Cenník

Vyberte si plán, ktorý vyhovuje vašim potrebám,už od 49 € mesačne

sygnet
Vybrať
10% zľava
Vybrať si špecializáciu
Vybrať čísla
6subitem icon
používateľov
najlepšie pre ŠTART
Starter 2 používatelia
49 bez DPH / mesačne
Starter
0,2 GBdokladov / mesiac
1pobočka
zasielateľských objednávok/mesiac
15 dopravných objednávok/mesiac
tickzákazky
tickfaktúry
tickkontrola platieb
tickdatabáza dodávateľov
tickevidovanie nákladov zákaziek a vozového parku
tickpodrobné výkazy
tickintegrácia s GPS
tickriadenie vozového parku
Basic
109 €bez DPH / mesačne
Basic
0,5 GBdokladov / mesiac
2pobočky
zasielateľských objednávok/mesiac
15 dopravných objednávok/mesiac
tickobjednávky
tickfaktúry
tickkontrola platieb
tickdatabáza dodávateľov
tickevidovanie objednávok nákladov a vozového parku
tickpodrobné výkazy
tickintegrácia s GPS
tickriadenie vozového parku
tickintegrácia s Trans.eu
Premium
149 €bez DPH / mesačne
Premium
1 GBdokladov / mesiac
4pobočky
zasielateľských objednávok/mesiac
15 dopravných objednávok/mesiac
tickVšetko z plánu Basic
tickobchodný úver
tickharmonogram vozidiel
tickautomatické vymáhanie
ticksystém priraďovania štítkov
tickImport nákladov zo súboru CSV
Enterprise
169 €bez DPH / mesačne
Enterprise
2 GBdokladov / mesiac
infinity signpobočiek
zasielateľských objednávok/mesiac
15 dopravných objednávok/mesiac
tickVšetko z plánu Premium
tickzákaznícky panel
tickAPI na integráciu
tickautomatický import skenov
tickzúčtovanie preddavkov
tickimportovanie nákladu zo súborov CSV
tickskutočné trasy
tickobmedzenia týkajúce sa nahrávania nákladu a objednávok
tickpoznámky zo šablóny
tickpanel dopravcu
tickaplikácia fireTMS Dispo
tickfireTMS truckMatching
tickplánovač
tickautomatické e-mailové upozornenia po schválení nákupnej faktúry
tickintegrácia s platformou Transporeon

Všetky plány obsahujú

plus-iconprepravné a/alebo špedičné objednávkyplus-iconevidovanie nákladov na vozidloplus-iconvýpočet nákladov na objednávkuplus-iconmonitoring platiebplus-iconintegráciu s telematikamiplus-iconintegráciu s databázou Trans.euplus-iconkomunikáciu s vodičomplus-iconexport údajov do kalkulačných hárkovplus-icongenerovanie kníh jázd z objednávokplus-iconfakturáciaplus-icondatabázu vodičov a vozového parkuplus-iconspráva platností poisteníplus-iconintegráciu s účtovno-finančnými aplikáciami
sygnet

Začnite s fireTMS zadarmo

quotes icon

Softvér pre najlepších
funguje v každej situácii

Dôverujú nám mnohé dopravné a špedičné spoločnosti. Pozrite sa, komu vďačí systém fireTMS za svoju popularitu.

Vďaka implementácii systému fireTMS v našej spoločnosti došlo k významnej pozitívnej zmene, keďže z papierovej dokumentácie sme mohli prejsť na digitálnu. Všetky dokumenty týkajúce sa vozidiel a vodičov sa vďaka systému podarilo systematizovať a usporiadať, a dnes sa už nachádzajú v jednom systéme. Program používame na realizáciu objednávok prepravy, fakturáciu a kontrolu platieb. V každodennej praxi sa rovnako osvedčila aj aplikácia pre vodičov fireTMS Driver, vďaka ktorej môžeme monitorovať prepravu.

Agnieszka Kaftańska

manažérka pre administratívu TMD Arkadiusz Dąbrowski

FAQ

najčastejšie kladené otázky

fireTMS podporuje integráciu s niekoľkými desiatkami dodávateľov telematiky (GPS). Keď chcete pripojiť svoj účet s telematikou, prejdite na menu Konfigurácia >> Konfigurácia systému >> Konfigurácia prepravy, a stlačte tlačidlo „Pridať“ v časti Konfigurácia telematiky (GPS). V okne, ktoré sa otvorí, vyberte dodávateľa a zadajte prihlasovacie údaje do danej telematiky.

Áno. fireTMS umožňuje integráciu s nasledovnými aplikáciami: Small Business, Symfonia Sage Finanse i Księgowość, Insert – Rewizor GT, WFirma, Insert – Subiekt GT, Insert – Subiekt Nexo, Comarch Optima ERP. Zo systému sa dajú tiež exportovať súbory JPK_VAT a JPK_FA. Ak to daný účtovný systém umožňuje, súbory JPK sa môžu použiť aj na import údajov z FireTMS.

Všetky bankové účty firmy môžete spravovať v záložke Účtovníctvo >> Bankové účty.

Stále podmienky pripájané k všetkým vystavovaným zákazkám a faktúram môžete pridať v menu Konfigurácia >> Pobočky >> úpravy vybranej Pobočky >> záložka ‘Poznámky k faktúram’ a ‘Poznámky k zákazkám’.

Keď chcete pridať logo firmy, prejdite do menu Konfigurácia >> Konfigurácia systému >> pole ‘Zmeniť hlavičku dokumentov’. Hlavička je umiestnená v ľavom hornom rohu dokumentu. Veľkosť hlavičky je 108 x 787 pixelov (výška x šírka). Používateľ môže pridať väčšie súbory. V prípade, keď používateľ pridá väčší súbor, systém zmenší rozlíšenie so zachovaním pomerov k najväčšej hodnote. Podporované formáty súborov: JPG, JPEG a PNG.

Každý používateľ môže mať priradenú inú rolu, ktorá obmedzí jeho prístup k jednotlivým modulom. Napríklad osoba s rolou ‘účtovník’ nebude mať prístup k modulu nákladov alebo objednávok. Každý používateľ môže mať priradených viacero rolí súčasne, v takom prípade na klávesnici stlačte CTRL a zaznačte potrebné roly. Okrem toho pre každého používateľa môžete nastaviť, či má vidieť iba vlastné údaje, alebo má vidieť všetky údaje priradenej pobočky.

Nového používateľa môže pridať iba používateľ s oprávneniami Správcu. V takom prípade prejdite do záložky Konfigurácia >> Používatelia, a potom vyberte voľbu ‘Pridať’ na pravej strane okna. Keď zadáte emailovú adresu používateľa, uvediete údaje vo všetkých povinných poliach a potvrdíte formulár, na uvedenú emailovú adresu bude zaslaná správa s aktivačným odkazom. Používateľ bude môcť otvorením tohto odkazu aktivovať svoj účet a nastaviť vlastné heslo.

Z bezpečnostných dôvodov nepodporujeme webový prehliadač Internet Explorer, preto sa v ňom nedá prihlásiť do systému fireTMS. Odporúčaným webovým prehliadačom je Google Chrome. Do platformy sa môžete prihlásiť aj v nasledovných prehliadačoch: Opera, Firefox, Safari. Pri prihlasovaní sa zohľadňuje veľkosť písmen. Tak používateľské meno, ako aj heslo, musia byť uvedené rovnako, ako pri zakladaní účtu.

Testovacie obdobie je 100% bezplatné a nezáväzné. Ak si používateľ po skončení testovacieho obdobia nekúpi predplatné, účet bude pozastavený – dá sa síce na účet prihlásiť, avšak väčšina funkcií je nedostupná.

Áno, aplikácia nepotrebuje žiadnu inštaláciu, stačí iba prístup na internet a podporovaný webový prehliadač. So svojím používateľským menom a heslom sa na účet v fireTMS môžete prihlásiť z ľubovoľného počítača.

Áno. Komunikácia, vrátane všetkých údajov, medzi vašim počítačom a servermi fireTMS prebieha s použitím bezpečného šifrovaného protokolu SSL, podobne ako je to pri online bankovníctve. Na bezpečnosť našich serverov dohliadajú skúsení správcovia, ktorí sa starajú, aby neustále spĺňali najnovšie bezpečnostné štandardy. Naše servery sa nachádzajú v dátových centrách, ktoré sú chránené pred ohňom, povodňou a tiež pred fyzickým zničením. Záložné kópie všetkých údajov robíme priebežne v reálnom čase. To znamená, že vaše údaje sú perfektné chránené a zabezpečené tak pred stratou, ako aj pred prístupom nepovolaných osôb.

Nie, nemusíte podpisovať dohodu na určitú lehotu, naša spolupráca je založená na podmienkach, ktoré sú dostupné na našom webovom sídle. Môžete využívať mesačné alebo ročné predplatné. Ak služby už nechcete používať, stačí, keď prestanete uhrádzať predplatné.

Nie. Aby ste mohli používať systém, potrebujete len prístup na internet a podporovaný webový prehliadač.