fireTMS > Blog > Kontrola ITD w firmie — jak się przygotować?

Kontrola ITD w firmie — jak się przygotować?

ikona zegara4 minuty czytania

14 lutego 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Inspekcja Transportu Drogowego to służba, która ma prawo sprawdzać nie tylko kierowców na drogach. Możliwa jest również kontrola ITD w firmie. Sprawdź, jak można się do niej przygotować.

Czym jest Inspekcja Transportu Drogowego?

Inspekcja Transportu Drogowego jest dość młodą służbą, bo powstała dopiero w 6 września 2001 roku. Z jednej strony jej powołanie miało  na celu zapewnienie uczciwej konkurencji w sferze transportu, ochronę środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, czyli kontrola ruchu drogowego. Z drugiej strony, jak można przeczytać  na stronie Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, było to spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o jej członkostwo. Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, jako centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi do spraw transportu.

Kontrola ITD w firmie transportowej. Dlaczego?

Kontrola ITD w firmie transportowej wynika między innymi z wniosków kontroli drogowej, które pokazują, że firma dopuszcza się rażących naruszeń obowiązujących przepisów. Często dotyczy to nieprzestrzegania czasu pracy lub braku odpowiednich dokumentów. Również wątpliwości, które mogą narodzić się w trakcie pracy inspektorów ITD mogą doprowadzić do przeprowadzenia takich czynności w firmie.

Coraz częściej inspektorzy wizytują firmy na wniosek skarg wnoszonych przez niezadowolonych klientów. Zdarza się także, że inicjatorami takich wizyt są byli pracownicy firmy. W takim wypadku może chodzić o złe rozliczanie czasu pracy bądź niedopełnienie obowiązków,  jak np. zapłata pensji za wszystkie godziny pracy.

Do najczęstszych przyczyn wizyty Inspektorów w firmie transportowej należy wykryte podczas kontroli nie rejestrowanie aktywności kierowców na trasie lub oszustwa dotyczące tachografu. Jeśli kierowca nie miał przy sobie odpowiednich dokumentów, to również można spodziewać się kontroli ITD.

Kontrola ITD w firmie. Zawiadomienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inspekcja Transportu Drogowego musi powiadomić listownie o chęci przeprowadzenia kontroli w firmie na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W piśmie zawiadamiającym znajdują się też  m.in. informacje  z jakiego artykułu ustawy o transporcie drogowym została wszczęta kontrola ITD oraz jakiego okresu będzie dotyczyła kontrola. W każdym piśmie znajdują się również dane kontaktowe do inspektora. Wszystko po to, aby dowiedzieć się jakich spraw dotyczyć będzie wizyta i jakie dokumenty należy przygotować. 

Kontrola ITD w firmie transportowej. Jakie dokumenty mogą być potrzebne?

W każdym liście zawiadamiającym o kontroli, którą chce wykonać Inspekcja Transportu Drogowego, znajduje się wykaz wymaganych dokumentów. Najważniejszym dokumentem do wglądu jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika bądź licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Kolejnym dokumentem, który warto mieć pod ręką w przypadku kontroli ITD w firmie, są certyfikaty kompetencji zawodowych osób zarządzających transportem. Ważnym elementem każdej kontroli może być także wykaz pojazdów podlegających pod jej działalność gospodarczą. Dotyczy to zarówno aut posiadanych w dniu kontroli, jak i w okresie którego ona dotyczy. Niezwykle ważna jest również ewidencja czasu pracy kierowców.

Kontrola ITD w firmie. Dokumenty pracowników

Kontrola ITD może dotyczyć także zatrudnionych pracowników. Mowa tutaj o pracownikach, którzy są zatrudnieni na dzień trwania kontroli oraz okres, którego ona dotyczy. Czasem zdarza się, że usługi świadczą osoby, którzy nie są związani z firmą umową o pracę. W takim wypadku należy przygotować osobną listę osób, których dotyczy taka sytuacja. Istotne jest również dołączenie kopii prawa jazdy oraz innych dokumentów, które wymagane są podczas przewozów. Jeśli zatrudnieni kierowcy nie są obywatelami polskimi oraz obywatelami państw Unii Europejskiej, należy osobno przygotować dokumenty uprawniające ich do pracy na terenie Polski.

Kontrola IDT w firmie – ile wstecz mogą sprawdzać firmę transportową?

W zawiadomieniu o kontroli ITD w firmie jest informacja, ilu miesięcy wstecz będzie ona dotyczyć. Mogą to być np. trzy miesiące, a nawet okres 12 miesięcy wstecz. Czas trwania kontroli ITD w firmie jest określony przez prawo. Może wynosić maksymalnie 12 dni u mikroprzedsiębiorców, 18 dni w przypadku bycia małym przedsiębiorcą. W przypadku średnich firm czas ten wydłuża się do 24 oraz 48 dni. Jeśli, w wyniku prowadzonych działań ujawniono nieprawidłowości, może nastąpić przedłużenie wizyty inspektora w firmie. Dodatkowy czas nie może przekroczyć 7 dni.

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Firma transportowa - jak otworzyć

Firma transportowa – jak otworzyć

Chcesz zajmować się przewozem towarów i nie wiesz czy warto inwestować w ten rodzaj działalności? Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić, aby założyć firmę transportową i czy jest to opłacalny biznes. Czym zajmuje się firma transportowa? Firma transportowa oferuje przewóz towarów pojazdami samochodowymi. Transport ładunków może odbywać się zarówno na terenie kraju, jak i poza […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
e-TOLL – najważniejsze informacje

e-TOLL – najważniejsze informacje

W czerwcu 2021 roku przeszliśmy z systemu viaTOLL na bardziej nowoczesny e-TOLL. Przeczytaj nasz artykuł o systemie poboru opłat e-TOLL i dowiedz się, jak z niego korzystać. Czym jest e-TOLL i jak działa? e-TOLL jest Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, który działa w Polsce od czerwca 2021 roku. Za pomocą e-TOLL pobierane są […]

ikona zegara4 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej
Jak obliczyć rentowność trasy?

Jak obliczyć rentowność trasy? 

Koszty trasy przewozu ładunków stanowią sporą część wydatków dla firm działających w branży TSL. W czasie rosnącej inflacji i cen paliwa ważne jest, aby planować optymalne trasy i stale monitorować koszty floty. Warto w tym celu korzystać z nowoczesnych narzędzi do wyznaczania rentownych tras. W tym artykule znajdziesz informacje na temat: Co wpływa na koszty […]

ikona zegara4 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej