Aplikacje mobilne fireTMS

 • tickszybki kontakt z kierowcą
 • tickmonitorowanie przewozów
 • tickinformacje o statusie zlecenia
 • tickczat z kierowcą
driver app

Dla kierowcy

fireTMS Driver

Aplikacja dla firm transportowych umożliwia sprawną komunikację na linii kierowca-dyspozytor oraz kontrolowanie zleceń. Pozwala na szybką wymianę informacji, bieżące monitorowanie przewozu i przesyłanie dokumentów do księgowości. Dzięki fireTMS Driver możesz szybko wystawić fakturę po dostarczeniu ładunku oraz efektywnie zarządzać flotą.

dispo app

Dla spedytorów i dyspozytorów

fireTMS Dispo

Aplikacja dla spedytorów pozwala błyskawicznie sprawdzić, na jakim etapie znajduje się zlecenie przewozowe i ładunek. Zyskujesz pełny dostęp do szczegółów związanych z realizacją transportów oraz monitoring pojazdów i trasy. Możesz kontrolować sytuację i nawiązać łatwy kontakt na linii spedytor - kierowca.

Program dla spedycji i transportu fireTMS - dlaczego warto z niego korzystać?

Biorąc pod uwagę duży potencjał, jakim odznacza się aktualnie branża TSL, prowadzenie działalności spedycyjnej lub transportowej może być bardzo rentownym przedsięwzięciem. Ważne jednak, aby podczas realizacji codziennych zleceń oraz wykonywania zadań związanych z dokumentacją i formalnościami skutecznie panować nad chaosem.

Program do obsługi firmy transportowej fireTMS został stworzony w odpowiedzi na coraz większe rozdrobnienie rozwiązań stosowanych w obrębie rynku TSL, a co za tym idzie – w odpowiedzi na wyższe koszty oraz trudność obsługi. Naszym głównym założeniem podczas projektowania programu do zarządzania transportem było zatem zaoferowanie przedsiębiorcom z branży spedycyjnej i transportowej jednexgo, w pełni kompleksowego i możliwie najtańszego narzędzia, które połączy w sobie wszystkie istotne funkcje mniejszych aplikacji używanych obecnie w tych firmach. Dodatkowo, celem fireTMS jest wprowadzenie do organizacji szeregu automatyzacji, dzięki którym pracownicy zostaną odciążeni od żmudnych, powtarzalnych czynności. Będą dzięki temu mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne. Zmniejszy się także liczba popełnianych błędów. <br /> <br /> Korzystając z systemu spedycyjnego i transportowego fireTMS, będziesz mógł wystawiać faktury, monitorować płatności, a także rozliczać diety, karty drogowe, ryczałty dla kierowców, delegacje oraz kontrolować wszelkie pozostałe koszty wynikające z Twojej bieżącej działalności, w ramach jednego, prostego i intuicyjnego narzędzia. Już sam ten fakt przełoży się na oszczędność czasu Twoich pracowników oraz istotną redukcję wydatków cyklicznie ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

W jaki sposób program dla firm transportowych fireTMS wpływa na redukcję kosztów?

fireTMS jest w pełni kompleksowym programem do prowadzenia firmy transportowej. Dzięki temu za jego pośrednictwem możliwe jest m.in.:
 1. automatyczne wystawianie faktur w oparciu o dane uwzględnione w poszczególnych zleceniach,
 2. zarządzanie zleceniami,
 3. sprawowanie kontroli nad kosztami pojazdów,
 4. śledzenie lokalizacji poszczególnych jednostek floty transportowej (również bazując na integracji z systemami nawigacji satelitarnej),
 5. rozliczanie kart drogowych, bazując na danych importowanych przez nasze oprogramowanie spedycyjne,
 6. integracja z giełdami transportowymi,
 7. wyszukiwanie dodatkowych zleceń,
 8. planowanie efektywnych tras przewozowych,
 9. monitorowanie płatności,
 10. generowanie szczegółowych, jednolitych raportów,
 11. rozliczanie delegacji, ryczałtu oraz diet pracowników.

Przeprowadzanie tak wielu czynności w obrębie pojedynczego programu spedycyjnego istotnie upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem, zdejmuje z barków pracowników wiele żmudnych i czasochłonnych czynności, a ponadto pozwala zrezygnować z konieczności korzystania z dodatkowo płatnych usług zewnętrznych podwykonawców.

Osobną kwestią jest również redukcja tzw. pustych przebiegów, czyli sytuacji, kiedy pojazd – wciąż generując koszty – pokonuje daną trasę bez żadnego ładunku, a jednocześnie bez żadnej perspektywy zysku. Zgodnie z powszechnie funkcjonującymi szacunkami, puste przebiegi obejmują nierzadko nawet do 20% całościowej trasy statystycznego pojazdu ciężarowego. Proponowane przez nas oprogramowanie dla firmy transportowej pozwala na bieżąco monitorować i analizować puste kilometry generowane przez flotę. Dzięki dynamicznym raportom i zestawieniom system w klarowny sposób prezentuje, które zlecenia obciążone były w znacznym stopniu kilometrami dojazdowymi, a także jak to wpłynęło na rentowność tych zleceń.

fireTMS jest opłacalnym programem dla spedycji z jeszcze jednego powodu. Zawiłość i objętość przepisów prawnych, istotnych z perspektywy działalności gospodarczej z branży TSL, rośnie w lawinowym tempie. Jednocześnie nie każde przedsiębiorstwo stać na regularnie opłacanie radcy prawnego, który dostosuje procedury rozliczania ryczałtów, delegacji i diet kierowców do aktualnych wymogów. Właśnie tu pojawia się kolejna oszczędność, wynikająca ze stosowania fireTMS, a jest nią mianowicie to, iż oferowany przez nas program do spedycji i transportu jest na bieżąco modernizowany, aby zawsze być w 100% zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dokonywane aktualizacje zawierają się w podstawowej cenie usługi i nigdy nie generują dodatkowych kosztów po stronie klienta.

Program dla transportu i spedycji fireTMS – szczegółowy opis funkcji

Poniżej zamieszczamy szczegółowe omówienie zalet wynikających z wymienionych wcześniej funkcji programu do obsługi firmy transportowej fireTMS.

Kontrola nad zleceniami

Korzystając z systemu spedycyjnego fireTMS, w sposób niezwykle łatwy i intuicyjny wprowadzisz do systemu poszczególne zlecenia. Skorzystasz ponadto z wielu dodatkowychRozliczanie ryczałtu kierowców, delegacji oraz diet opracowywanie zaawansowanych scenariuszy, uwzględniających przeładunek w obrębie poszczególnych magazynów.

Rozliczanie ryczałtu kierowców, delegacji oraz diet

Całość procedury przebiega szybko i w pełnej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Użytkownicy naszego programu do zarządzania transportem mogą rozliczać delegacje, diety i ryczałty należne konkretnym pracownikom, bazując na danych pochodzących bezpośrednio z systemu, co istotnie zmniejsza czasochłonność zadań tego typu.

Zarządzanie kosztami pojazdów w programie do transportu

W jednym miejscu dysponujesz wszelkimi istotnymi informacjami odnoszącymi się do wydatków generowanych przez poszczególne pojazdy z floty przewozowej. Dzięki jasnym i przejrzystym zestawieniom kosztów zapewnianym przez nasz program do obsługi transportu, o wiele łatwiej zoptymalizujesz je, jak również ocenisz, na ile opłacalne jest korzystanie z konkretnych jednostek transportowych.

Program dla spedycji a bieżące lokalizowanie pojazdów

fireTMS jest programem do transportu i spedycji, który na życzenie klienta integrujemy z rozwiązaniami oferowanymi przez dostawców telematyk GPS. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie przeprowadzić wspomnianą integrację z narzędziami dostarczanymi przez niespełna 40 różnych firm, a liczba ta nieustannie rośnie. Dzięki tej funkcjonalności w każdej chwili, w jednym miejscu będziesz mógł sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy, nawet jeśli korzystasz z kilku różnych dostawców GPS.

Efektywne planowanie załadunków

Z naszym programem dla transportu w sposób wygodny i intuicyjny zaplanujesz harmonogram załadunków dla poszczególnych pojazdów. Dzięki temu oraz całościowej kontroli nad procesem spedycji zapewnianym przez fireTMS wszystkie pojazdy znajdą się w odpowiedniej lokalizacji o właściwej porze.

Automatyczne wystawianie faktur w programie do obsługi firmy

Wspomniana opcja sprowadza procedurę wystawiania faktur za pośrednictwem innowacyjnego narzędzia, jakim jest nasz program dla transportu, do prostego sprawdzenia i zatwierdzenia automatycznie wygenerowanego przez aplikację dokumentu.

Generowanie i monitorowanie płatności

Po automatycznym wystawieniu faktury oraz jej akceptacji przez Twojego pracownika, program do spedycji utworzy w systemie również płatność, dzięki czemu w ramach jednego formularza będziesz dysponować kompletnym obrazem poszczególnych, spodziewanych przychodów, wraz z informacją o ich terminach.

Integracja kart drogowych z systemem GPS

Z naszym programem do spedycji i transportu znika konieczność mozolnego i czasochłonnego przepisywania danych z kart drogowych. Bazując na integracji aplikacji z systemem GPS, informacje te importowane są w kilka chwil i to przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Generowanie raportów i zestawień

Korzystając z oprogramowania dla spedycji fireTMS, będziesz mógł błyskawicznie tworzyć przejrzyste i bardzo skrupulatnie sporządzone raporty, dotyczące m.in. kosztów poszczególnych jednostek transportowych, prowizji oddziałów, dziennych obrotów czy też dochodu, jaki zapewniły konkretne kursy lub określeni kierowcy.

Pozafinansowe zalety naszego programu dla firm transportowych

Zawarcie atutów wielu różnych programów spedycyjnych i biurowych, w obrębie jednego wielofunkcyjnego narzędzia, jakim jest fireTMS pozwoliło nam osiągnąć inny niezwykle ważny rezultat. Nasi klienci nie tylko oszczędzają swój czas i pieniądze, korzystając z zapewnianego przez nas oprogramowania do transportu i spedycji, ale również redukują stres związany z prowadzeniem działalności w ramach rynku TSL. Dzięki temu że nasze oprogramowanie bierze na siebie wiele zadań, dba o poprawność i kompletność dokumentacji - właściciel firmy może skupić się na jej dalszym rozwoju.

Z naszym programem transportowo spedycyjnym wyszukiwanie poszczególnych faktur, dokumentów, kontrahentów, płatności czy zleceń wymaga dosłownie kilku sekund uwagi. Ponadto fireTMS oferuje również szeroki zakres integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami. Wszystkie te czynniki powodują, że niemal całość zarządzania firmą ograniczona zostaje do pojedynczego narzędzia o stałych, comiesięcznych kosztach, dostępnego z każdego miejsca na świecie. Koniec z przepisywaniem, kopiowaniem, przeklejaniem dokumentów oraz z logowaniem się do różnych aplikacji. Jeżeli chodzi o nasz profesjonalny program dla transportu i spedycji, wraz z nim otrzymujesz realne poczucie kontroli nad wszelkimi koniecznymi do nadzorowania kwestiami, które efektywnie stymulują biznes do dalszego rozwoju.

Jeśli zainteresowała Cię przedstawiona przez nas oferta przeznaczonego dla transportu oprogramowania fireTMS, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Ze swojej strony gwarantujemy także darmową pomoc techniczną oraz nieodpłatne szkolenie wdrożeniowe (online) dla Twojego personelu.

Program dla Spedycji - fireTMS

freTMS to doskonały program do zleceń spedycyjnych, dzięki któremu możesz optymalizować procesy zachodzące w swoim przedsiębiorstwie, oszczędzać czas i automatyzować działania.Zdajemy sobie sprawę jak trudna może być obsługa zleceń spedycyjnych, szczególnie kiedy Twoja firma realizuje ich dużo. Natłok pracy spedytorów może łatwo wywołać pomyłkę, odnalezienie potrzebnych dokumentów jest trudne, a przecież w branży TSL trzeba działać bardzo szybko. Dlatego fireTMS oferuje obsługę zleceń spedycyjnych w sposób kompleksowy, wykonując wiele powtarzalnych czynności automatycznie.

System spedycyjny

Nasz program dla spedycji cechuje prostota oraz szybkość działań. Wystarczy, że wprowadzisz do systemu ładunek (możesz go zaimportować z giełdy Trans w kilka sekund). Następnie trzeba stworzyć zlecenie spedycyjne. Tak wygląda ono w fireTMS:

main-menu-view

Wszystkie potrzebne dane są widoczne na ekranie zlecenia spedycyjnego. Znajdziesz tu między innymi trasę zlecenia, zestaw transportowy, informacje o płatności czy dane przewoźnika. Tak przygotowane zlecenie spedycyjne wystarczy zatwierdzić. Potem uzyskasz następujące podsumowanie:

commision-view

Program do obsługi zleceń spedycyjnych

Czytelny przegląd zlecenia spedycyjnego przedstawia szczegółową trasę, pozwala zmieniać opcje wydruku zlecenia, dodawać dokumenty czy podpinać wydatki. Co ważne kilka kliknięć myszką pozwala wysłać SMS z trasą do kierowcy (za darmo), przesłać zlecenie e-mailem czy je wydrukować. Przygotowane zlecenie spedycyjne wygląda tak:

fv-view

Istotną informacją dla szybkości działań Twoich spedytorów jest fakt, że po zakończeniu zlecenia spedycyjnego, fireTMS automatycznie przygotowuje fakturę. Wystarczy ją zatwierdzić. Dodatkowo generowana jest płatność, dzięki czemu łatwo kontrolujesz finanse swojej firmy.Zwróciliśmy uwagę, żeby przegląd zleceń spedycyjnych dawał jasny obraz działań Twoich spedytorów. W fireTMS widzisz nie tylko jakie zlecenia realizuje Twoja firma, ale także masz świadomość przychodów, kosztów, marży czy uzyskanej prowizji.

commisions-list-view

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

FIREUP SOFTWARE Sp. z o.o. - producent najbardziej innowacyjnego na rynku programu dla spedycji i transportu