Nowości w FireTMS #9

31 stycznia  /  autor: FireTMS  /  2 minuty czytania

Za nami kolejne nowości w FireTMS, które zostały wprowadzone wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji, w tym m.in. generowanie kart drogowych na podstawie GPS.

Funkcja ta jest najważniejszym udogodnieniem, które udało nam się wprowadzić do aplikacji, ale prócz tego znajdziesz również dwie nowe funkcje, jak nowa jednostka czy rozszerzone informacje umieszczane na fakturze.

Generowanie kart drogowych na podstawie GPS

Twoja praca może być jeszcze szybsza i łatwiejsza, dzięki temu, że FireTMS od teraz umożliwia generowanie kart drogowych na podstawie GPS.

Oczywiście by ta funkcjonalność była możliwa, musisz zintegrować telematykę GPS w FireTMS.

Dodatkowo muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • musisz posiadać dodaną bazę podstawową,
  • zlecenie zostało wprowadzone do systemu.

Aby skorzystać z tej funkcji należy przejść do kart Pojazdy>Karty Drogowe>Generuj na podstawie GPS

Generowanie kart drogowych z GPS w FireTMS
Po przejściu do następnego kroku, zaznacz pożądane dane jak oddział, pojazd, zakres dat i wybierz którą kartę drogową chcesz wygenerować.

karty drogowe na podstawie gps
Następnie należy sprawdzić przygotowaną fakturę (i ewentualnie zmienić, uzupełnić dane – jeśli jest taka potrzeba).

generowanie kart drogowych na podstawie gps
W ten sposób, w kilka chwil udało Ci się wygenerować kartę drogową na podstawie danych z GPS-u.

Wydruki z wygenerowanych faktur (pro-forma) zawierają nr dokumentu z których zostały utworzone oraz zapłaconą kwotę

Dzięki tej funkcji na wydruku faktury widoczne będą dane z pro-formy (jej numer) oraz opłacona kwota.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie faktury pro-forma (Księgowość>Sprzedaż>Faktury pro-forma>Nowa faktura pro-forma). Kwota do zapłaty na fakturze pro-forma to 9767,93 PLN. Przyjmijmy, że zarejestrowana płatność dla faktury pro-forma na kwotę 4000 PLN.

pro forma
Następnie generujemy fakturę na podstawie pro-formy i otrzymujemy taki wydruk:

FireTMS FV
Na powyższym podglądzie wydruku faktury zauważyć można:

  • numer faktury pro-forma na podstawie, której przygotowana została faktura,
  • dotychczas opłacona kwota oraz suma pozostała do zapłaty.

Nowa jednostka – sztuka

Idąc za głosem potrzeb naszych Klientów dodaliśmy nową jednostkę – sztukę. Od teraz wprowadzając ładunek możesz wybrać właśnie taką jednostkę, jeśli Twoja firma ją wykorzystuje.

Jednostka sztuka FireTMS
Przetestuj wszystkie możliwości FireTMS tutaj, a jeśli nie masz konta założysz je w tym miejscu.

mogą Cię zainteresować: