Case Study - Sachs Trans

Integrovaný softvér na riadenie medzinárodnej dopravy pre spoločnosť Sachs Trans

Sachs Trans

Sachs Trans je dopravná spoločnosť s vozovým parkom pozostávajúcim z vyše 300 vozidiel. Ponúka širokú škálu dopravných služieb vrátane medzinárodnej dopravy. Neustále napĺňa očakávania zákazníkov a trhu, a so svojím vozovým parkom sa pravidelne dostáva na nové miesta vrátane Nemecka, Talianska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Česka, Maďarska, Slovenska a krajín Škandinávie.

Spoločnosť poskytuje bezpečnú a ekologickú prepravu, garantuje termín doručenia, ponúka starostlivo pripravenú trasu, skúsených vodičov a neustále sledovanie prepravy. Jej poslaním je zvyšovať kapacitu a odbornú prípravu zamestnancov a optimalizovať dopravné procesy. Tieto procesy sú realizované ekologicky zodpovedným spôsobom v súlade s pravidlami bezpečnosti cestnej premávky a dopravy.

Pozrite saako to funguje v praxi

Výzva

Integrácia

Spoločnosť Sachs Trans potrebuje integrovaný program na komplexné a efektívne riadenie svojich objednávok prepravy. Vzhľadom na veľký rozsah svojej činnosti spoločnosť denne spracúva tisíce dokumentov. Preto očakáva riešenie, ktoré dokáže zhromažďovať všetky údaje na jednom mieste a umožní zamestnancom rôznych oddelení a pobočiek plniť si svoje povinnosti – konkrétne logistikom, plánovačom ľudských zdrojov a účtovníkom. Systém musí zabezpečiť plynulú komunikáciu medzi dispečermi a vodičmi. Mal by eliminovať vypĺňanie tabuliek, optimalizovať prácu z hľadiska úspory času a umožniť kontrolu financií súvisiacich s dopravou.

Kompleksowe zarządzanie zleceniami transportowymi dla firmy Sachs TransKompleksowe zarządzanie zleceniami transportowymi dla firmy Sachs TransKompleksowe zarządzanie zleceniami transportowymi dla firmy Sachs Trans

Kľúčové očakávania zákazníka

tickurčovanie trasy
tickinformácie o náklade
tickúplná databáza vozidiel
tickkontrola objednávok prepravy
tickplánovanie objednávok prepravy
tickvystavovanie predajných dokladov
ticksystematizovaná databáza dokumentov
tickintegrácia s ostatnými systémami v spoločnosti

Riešenie

sygnet

Riešením pre zákazníka je fireTMS, profesionálny program na riadenie dopravy a špedície. Spoločnosť môže v rámci jedného systému komplexne spravovať a riadiť objednávky prepravy. Je k dispozícii online a nevyžaduje si inštaláciu. Po analýze potrieb sme klientovi predstavili konkrétne nástroje programu, ktoré zabezpečia efektívnu prácu a poslúžia na efektívnu realizáciu vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. fireTMS bol integrovaný s pokročilou tematikou Transics a účtovným programom Comarch Optima ERP, ktorý spoločnosť používa.

Vybrané funkcie systému fireTMS

Harmonogram vozidiel

Viditeľný pre všetkých špeditérov a dispečerov v spoločnosti. Umožňuje naplánovať objednávky a ďalšie udalosti, ako sú dovolenky, zmeny vodičov či servis.

Katalóg miest

Pri vytváraní objednávky umožňuje špeditérovi zvoliť ďalšie miesto, kam má vodič ísť, napr. na čerpaciu stanicu. Definovaním preferovaných typov miest systém opätovne prepočíta trasu a aktualizuje počet kilometrov.

fireTMS umožňuje komplexne riadiť prepravu – zhromažďuje všetky údaje o objednávkach a prepravách na jednom mieste a rovnako je možné ho integrovať s inými systémami. Program sa používa intuitívne a ponúka množstvo riešení prispôsobených potrebám našej spoločnosti tak, aby sme mohli poskytovať profesionálny zákaznícky servis.

authorPaweł Zasada, IT oddelenie – implementácia programu v spoločnosti Sachs Trans
union

Hlavné výhody po implementácii systému fireTMS

Pred implementáciou systému fireTMS
rectangleVšetky údaje o objednávkach prepravy, dodávateľoch a predajných dokladoch sa nachádzajú v rôznych tabuľkách a programoch.
rectangleChýba spoločný nástroj pre zamestnancov rôznych pobočiek spoločnosti, ktorí pracujú s objednávkami prepravy.
rectangleZákazník spoločnosti zadá objednávku prepravy a dispečer ju odošle SMS správou vodičovi a zapisuje ju do súboru Excel.
rectangleVyhľadávanie informácií o objednávkach prepravy je časovo náročné, pretože tie sa nachádzajú v rôznych súboroch.
Po implementácii systému fireTMS
rectangle
Jeden program nahrádza niekoľko ďalších:kompletné údaje o objednávkach prepravy, dodávateľoch a predajných dokladoch sú uložené v jednom systéme integrovanom s programami zákazníka. Úplné zabezpečenie údajov prostredníctvom využitia certifikátu SSL.
rectangle
Optimalizácia pracovného času:jeden komplexný online systém dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre všetkých používateľov, ktorí pracujú s objednávkami prepravy.
rectangle
Systematizované dokumenty:všetky dokumenty súvisiace s danou objednávkou prepravy sa nachádzajú v jednom systéme. Okrem toho je možné ich skenovať pomocou QR kódov.
rectangle
Rýchle vyhľadávanie údajov:všetky informácie o objednávkach prepravy je možné nájsť na jednom mieste a to v priebehu niekoľkých sekúnd.
sygnet

Začnite s fireTMS zadarmo