ILTRANS Deutschland GmbH

Systém na automatizáciu objednávok prepravy a špedície pre spoločnosť ILTRANS Deutschland GmbH

ILTRANS

Spoločnosť ILTRANS Deutschland GmbH so sídlom v Nemecku už 15 rokov poskytuje prvotriedne dopravné služby na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Poslaním spoločnosti je poskytovať bezpečnú dopravu a realizovať objednávky načas. ILTRANS Deutschland GmbH sa zaoberá nákladnou dopravu FTL a LTL doma aj v zahraničí, prepravou špeciálneho a nebezpečného tovaru, ako aj zmluvnou logistikou.

Osobitný dôraz kladie na sledovanie prepravy nákladu, a to od východiskového bodu až k príchodu na miesto určenia. Zameriava sa tiež na flexibilné riešenia, dostupnosť a pomoc v núdzových situáciách. Oporou spoločnosti je skúsený, kompetentný a viacjazyčný tím, pre ktorý je spokojnosť zákazníkov prioritou.

Výzva

Automatizácia

Spoločnosť ILTRANS Deutschland GmbH potrebuje systém na automatické vytváranie objednávok prepravy a špedície. Mal by poskytovať prístup k údajom o preprave pre zamestnancov z rôznych pobočiek spoločnosti. Zákazníkovi záleží na automatickej komunikácii so svojimi zákazníkmi pomocou špeciálneho modulu. Potrebuje tiež nástroj, ktorý uľahčuje správu zmluvného vozového parku a minimalizuje prestoje. Program by mal mať intuitívne rozhranie, ktoré zabezpečí bezproblémovú implementáciu v nových domácich a zahraničných pobočkách spoločnosti. Okrem toho musí umožňovať prácu vo forme home office.

Automatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbHAutomatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbHAutomatyczne tworzenie zleceń transportowych i spedycyjnych dla Iltrans GmbH

Kľúčové očakávania zákazníka

tickdostupnosť softvéru v cloude
tickprehľadnosť údajov o preprave
tickgenerovanie správ o vozovom parku a nákladoch
tickzobrazenie všetkých dokumentov v rámci objednávky
tickintegrácia systému s externým účtovným programom Datev
tickautomatické zasielanie informácií o náklade zákazníkom

Riešenie

sygnet

Riešením pre klienta je fireTMS – komplexný program určený pre dopravu a špedíciu, ktorý zabezpečuje automatizáciu úkonov súvisiacich s plánovaním, realizáciou a vyúčtovaním prepravy. Jeden systém môže používať viacero používateľov a informácie o náklade môžu mať zákazníci k dispozícii v špeciálnom paneli, ktorý je pre nich určený. Program bol integrovaný s účtovným systémom spoločnosti Datev. Je k dispozícii online a nevyžaduje si inštaláciu v konkrétnom zariadení, takže je možné ho používať bez ohľadu na to, kde daná osoba pracuje.

Vybrané funkcie systému fireTMS

fireTMS umožňuje zdieľať a upravovať údaje z objednávok prepravy pre zákazníkov spoločnosti. Špeciálny panel im umožňuje sledovať náklad, priebežný stav realizácie objednávky, ako aj vytvoriť nový náklad, ktorý sa v systéme zobrazí ako pripravený na odoslanie. Môžu si tiež sťahovať doklady priložené k objednávke a automaticky vystavené faktúry. Okrem toho vidia polohu vozidiel, ktoré prepravujú ich náklad. Panel poskytuje prehľadné informácie o preprave a efektívnu komunikáciu medzi zákazníkmi a spoločnosťou.

fireTMS má prehľadné a ľahko zrozumiteľné používateľské rozhranie, vďaka ktorému môžu používatelia automatizovať procesy v oblasti špedície a logistiky. Systém fireTMS sa neustále vyvíja a reaguje na zmeny v sektore dopravy, špedície a logistiky. Je možné ho integrovať s externými IT programami a poskytovateľmi telematiky GPS, čo uľahčuje interné vybavovanie objednávok prepravy a zabezpečuje rýchlu a efektívnu prácu. Vyhradený panel zákazníka uľahčuje komunikáciu medzi zákazníkom, špeditérom a dopravcom.

Markus Rzittky - CEO ILTRANS Deutschland GmbH
union

Hlavné výhody po implementácii systému fireTMS

Pred implementáciou systému fireTMS
rectangleObjednávky prepravy sa vytvárajú ručne vo veľkom množstve dokumentov, pričom údaje sa ukladajú do samostatných súborov
rectangleChýba spoločný komplexný pracovný nástroj a jednotlivé úlohy sa realizujú v samostatných programoch
rectangleKomunikácia a tok informácií o objednávkach medzi dopravcami a zákazníkmi sú komplikovanejšie.
Po implementácii systému fireTMS
rectangle
Objednávky prepravy sa v programe vytvárajú automaticky, takže došlo k výraznému zlepšeniu kvality práce.
rectangle
Zamestnanci z rôznych pobočiek môžu pracovať spoločne v rámci jedného systému a ich pracovný čas sa optimalizoval. Okrem toho je program integrovaný s externým účtovným systémom spoločnosti Datev.
rectangle
Zákaznícky panel zabezpečuje pre zákazníka automatické zasielanie informácií zo systému, vďaka čomu je spoločnosť ešte dôveryhodnejšia.
sygnet

Začnite s fireTMS zadarmo