Case Study - ILTRANS Deutschland GmbH

Systém pro automatizaci přepravních a spedičních zakázek pro ILTRANS Deutschland GmbH

ILTRANS

Společnost ILTRANS Deutschland GmbH se sídlem v Německu již 15 let poskytuje nejkvalitnější dopravní služby na národní a mezinárodní úrovni. Posláním společnosti je organizovat bezpečnou přepravu a včasné plnění zakázek. ILTRANS Deutschland GmbH provádí přepravu FTL a LTL nákladů v tuzemsku a zahraničí, přepravu speciálního a nebezpečného zboží a smluvní logistiku.

Klade důraz zejména na sledování přepravy nákladů od okamžiku odjezdu do místa určení. Zaměřuje se také na flexibilitu řešení, dostupnost a pomoc v nouzových situacích. Pilířem společnosti je zkušený, kompetentní a mnohojazyčný tým, jehož prioritou je spokojenost zákazníka.

Výzva

Automatizace

LTRANS Deutschland GmbH potřebuje systém, který dokáže automaticky vytvářet přepravní a spediční zakázky. Měl by umožnit přístup k datům souvisejícím s dopravou zaměstnancům z různých oddělení společnosti. Zákazník chce automatickou komunikaci se zákazníky pomocí vyhrazeného modulu. Potřebuje také nástroj pro usnadnění správy smluvního vozového parku spolu s minimalizací přestávek. Program by měl mít intuitivní rozhraní, které zajistí efektivní implementaci v nových pobočkách společnosti v tuzemsku a zahraničí. Navíc musí umožnit práci v režimu home office.

Automatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbHAutomatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbHAutomatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbH

Nejdůležitější očekávání zákazníka

tickdostupnost softwaru v cloudu
ticktransparentnost údajů o přepravě
tickzobrazení všech dokumentů pod zakázkou
tickgenerování zpráv o vozovém parku a nákladech
tickautomatický přenos informací o nákladech zákazníkům
tickintegrace systému s externím účetním softwarem Datev

Řešení

sygnet

Řešením pro zákazníka je fireTMS – komplexní program pro dopravu a spedici, zajišťující automatizaci činností souvisejících s plánováním, realizací a vyřizováním přepravy. Jeden systém může používat několik uživatelů a informace o nákladech mohou být zpřístupněny zákazníkům na panelu, který je jim vyhrazen. Program byl integrován s účetním systémem společnosti Datev. Je dostupný online a nevyžaduje místní instalaci, takže jej můžete používat kdekoli, kde pracujete.

Vybrané funkčnosti fireTMS

fireTMS umožňuje sdílení a úpravu dat z přepravních zakázek zákazníkům společnosti. Vyhrazený panel jim umožňuje řídit náklady, průběžně kontrolovat stav realizace a vytvářet nové náklady, které se v systému objevují jako připravené k expedici. Mohou si také stáhnout dokumenty přidané k zakázce a automaticky vystavené faktury. Navíc mohou sledovat polohu vozidel přepravujících jejich náklady. Panel zajišťuje transparentní přenos všech informací souvisejících s dopravou a efektivní komunikaci mezi zákazníky a společností.

fireTMS má přehledné a přátelské rozhraní, které uživatelům umožňuje automatizovat procesy v rozsahu spedice a logistiky. Systém fireTMS sleduje nepřetržité změny v odvětví TSL. Lze ho integrovat s externími informačními programy a dodavateli telematiky GPS. Toto usnadňuje interní vyřizování přepravních zakázek a zajišťuje rychlou a účinnou práci. Dedikovaný zákaznický panel podporuje komunikaci mezi zákazníkem, speditérem a přepravcem.

Markus Rzittky - CEO ILTRANS Deutschland GmbH
union

Nejdůležitější výhody po implementaci fireTMS

Před implementací fireTMS
rectanglePřepravní zakázky jsou vytvářeny ručně a shromažďují velké množství dokumentů a data jsou uložena v samostatných souborech.
rectangleNeexistuje žádný společný komplexní pracovní nástroj a jednotlivé úkoly se provádějí v samostatných programech.
rectangleKomunikace a přenos informací o zakázkách mezi přepravci a zákazníky jsou obtížné.
Po implementaci fireTMS
rectangle
Přepravní zakázky jsou v programu vytvářeny automaticky, takže došlo k výraznému zkvalitnění práce.
rectangle
Zaměstnanci z různých oddělení mohou spolupracovat v rámci jednoho systému a jejich čas práce je optimalizován. Navíc je program integrován s externím účetním systémem Datev.
rectangle
Zákaznický panel umožňuje automatický přenos informací ze systému k zákazníkovi, díky čemuž společnost navíc získává na důvěryhodnosti.
sygnet

Začněte s fireTMS zdarma