Vytvorte si účet zadarmo!

Žiadne riziko ani skryté poplatky.

Slovensko

caret
Vybrať všetko

Rozumiem pravidlám a prijímam podmienky.

Prečítal som si informačnú doložku FireUp Software Spółka z o.o. (KRS: 0000489669) k dispozícii tu.

Súhlasím so spracovaním mojich údajov spoločnosťou FireUp Software Spółka z o.o. (KRS: 0000489669) na vykonávanie činností pozostávajúcich z prípravy, prezentácie a informácií o službách / produktoch ponúkaných spoločnosťou, ako aj o službách a produktoch propagovaných spoločnosťou v rámci spolupráce.

Súhlasím so zasielaním obchodných informácií na moju e-mailovú a korešpondenčnú adresu spoločnosťou FireUp Software Spółka z o.o. (KRS: 0000489669) podľa čl. 10 sek. 2 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (t. J. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 1422).

Súhlasím s priamym marketingom pomocou koncových telekomunikačných zariadení (napr. telefón, e-mail, fax) a automatických volacích systémov spoločnosťou FireUp Software Spółka z o.o. (KRS: 0000489669) podľa čl. 172 s 1 zákona zo 16. júla 2004 - telekomunikačné právo (t. J. Zbierka zákonov z roku 2014, položka 243).