spoznajte funkcie aplikácie FireTMS

funkcie pre špedíciu

funkcie pre prepravu

funkcie účtovné a finančné

funkcie uľahčujúce komunikáciu

nástroje

manažment a analýzy

spoznajte funkcie aplikácie FireTMS

funkcie pre špedíciu
Špedičná zákazka
Provízia špeditéra
Plán nakladania a vykladania
Zverejnenie nákladov na Trans.eu
Pripomenutie o poistke dopravcu v cestnej premávke od dopravcu
Prekládky v skladoch a počas trasy
funkcie pre prepravu
Dopravné zákazky
Harmonogram vozidiel
Harmonogram vodičov
Rentabilita zákaziek
Analýza nákladov na flotilu
Import nákladov z palivových kariet
Služobné cesty
Zúčtovanie cestných kariet
Správa flotily vozidiel
Integrácia s terminály pre vodičov
Monitorovanie realizácie zákaziek
Analýza kilometrov bez nákladu
Služobné cesty
Zúčtovanie cestných kariet
Správa flotily vozidiel
Integrácia s terminály pre vodičov
Monitorovanie realizácie zákaziek
Analýza kilometrov bez nákladu
funkcie účtovné a finančné
Fakturácia
Oznámenie o dlhu
Výzva k úhrade
Automatické vymáhanie
Obchodný úver
Integrácia s účtovnými systémami
Export bankových prevodov do bánk
Platby po termíne splatnosti
Kniha odoslanej pošty
Automatické kurzy mien
funkcie uľahčujúce komunikáciu
Komunikácia SMS s vodičmi
Mobilná aplikácia pre vodičov
CRM - e-mailová komunikácia s obchodnými partnermi
Export bankových prevodov do bánk
Platby po termíne splatnosti
Kniha odoslanej pošty
nástroje
Mapy pre nákladné vozidlá
Import obchodných partnerov z Trans.eu
Import obchodných partnerov po DIČ
Prechovávanie dokumentov na úložisku
Integrácia s GPS
Automatické kurzy mien
manažment a analýzy
Výkazníctvo
Mnoho pobočiek
Správa oprávnení užívateľov
vnútrofiremné databázy
Správa prístupov podľa adries IP
Tagy - kategorizácia a analýza dát