fireTMS > Blog > Dofinansowania firm transportowych

Dofinansowania firm transportowych

ikona zegara7 minut czytania

6 lutego 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Dofinansowania firm transportowych stają się coraz to popularniejszym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia rozpoczęcie działalności wielu przedsiębiorcom. Czy można uzyskać wsparcie na zakup nowego samochodu? Które z funduszy unijnych przeznaczone są dla firm transportowych? Znajdź odpowiedzi w naszym artykule.

Czy warto założyć firmę transportową?

Już w 2018 roku Główny Urząd Statystyczny podał informację, że przychody branży transportowej w Polsce przekroczyły wartość 250 miliardów złotych. W 2021 osiągnęły wartość 325 miliardów złotych. Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników tego sektora zatrudnionego na umowę o pracę wyniosło ponad 4800 złotych. Z drugiej strony warto pamiętać, że na rynku istnieje bardzo duża konkurencja oraz problemy z wydłużającymi się płatnościami od klientów.

Sprawdź, jakie są możliwe źródła dofinansowania na rynku dla firm transportowych. Pamiętaj, że aby stać się liderem w swojej dziedzinie warto realizować plan rozwoju, inwestując w nowe samochody oraz rozwiązania.

Jak założyć firmę transportową dla samochodów powyżej 3,5 tony?

Jeśli chcesz założyć firmę transportową z samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, musisz spełnić szereg warunków. Właściciele firmy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, w szczególności dotyczące spraw skarbowych, mienia gospodarczego, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa w komunikacji. Osoby zarządzające w firmie transportowej nie mogą posiadać zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Aby założyć firmę transportową dla samochodów powyżej 3,5 tony musisz  posiadać certyfikat, który potwierdza wiedzę niezbędną do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. Brak tego dokumentu skutecznie uniemożliwi Ci uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Co więcej, nieposiadanie tego typu certyfikatu uniemożliwi także uzyskanie licencji wspólnotowej, która pozwala wozić towary za granice naszego kraju. Oprócz tego bardzo ważna jest kwestia posiadania stałej siedziby. Miejsce to służyć powinno do dokonywania załadunków, rozładunków oraz przeładunków towarów. Tam również powinny być pozostawiane samochody, które skończyły pracę. Dobrze, jeśli w miejscu wykonywania działalności transportowej znajduje się warsztat, który pozwala na konserwację pojazdów. Dość istotna jest także kwestia finansów, określanej mianem zdolności finansowej. Możesz to zrobić poprzez wykazanie rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że dysponujesz wystarczającym kapitałem i środkami o wartości co najmniej: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy, 5000 euro na każdy dodatkowy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, 900 euro na każdy dodatkowy pojazd powyżej 2,5 tony, ale poniżej 3,5 tony. 

Formy działalności firmy transportowej. Którą wybrać?

Podczas wyboru formy formy działalności gospodarczej ważne jest abyś znał własne potrzeby, możliwości finansowe ale także punkt, do którego będziesz dążyć rozwijając swoją firmę. Od tej decyzji będzie zależeć opodatkowanie oraz koszty związane z założeniem firmy transportowej. Jednym z najczęstszych i najszybszych rozwiązań jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Możesz również postawić na rozwiązanie w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje także opcja założenia spółki cywilnej, jawnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto rozważyć ten wariant jeżeli chcesz otworzyć swoją przyszłą firmę wraz z wspólnikiem.

Dofinansowania firm transportowych a wybór opodatkowania

Forma opodatkowania na jaką zdecydujesz się prowadząc własną firmę transportową będzie bardzo ważna. Możesz opodatkować się na zasadach ogólnych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek liniowy. Decydując się na jedną z powyższych pamiętaj aby uwzględnić wielkość swojej firmy oraz plany w zakresie rozwoju i generowanych dochodów. Podatek liniowy gwarantuje stałe opodatkowanie w wysokości 19%. Ryczałt z kolei objęty jest stawką 5,5% lub 8,5% opodatkowania przychodów zamiast dochodów. Natomiast rozliczanie na zasadach ogólnych będzie dobrym wyborem jeżeli Twoja firma nie przekroczy pierwszego progu podatkowego. Na sam koniec pamiętaj, że raz wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok i nie ma możliwości jej zmiany w trakcie.

Dotacje unijne dla firm transportowych

Na początku warto wiedzieć, że dotacje dla firm transportowych 2022 przyznawane są dopiero na zrealizowaną inwestycję. Wcześniej należy dysponować środkami własnymi, by móc ubiegać się o taki rodzaj wsparcia. W tym celu, w wielu wypadkach konieczna będzie pożyczka, bądź kredyt bankowy.

Na co przyznawane jest dofinansowanie firm transportowych? Nie obejmuje ono zakupów nowych samochodów, które nie są kwalifikowane jako koszty. Z reguły firmy o tym charakterze otrzymują takie wsparcie na szkolenia, podnoszenie umiejętności kierowców, audyty, rozwój innych umiejętności.

Sprawdzonym miejscem, które warto odwiedzić jest rządowa strona funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam na bieżąco możesz śledzić dostępne programy dofinansowania. Możesz również sprawdzić przyszłe oraz obecne projekty, ale także zgłosić swój pomysł na dofinansowanie dla firm transportowych.

Jak pozyskać dotacje unijne dla firmy transportowej?

Jeśli chcesz pozyskać dotację dla swojej firmy transportowej, to warto pamiętać, że istnieje wiele instytucji, miejsc oraz programów oferujących pomoc w całym procesie. Często w miastach znajdują się dedykowane punkty, w których możesz otrzymać odpowiednie informacje na temat wymagań oraz dokumentów, jakie należy przygotować.

Niezależnie od tego, jaki projekt wybierzesz, musisz mieć świadomość, że wymaga on napisania biznesplanu. W nim określasz konkretne cele danego projektu oraz szczegółowo podajesz wydatki, jakie poniosłeś w ramach realizacji inwestycji.

Biznesplan oraz inne dokumenty musisz załączyć do formularza, który obowiązuje dla danego programu dotacyjnego. To dość istotny krok, ponieważ brak dokumentów bądź inne błędy formalne mogą skreślić Twoje szanse na unijne wsparcie. Być może w wybranym przez Ciebie konkursie, oprócz biznesplanu należy dołączyć analizę finansową bądź studium wykonalności projektu.

Pozostaje kwestia weryfikacji Twojego wniosku o dofinansowanie dla firmy transportowej. Trwa ona z reguły trzy miesiące. W zależności od tego, kto koordynuje dany projekt, będzie on odpowiadał za wypłacenie Tobie wsparcia finansowego. Może to być Urząd Marszałkowski danego województwa bądź inna instytucja.

Dofinansowanie na firmę transportową. Inne źródła

Dofinansowanie na firmę transportową nie musi pochodzić z Unii Europejskiej. W naszym kraju funkcjonuje szereg podmiotów, które udzielają pożyczek na rozwój firm – także tych transportowych.

Jedną z możliwości uzyskania takiego finansowania są działające na terenie gmin lokalne fundusze pożyczkowe. Choć nie udzielają one pożyczek bezzwrotnych, to jednak oferują naprawdę korzystne warunki wsparcia działalności gospodarczej firmy transportowej.

Kolejną formą jest pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Może uzyskać ją osoba, która pragnie rozpocząć biznes w naszym kraju i pozostaje obecnie osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie. Jeśli chodzi o pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, to mogą ją otrzymać również absolwenci studiów, którzy poszukują pracy w okresie do 4 lat od ich zakończenia.

Dotacje dla firm transportowych 2022 – oferta banków

Oczywiście nie można zapominać o instytucjach finansowych, jakimi są banki. Każdy z nich posiada w ofercie szereg rozwiązań, które pozwalają na udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności jako firma transportowa.

Można skorzystać z ciekawych pożyczek leasingowych na nowe samochody bądź wybrać jeden z kredytów inwestycyjnych na rozwój bazy transportowej, bądź innego działu Twojej potencjalnej firmy.

W wielu wypadkach można spotkać się z ofertami skierowanymi do przedsiębiorstw, które są na rynku ponad 12 miesięcy. Niektóre instytucje finansowe mają w swoim portfolio oferty dla tych, którzy prowadzą działalność przez 6 miesięcy. Warto dodać, że każda z instytucji indywidualnie podchodzi do kwestii udzielania takich pożyczek firmom transportowym, więc o ofertę powinno pytać się kilku instytucji.
Jak widać, otwarcie firmy transportowej jest o wiele prostsze dzięki uzyskaniu dotacji. Pozyskane fundusze dają większe możliwości rozwoju, który może przełożyć na osiągnięcie sukcesu w tej branży.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły