fireTMS > Blog > Balíček mobility – změny v roce 2022

Balíček mobility – změny v roce 2022

ikona zegara6 minuty čtení

February 2, 2022 / Autor: Tým fireTMS

V únoru 2022 vstoupily v platnost další změny Balíčku Mobility. Odhaduje se, že mohou zvýšit mzdové náklady řidičů až o 40 %. Vysvětlíme, co přesně se změní a jak to může ovlivnit vaše podnikání.

V článku:

V roce 2022 se balíček mobility změní hned třikrát. První změny vstoupí v platnost 2. února, pak 20.5 a další 20. května 2022. Již první z nich bude mít za následek zvýšení mzdových nákladů. Zkoumáme všechny změny, které přináší zavedení Balíčku mobility. 

Balíček Mobility – co to je?

Balíček mobility je soubor právních předpisů, jejichž zavedení mělo mimo jiné zlepšit finanční podmínky řidičů s nízkou minimální mzdou. Změny zahrnovaly především tři aspekty fungování spedičních společností:

  • dobu řízení a odpočinku pro řidiče,
  • způsoby vysílání a účtování řidičů,
  • přístup na trh zemí Evropské unie.

Balíček mobility vstoupil v platnost 20. srpna 2020. Tehdy změnil nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012.

Jak se změnil pravidelný týdenní odpočinek?

Balíček mobility zavedl nová pravidla pro pracovní dobu a dobu odpočinku řidičů. Od srpna 2020 se musí každý řidič alespoň jednou za 4 týdny vrátit na minimálně 45 hodin do místa svého bydliště nebo základny. Pokud řidič využil na trase dvě zkrácené týdenní doby odpočinku, musí se vrátit před dalším běžným týdenním odpočinkem, tedy v praxi jednou za 3 týdny. 

Změnila se také pravidla pro využití zkrácené týdenní doby odpočinku. Aby ji mohl řidič využit, musí:

  • zahájit alespoň zkrácené týdenní doby odpočinku v zahraničí,
  • dvakrát za čtyři týdny čerpat běžnou a dvakrát zkrácenou týdenní dobu odpočinku,
  • po využiti dvou zkrácených týdenních dob odpočinku kompenzovat zkrácení, kterému předchází 24hodinový odpočinek. Důležité je, že je nutno doložit 24hodinový odpočinek v místě bydliště nebo v sídle firmy.

Změny v Balíčku mobility navíc zavedly povinnost čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku, která trvá alespoň 45 hodin, na místech k tomu uzpůsobených (např. hotel), nikoli v kabině vozidla. 

Prodloužená doba řízení a práce v noci 

Další změnou, kterou přinesl balíček Mobility v roce 2020, je možnost prodloužení denní doby řízení až o dvě hodiny. Řidič to může udělat, pokud se vrací na základnu nebo domů na týdenní odpočinek. Tuto skutečnost je samozřejmě nutné doložit na výtisku z tachografu nebo v záznamovém listu. 

Podmínkou prodloužení doby řízení o 2 hodiny je také půlhodinová přestávka před touto dobou. Uvedený odpočinek musí být v průběhu třítýdenního období kompenzován jakýmkoli jiným odpočinkem. 

Balíček mobility také změnil pravidla pracovní doby v noci. Podle nových předpisů smí řidič během 24 hodin od nástupu do práce odpracovat v noci maximálně 10 hodin. Důležité je, že denní odpočinek během tohoto období neobnovuje limit noční pracovní doby.

Balíček Mobility – další změny 

Od 20. srpna 2020 existují také sankce pro dopravce a řidiče, kteří porušují předpisy Balíčku mobility. Největší pozornost je věnována případům překročení denní doby řízení a zkrácení týdenní doby odpočinku. 

Mezi novými právními předpisy jsou také ustanovení týkající se provozní základny silniční dopravy. Původně měla mít tato základna prostor, který by umožňoval parkování všem vozidlům ve společnosti. Nakonec však bylo rozhodnuto, že operační základna by měla poskytovat parkovací místa pro minimálně polovinu vozového parku. Dne 26. ledna 2022 přijala Sněmovna pozměňovací návrhy Senátu, které mění mj. velikost operační základny z ½ do ⅓ vozidel dopravce. 

Balíček Mobility – změny od 2.2.2022

V únoru 2022 vstoupí v platnost další změny Balíčku mobility. První úpravy, které začnou platit od 2. února, se týkají především způsobu účtování práce řidičů. Kromě toho byla zavedena zjednodušení pro usnadnění práce, jako je nutnost překládat dokumenty pouze do angličtiny nebo používání elektronické dokumentace. 

Největší komplikací pro dopravce je však zavedení povinnosti vyplácet řidičům minimální mzdu platnou v zemi, do které zaměstnanec vstoupí. Upřesňujeme, že tato nařízení se nevztahují na tranzitní nebo dvoustrannou (bilaterální) přepravu. Změny v Balíčku mobility z hlediska výpočtu zahraniční práce se týkají kabotáže a tzv. transferů (přeprava mezi dvěma různými zeměmi prováděná dopravcem ze třetí země). 

Změny v Balíčku mobility od 2. února vyžadují, aby řidiči umístili na tachograf symbol země, jejíž hranice právě překročili. Tato operace musí být provedena po zastavení na prvním vhodném místě za překročenou hranicí. Za chybějící označení může být udělena finanční pokuta a v případě opakovaného provinění může dopravce přijít i o licenci. 

Podle nových pravidel nebudou řidiči dostávat paušální částky ani diety, ale plný plat země, ve které pracují. Nejpozději při zahájení práce bude však zaměstnavatel muset oznámit vyslání v IMI. 

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu funguje od roku 2008, ale od začátku února letošního roku začne navíc přijímat nahlášení zaměstnanců vyslaných za prací do zahraničí. To umožní mimo jiné kontrolovat správnost výpočtu minimální mzdy. Systém IMI nahrazuje jiná řešení tohoto typu (např. MiLoG nebo SIPSI).

Balíček Mobility – změny od 20.2.2022

Změny v Balíčku mobility, které vstoupí v platnost 20. února 2022, zavádějí příkaz vrátit vozidlo každého dopravce do národní centrály alespoň jednou za 8 týdnů. 

U kabotáže byla zachována možnost provést tři kabotáže během sedmi dnů, ale byla zavedena povinná čtyřdenní přestávka mezi po sobě následujícími kabotážemi se stejným vozidlem v rámci jedné země. Dopravce však může během této doby provádět kabotáž v jiných zemích EU. V praxi to znamená, že pouhý fakt překročení státní hranice „neresetuje kabotáž“. 

Pokud trasa kombinované dopravy prochází územím pouze jedné země EU, bude možné tuto přepravu provádět v souladu s přepravními předpisy.

Balíček Mobility – změny od 20.5.2022

Dne 20. května 2022 vstoupí v platnost další změny Balíčku mobility. Týkat se budou především těch dopravců, kteří mají k dispozici vozidla s maximální povolenou hmotností 2500 kg. Budou muset být držiteli licence pro silniční dopravu a získat povolení k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy. Podnikatelé, kteří mají takový vozový park, budou také muset zaregistrovat sídlo své společnosti. 

Navíc bude zaveden požadavek na finanční zajištění. To je 1800 Euro za první vůz a 900 Euro za každý další vůz. Změny v Balíčku mobility po 20. květnu 2022 proto zvýší náklady na správu malých a středních dopravních společností. Pamatujte však, že tato nařízení se nevztahují na dopravce působící pouze na tuzemském trhu.

Newsletter

Informace od fireTMS jsou cenné jako náklad

Pravidelně přinášíme informace o našem systému a na téma odvětví TSL..

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte v obraze

Informační povinnost GDPR - Administrátor osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je fireTMS.com sp. z o. o. Údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovávány za účelem dodání newsletterů fireTMS.com sp. z o. o. na základě právně odůvodněného zájmu – čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Uvedení údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k dostávání newsletteru. Vaše práva a pravidla zpracovávání osobních údajů jsou přesně stanovena v Zásadách ochrany osobních údajů .
Články
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Tým fireTMS

Tým fireTMS

Tento článek napsal tým fireTMS na základě svých znalostí, zkušeností a porozumění odvětví TSL.

Viz podobné články