Portal przewoźnika i inne nowości w FireTMS

20 lipca  /  autor: Anna Mucha  /  2 minuty czytania

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:
Portal przewoźnika
Stany licznika z telematyk GPS na zleceniu
Możliwość łączenia dodatkowej usługi z główną na FV sprzedażowej

Portal przewoźnika


Portal przewoźnika to kolejna nowość w FireTMS. Dzięki niej można ograniczyć czas poświęcony na biurokrację związaną z przyjmowaniem i przetwarzaniem dokumentów po zakończonym zleceniu spedycyjnym. Aby skorzystać z tej funkcjonalność, w pierwszej kolejności należy ją uruchomić w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Portal przewoźnika. Podczas jej uruchamiania użytkownik ma możliwość zaznaczenia preferowanych ustawień. Przewoźnik, który otrzyma zlecenie na maila, po wybraniu opcji Otwórz w FireTMS (bądź po kliknięciu na wydruku zlecenia linku do portalu przewoźnika) będzie miał możliwość:

  • dodania skanu faktury do otrzymanego zlecenia
  • dodania skanu CMR do ładunku
  • uzupełnienia danych faktury
portal przewoznika

Załączone przez przewoźnika dokumenty pojawią się w systemie. Użytkownik FireTMS otrzyma wtedy dodatkowo wiadomość mailową z informacją na temat ich wgrania. Natomiast uzupełnione dane faktury: m.in. kwota, numer faktury czy data wystawienia zostaną uwzględnione w wygenerowanym przez system szkicu faktury zakupu.


Stany licznika z telematyk GPS na zleceniu


Do tej pory informacja na temat stanu licznika była propagowana do zlecenia podczas oznaczania punktu załadunku/rozładunku jako zrealizowanego. Warunkiem skorzystania z tej opcji było korzystanie z aplikacji dla kierowców FireTMS Driver lub telematyki Transics. Od teraz informacja ta będzie pobierana również od innych dostawców GPS, jeżeli tylko FireTMS otrzyma od nich takie dane. Dzięki temu na zleceniu użytkownik będzie mieć informację na temat jego rzeczywistego przebiegu.

licznik

Możliwość łączenia dodatkowej usługi z główną na FV sprzedażowej


Z wcześniejszymi wersjami systemu wprowadziliśmy możliwość dodania dodatkowych usług uwzględnionych w kwocie dla klienta: więcej informacji tutaj. Z nową aktualizacją można zaznaczyć, aby wszystkie dodatkowe usługi pojawiły się jako jedna pozycja faktury będąca sumą ceny bazowej oraz wszystkich dodatkowych usług. W celu określenia, które usługi mają być łączone z pozycją główną faktury, należy przejść do Księgowość >> Sprzedaż >> Katalog usług i tam zaznaczyć stosowną opcję.

katalog uslug

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat portalu przewoźnika i pozostałych nowości, skontaktuj się z nami.


*Funkcje dostępne w wybranych pakietach

Tagi: , ,