbliżania do punktu ?
Jak działa i jakich informacji nam dostarcza?

Jak możemy wykorzystać ją w naszej codziennej pracy ?

Funkcja monitorowania punktualności zlecenia i zbliżania do punktu pozwoli nam na bieżąco sprawdzać, na jakim etapie jest zlecony przez klienta ładunek. Komunikaty w postaci odpowiednich statusów dla załadunków i rozładunków dostarczą nam informacji na temat realizacji poszczególnych punktów, jak i całego zlecenia. Dzięki temu w przypadku opóźnień w dostarczeniu ładunku będziemy mogli od razu poinformować o tym fakcie naszego zleceniodawcę. Pozwoli nam to również szybko zareagować w sytuacjach kryzysowych, gdzie na przykład ciągnik ulegnie awarii.

Aby skorzystać z funkcji Monitorowania punktualności zlecenia i zbliżania do punktu, muszą być spełnione poniższe warunki:

  • integracja z telematyką (dostawcą GPS) bądź korzystanie z aplikacji mobilnej dla kierowców FireTMS
  • status zlecenia “w realizacji”
  • zlecenie musi mieć przypisany ciągnik, którego pozycja jest znana przez system
  • ostatni punkt zlecenia nie jest starszy niż 7 dni od daty bieżącej
  • w przypadku kalkulacji punktualności należy podać godziny załadunków oraz rozładunków

Kalkulacja zbliżania się

Dla każdego załadunku bądź rozładunku w zleceniu system sprawdza, czy ciągnik znajduje się w promieniu 10 km od danego punktu. Jeżeli znajduje się w wyznaczonym promieniu, ustawia wtedy automatycznie status Zbliżył się do punktu. Jeżeli po danym statusie kierowca nie zgłosi statusu Rozpoczął czynność w punkcie czy też Zrealizowany, a pojazd wyjedzie poza promień 20 km od punktu, system ustawia status Oddalił się od punktu. Statusy Rozpoczął czynność w punkcie oraz Zrealizowany ustawiane są tylko manualnie przez kierowcę za pomocą terminala (np. GBox), aplikacji mobilnej FireTMS lub manualnie przez dyspozytora. Po ustawieniu statusu Rozpoczął czynność w punkcie lub Zrealizowany, system nie przeprowadza dalszego monitorowania zbliżania do danego punktu.

statusy wewnątrz zlecenia

Kalkulacja punktualności

Warunkiem monitorowania punktualności zlecenia przez system jest podanie godzin załadunków i rozładunków. Wymagany format wprowadzanych godzin to HH:MM. Podając przykładowo godzinę załadunku “10:00-15:22” a rozładunku “do 19:30”, system jako godzinę załadunku wskaże 15:22. W przypadku rozładunku będzie to 19:30. Kalkulując punktualność poszczególnych punktów, system bierze pod uwagę aktualną pozycję pojazdu oraz ilość pozostałych km do punktu docelowego. Na tej podstawie szacuje czas dotarcia i ustawia status Na czas bądź Opóźniony. Podczas ustawiania tych statusów system nie uwzględnia czasu pracy oraz czasu jazdy kierowcy. System aktualizuje statusy punktów co kilka minut, używając zawsze najświeższej znanej pozycji pojazdu.

statusy ma liście zleceń

Oprócz statusów konkretnych punktów istnieje jeszcze status całego zlecenia, pozwalając w jednym miejscu ocenić ryzyko związane z jego realizacją.

Sposób wyznaczania statusu zlecenia:

  • jeśli ostatni punkt ma status Opóźniony =>  całe zlecenie ma status Opóźnione
  • jeśli ostatni punkt ma status Na czas, ale jakikolwiek z wcześniejszych punktów ma status Opóźniony => całe zlecenie ma status Zagrożone
  • w pozostałych przypadkach całe zlecenie ma status Zgodnie z planem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Monitorowania punktualności zlecenia i zbliżania do punktu w naszym programie dla transportu i spedycji, skontaktuj się z nami.

*Funkcja dostępna od pakietu Premium

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Testuj-14-dni-za-darmo-300x37.png

Tagi: