fireTMS > Blog > Jak snížit náklady na dopravu díky fireTMS?

Jak snížit náklady na dopravu díky fireTMS?

ikona zegara5 minuty čtení

November 15, 2023 / Autor: Tým fireTMS

Náklady na dopravu zahrnují řadu nákladů vynaložených na vozový park, mezi které patří provozní poplatky, licence, certifikáty, pojištění, leasing, ale především spotřeba pohonných hmot. Odhaduje se, že tvoří největší podíl nákladů společnosti. 

Monitoring dopravy – hlášení vozového parku ve fireTMS

fireTMS automaticky generuje zprávy Náklady vozového parku a Rentabilita vozového parku, díky kterým můžete neustále sledovat výdaje spojené s dopravou. První z nich obsahuje informace o jednotlivých nákladech přiřazených každému řidiči, přívěsu a vlastnímu vozidlu. Umožňuje také zkontrolovat, který z nich generuje nejvyšší náklady a jehož údržba je nerentabilní. Druhá zpráva zase předkládá podrobné informace o ziskovosti vlastního vozového parku. Umožňuje sledovat příjmy z objednávek a odhadované versus skutečné náklady. Program také umožňuje generovat reporty o denních obratech, obratech a provizích podle pobočky společnosti, speditérů, dopravců a zákazníků. Automatické reporty fireTMS umožňují kontrolovat přepravní náklady, zejména finanční výdaje na vozový park. Umožňují odhadnout jeho ziskovost, což přímo ovlivňuje optimalizaci výdajů.

Jak eliminovat jízdy naprázdno a snížit náklady na dopravu? Integrace s telematikou GPS

fireTMS lze integrovat s 86 poskytovateli telematiky GPS. Napojením na signál GPS systém informuje, kdy se vozidlo blíží ke koncovému bodu trasy. Jakmile řidič dokončí zakázku – mj. prostřednictvím mobilní aplikace fireTMS Driver – speditér obdrží automatické upozornění e-mailem. Může odečíst stav počítadla kilometrů na konci bodu, což v konečném důsledku pomáhá vypočítat skutečné km v dané zakázce. Kromě toho může řidič hlásit fáze přepravy a aktuálně vykonávané činnosti, jako je např. tankování nebo dopravní zácpa. Do programu může rovněž odesílat dokumenty související se zakázkou, což umožňuje průběžné sledování její historie. Díky informacím o aktuální poloze vozidla a odhadu, zda bude náklad vyzvednut a doručen včas, je možná průběžná kontrola přepravy a jízdy naprázdno lze snížit na minimum.

Kontrola trasy a náklady na dopravu

Další funkcí fireTMS, která umožňuje sledování trasy, je detekce řidiče opouštějícího koridor. Při vytváření objednávky přepravy systém určí trasu na mapě a speditér ji může upravit a určit svůj koridor. Navíc může vyznačit přípustný počet kilometrů, které od něj může řidič ujet. Připojením k GPS signálu přes telematický systém nebo aplikaci fireTMS Driver vidíte aktuální polohu vozidla a neustále kontrolujete, zda jede po správné trase. Důležité je, že program má možnost generovat upozornění, když řidič opustí koridor, takže speditér dostává upozornění na každý zjištěný incident v reálném čase. Průběžná kontrola řidičů a tras umožňuje eliminovat problém vysokých výdajů na palivo. V konečném důsledku to má výrazný vliv na nižší náklady na dopravu.

Optimální plánování trasy díky mapám ve fireTMS

Systém má důkladné a přesné mapy ve fireTMS, díky kterým je plánování přepravních tras pro kamiony rychlé a efektivní. Umožňují určit trasu s podrobným výpočtem s přihlédnutím na:

  • silniční poplatky
  • ceny pohonných hmot
  • náklady na řidiče
  • parametry nákladu
  • délku zakázky
  • provozní náklady vozidla 

Stačí zadat body trasy a program označí nejziskovější řešení. Pro změnu díky integraci s GPS program sleduje, zda jízda řidiče odpovídá určené trase. S mapami fireTMS můžete určit nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější trasu a ušetřit náklady na dopravu v souvislosti se silničními poplatky. 

Důležité: Trasu mezi místy nakládky a vykládky lze vypočítat před přijetím přepravní zakázky. Díky této možnosti si můžete rychle ověřit, zda je rentabilní, odhadnout cenu pro zákazníka a poslat mu nabídku.

Kontrola plateb zákazníků pomocí automatického vymáhání pohledávek

Kontrola včasných plateb od zákazníků a udržení finanční likvidity je výzvou, které čelí každá dopravní společnost. Pozdní platby vedou k finančním ztrátám, jelikož nekompenzují náklady na provoz podniku a výdaje vynaložené na vozový park. Systém fireTMS má řešení tohoto problému v podobě automatického vymáhání pohledávek, které umožňuje vybírat faktury po splatnosti, generovat výzvy k úhradě a e-mailová upozornění. Údaje se načítají automaticky z faktur, takže není třeba ztrácet čas ručním vyplňováním. fireTMS umožňuje průběžné sledování nákladů a zasílání upozornění na neuhrazené platby, což podporuje finanční bezpečnost společnosti a zabraňuje významným finančním ztrátám.

Provozní náklady vozidla – automatická upozornění na termíny 

Systém umožňuje registrovat vozový park a kontrolovat s ním související výdaje. Díky registraci interních kolejových vozidel a pokročilým filtrům můžete rychle najít popis vozidla a podrobné informace související s výší nákladů, které generuje. Velmi užitečnou funkcí jsou také automatická připomenutí zasílaná prostřednictvím fireTMS do e-mailové schránky uživatele ohledně formalit souvisejících s vozidlem, jako je např. končící povinné ručení a havarijní pojištění, datum technické kontroly vozidla nebo datum vypršení platnosti hasicího přístroje. Můžete si zvolit, aby systém zasílal vybraným osobám e-mail s připomenutím, což výrazně usnadňuje organizaci práce týmu a rozdělení povinností. V sekci Kalendář je navíc možnost vytváření individuálních připomenutí – stačí zadat jejich obsah a vybrat datum odeslání. Díky fireTMS máte pod kontrolou poplatky vzniklé za každé auto ve vašem firemním vozovém parku. 

Nástroje systému fireTMS umožňují sledování a optimalizaci finančních výdajů vynaložených na přepravu nákladu. Pokud chcete vidět, jak je využít v praxi a snížit náklady ve své přepravní společnosti, kontaktujte nás.  

Newsletter

Informace od fireTMS jsou cenné jako náklad

Pravidelně přinášíme informace o našem systému a na téma odvětví TSL..

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte v obraze

Informační povinnost GDPR - Administrátor osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je fireTMS.com sp. z o. o. Údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovávány za účelem dodání newsletterů fireTMS.com sp. z o. o. na základě právně odůvodněného zájmu – čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Uvedení údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k dostávání newsletteru. Vaše práva a pravidla zpracovávání osobních údajů jsou přesně stanovena v Zásadách ochrany osobních údajů .
Články
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Tým fireTMS

Tým fireTMS

Tento článek napsal tým fireTMS na základě svých znalostí, zkušeností a porozumění odvětví TSL.

Viz podobné články