fireTMS > Blog > Pakiet Mobilności – zmiany w 2022 roku

Pakiet Mobilności – zmiany w 2022 roku

ikona zegara6 minut czytania

2 lutego 2022 / Autor: Zespół fireTMS

W lutym 2022 r. wejdą w życie kolejne zmiany Pakietu Mobilności. Szacuje się, że mogą one zwiększyć koszty pracy kierowców nawet o 40%. Wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni i jak Pakiet Mobilności może wpłynąć na Twoją firmę.

W roku 2022 Pakiet Mobilności będzie zmieniał się aż trzykrotnie. Pierwsze zmiany wejdą w życie już 2 lutego, kolejne 20.02, a następne 20 maja 2022 r. Już pierwsza z nich spowoduje wzrost kosztów pracy. Sprawdzamy wszystkie zmiany, które stały się faktem po wprowadzeniu Pakietu Mobilności. 

Pakiet Mobilności – co to jest?

Pakiet Mobilności to zbiór uregulowań prawnych, których wprowadzenie miało między innymi poprawić warunki finansowe kierowców o niskiej płacy minimalnej. Zmiany objęły głównie trzy aspekty funkcjonowania firm spedycyjnych:

  • czasu jazdy i odpoczynku kierowców,
  • sposoby delegowania i rozliczania kierowców,
  • dostępu do rynku państw Wspólnoty Unii Europejskiej.

Pakiet Mobilności zaczął obowiązywać 20 sierpnia 2020 roku. Wtedy zmienił Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady o numerach (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012.

Jak zmienił się odpoczynek tygodniowy regularny?

Pakiet Mobilności wprowadził nowe zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców. Od sierpnia 2020 roku każdy kierowca co najmniej raz na 4 tygodnie musi wrócić do miejsca swojego zamieszkania albo bazy na minimum 45 godzin. Jeżeli kierowca korzystał w trasie z dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych, musi wrócić przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym, czyli w praktyce raz na 3 tygodnie. 

Zmieniono również zasady odbywania tygodniowych odpoczynków skróconych. Aby kierowca mógł z nich skorzystać, musi:

  • rozpocząć przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą,
  • w każdych czterech tygodniach zrealizować dwa tygodniowe odpoczynki regularne oraz dwa skrócone,
  • po wykonaniu dwóch odpoczynków skróconych, wykonać rekompensatę skróceń, poprzedzoną odpoczynkiem dobowym. Co ważne, należy udokumentować odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania lub centrali firmy.

Dodatkowo zmiany Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek odbywania odpoczynków tygodniowych regularnych, które trwają co najmniej 45 godzin, w miejscach do tego przystosowanych (np. hotel), a nie w kabinie pojazdu

Wydłużony czas jazdy i praca w nocy 

Kolejną zmianą, którą wprowadził w 2020 r. Pakiet Mobilności, jest możliwość wydłużenia dziennego czasu jazdy o maksymalnie dwie godziny. Kierowca może to zrobić, jeżeli wraca do bazy albo do miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy. Oczywiście fakt ten musi udokumentować na wydruku z tachografu lub wykresówce. 

Warunkiem przedłużenia czasu jazdy o 2 godziny jest także odebranie półgodzinnej przerwy przed tym okresem. Wspomniany odpoczynek należy w okresie trzech tygodni zrekompensować z innym dowolnym odpoczynkiem. 
Pakiet Mobilności zmienił także zasady dotyczące czasu pracy w nocy. W myśl nowych przepisów kierowca może przepracować maksymalnie 10 godzin w nocy w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy. Co ważne, odebranie odpoczynku dziennego w tym okresie nie odnawia limitu nocnych godzin pracy.

Pakiet Mobilności – dodatkowe zmiany 

Od 20 sierpnia 2020 obowiązują również kary dla przewoźników oraz kierowców, którzy złamią uregulowania Pakietu Mobilności. Najwięcej uwagi poświęcono przypadkom przekraczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu oraz skrócenia okresu odpoczynku tygodniowego. 

Wśród nowych regulacji prawnych znalazły się też zapisy dotyczące Bazy eksploatacyjnej transportu drogowego. Pierwotnie baza ta musiała mieć powierzchnię umożliwiającą postój wszystkich pojazdów w firmie. Ostatecznie przyjęto jednak, że baza eksploatacyjna powinna zapewniać miejsca postojowe dla minimum połowy floty. 26 stycznia 2022 r. Sejm przyjął poprawki Senatu, zmieniając m. in. wielkość bazy eksploatacyjnej z ½ do ⅓ pojazdów przewoźnika

Pakiet Mobilności –  zmiany od 02.02.2022 r.

W lutym 2022 roku wejdą w życie kolejne zmiany Pakietu Mobilności. Pierwsze modyfikacje, które zaczną obowiązywać od 02 lutego, dotyczą głównie sposobu rozliczania pracy kierowców. Oprócz tego wprowadzono ułatwienia takie, jak np. konieczność tłumaczenia dokumentów jedynie na język angielski czy wykorzystanie dokumentacji elektronicznej. 

Najwięcej pytań przewoźników budzi jednak wprowadzenie obowiązku wypłaty kierowcom wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w kraju, do którego pracownik wjedzie. Doprecyzujmy, że uregulowania te nie obejmują tranzytów, ani transportu dwustronnego (bilateralnego). Zmiany Pakietu Mobilności w zakresie wyliczania pracy zagranicznej dotyczą natomiast przewozów kabotażowych oraz tzw. przerzutów (transport pomiędzy dwoma różnymi krajami wykonywany przez przewoźnika z trzeciego państwa). 

Zmiany Pakietu Mobilności od 02 lutego nakładają na kierowców obowiązek umieszczenia na tachografie symbolu państwa, którego granice właśnie przekroczyli. Czynność tę należy wykonać podczas postoju w pierwszym nadającym się do tego miejscu po przekroczeniu granicy. Natomiast za brak oznaczenia mogą zostać nałożona kara finansowa, a w przypadku powtarzających się wykroczeń – przewoźnik może nawet stracić licencję

W myśl nowych przepisów kierowca nie otrzyma ryczałtów ani diet, lecz pełne wynagrodzenie kraju, w którym wykonują swoją pracę. Ale najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy, pracodawca będzie musiał zgłosić jego oddelegowanie w systemie IMI

Internal Market Information System funkcjonuje już od 2008 roku, ale od początku lutego br. zacznie przyjmować zgłoszenia pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Umożliwi to kontrolę między innymi poprawności naliczania płacy minimalnej. System IMI zastępuje inne rozwiązania tego rodzaju (np. MiLoG czy SIPSI).

Pakiet Mobilności – zmiany od 20.02.2022 r.

Zmiany Pakietu Mobilności, które zaczną obowiązywać od 20 lutego 2022 roku, wprowadzają nakaz powrotu każdego pojazdu przewoźnika do centrali krajowej minimum raz na 8 tygodni. 

Dla kabotażu zachowano możliwość wykonania 3 operacji tego typu w ciągu siedmiu dni, ale wprowadzono obowiązkową czterodniową przerwę pomiędzy kolejnymi kabotażami tym samym pojazdem na terenie jednego kraju. Przewoźnik może jednak w tym czasie wykonywać kabotaże w innych państwach UE. W praktyce oznacza to, że samo przekroczenie granicy kraju nie “resetuje kabotażu”

Jeżeli trasa transportu kombinowanego przebiegać będzie przez terytorium tylko jednego państwa UE, przewóz taki będzie mógł zostać wykonany zgodnie z zasadami transportu.

Pakiet Mobilności – zmiany od 20.05.2022 r.

Z dniem 20 maja 2022 roku w życie wejdą kolejne zmiany Pakietu Mobilności. Obejmą one przede wszystkim tych przewoźników, którzy dysponują pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej już od 2,5 tony. Będą oni musieli posiadać licencję na przewóz drogowy oraz uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorcy, którzy dysponują taką flotą, będą również zobowiązani do zarejestrowania siedziby firmy. 

Dodatkowo wprowadzony zostanie wymóg zabezpieczenia finansowego. Na pierwszy samochód wynosi ono 1800 Euro, a na każdy kolejny 900 Euro. Zmiany Pakietu Mobilności po 20 maja 2022 roku zwiększą więc koszty utrzymania małych i średnich firm transportowych. Pamiętajmy jednak, że przepisy te nie dotyczą przewoźników działających wyłącznie na rynku krajowym. 

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Jak działa i jak go zdobyć Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)?

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – jak to działa i jak go zdobyć?

Profil Kierowcy Zawodowego, czyli popularny PKZ, okazuje się niezbędny, gdy chcesz uzyskać wpis kodu 95 do prawa jazdy lub już korzystasz z uprawnień kierowcy zawodowego. Sprawdź w jaki sposób działa ten system, jak zdobyć PKZ i z niego korzystać. Profil Kierowcy Zawodowego funkcjonuje od kwietnia 2022 roku, więc nie jest już żadną nowością. Pomimo tego […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Każdy kierowca zawodowy musi pracować w zgodzie z aktualnymi przepisami. Dotyczą one przede wszystkim ilości godzin spędzonych za kierownicą. Każdy pracodawca jest zobligowany do tego, by prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy, który ma być dowodem na to, że danego dnia, tygodnia i miesiąca, nie prowadził on pojazdu dłużej, niż jest to dopuszczalne. Z tego artykułu […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Karta kierowcy dla Ukraińca

Karta kierowcy dla Ukraińca – proces uzyskania i wymagania

Posiadanie karty kierowcy jest niezbędne dla Ukraińców, którzy chcą pracować w Polsce. Pozornie ten proces wydaje się skomplikowany. W naszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości i udowadniamy, że jest on szybki i przejrzysty. Dowiedz się, jak zdobyć dokument, jakim jest karta kierowcy dla Ukraińca. Karta kierowcy dla Ukraińca – wprowadzenie W pierwszej kolejności wyjaśniamy, skąd bierze się […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej