fireTMS > Blog > Automatické e-mailové upozornenia po schválení nákupnej faktúry a ďalšie nové funkcie vo fireTMS

Automatické e-mailové upozornenia po schválení nákupnej faktúry a ďalšie nové funkcie vo fireTMS

ikona zegara2 minúta čítanie

8. mája 2024 / Autor: Tím fireTMS

V tomto článku sa dozviete o nových funkciách a vylepšeniach:

Automatické e-mailové upozornenia po schválení nákupnej faktúry a označenie odchádzajúcej platby ako zaplatenej

V práci špeditéra sa počíta predovšetkým čas a rýchlosť reakcie. Majú významný vplyv na plánovanie a organizáciu zákazky a v konečnom dôsledku aj na zisk firmy. Vychádzajúc v ústrety potrebám špedičných spoločností, objavila sa vo fireTMS nová funkcia – Automatické e-mailové upozornenia po schválení nákupnej faktúry a označení odchádzajúcej platby ako zaplatenej. Vďaka nej špeditér ako aj dopravca získavajú významné výhody počas realizácie prepravy. Patria k nim:

  • úspora času – systém automaticky odosiela e-mailové upozornenia, čo umožňuje eliminovať časovo náročné písanie správ alebo telefonovanie 
  • transparentná komunikácia – obe strany zodpovedné za prepravu majú jasné a potvrdené informácie o stave a úhrade faktúry

Funkcia tiež podporuje udržanie finančnej likvidity spoločnosti, pre ktorú sú predĺžené alebo oneskorené platby za službu veľkým problémom. Možnosť automatického zasielania e-mailových upozornení skracuje a zjednodušuje proces toku informácií, čo vedie k rýchlejšiemu vybaveniu objednávky. Podľa zásady, že čas sú peniaze.

Ako zapnúť automatické e-mailové upozornenia vo fireTMS?

Pre aktiváciu funkcie prejdite na Konfigurácia >> Konfigurácia systému >> záložka účtovníctvo >> pole Po schválení nákupných faktúr odošlite e-mail s informáciami / Po označení odchádzajúcej platby ako zaplatenej odošlite e-mail s informáciami.

Šablóny e-mailov, ktoré budú použité pri odosielaní, nájdete v sekcii Konfigurácia >> Konfiguračné dáta systému >> Konfigurácia Výtlačkov >> záložka Šablóny.

História prihlásenia používateľa

S novou verziou fireTMS si môžete skontrolovať prihlásenia vybraného používateľa do systému. Ak to chcete urobiť, prejdite do sekcie Konfigurácia >> Požívatelia >> Úprava používateľa >> História prihlásenia . Okrem informácie o dátume a čase prihlásenia systém zobrazí aj informáciu o IP adrese a stave prihlásenia (úspešné, neúspešné).

Denník aktivít v nákupnej faktúre

Ďalšou novinkou je Denník Aktivity v nákupnej faktúre a opravnej nákupnej faktúre. Používateľ si vďaka nej môže skontrolovať vybrané zmeny týkajúce sa daného dokladu.

Možnosť skryť zrušené objednávky

Do zoznamu so všetkými objednávkami bolo pridané nové zaškrtávacie políčko Zobrazenie zrušených objednávok . Po jeho výbere sa v zozname zobrazia aj objednávky so stavom Zrušené.

Integrácia s Acron GPS

Acron GPS je ďalší poskytovateľ GPS, ktorý sa pripojil k zoznamu poskytovateľov integrovaných s fireTMS. Ak chcete integrovať fireTMS s Acron GPS, prejdite do sekcie Konfigurácia >> Konfiguračné dáta systému >> karta Konfigurácia prepravy >> Konfigurácia telematiky (GPS).

Ak sa chcete dozvedieť viac o automatických emailových upozorneniach a ďalších novinkách, kontaktujte nás.

*Funkcie dostupné vo vybraných balíčkoch

Newsletter

Informácie od fireTMS sú cenné ako náklad

Pravidelne poskytujeme informácie o našom systéme a témach z branže TSL.

Prihláste sa na odber newslettera a buďte informovaní.

Informačná povinnosť GDPR – Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť fireTMS.com sp. z o. o. Údaje uvedené v tomto formulári budú spracované za účelom zasielania newsletterov spoločnosti fireTMS.com sp. z o. o. na základe oprávneného záujmu - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre odber newsletterov. Vaše práva a zásady spracovania osobných údajov sú podrobne uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.
Tagy
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Tím fireTMS

Tím fireTMS

Tento článok napísal tím fireTMS na základe svojich znalostí, skúseností a pochopenia odvetvia TSL.

Pozri podobné články