fireTMS > Blog > Taryfikator mandatów 2023 – najważniejsze informacje

Taryfikator mandatów 2023 – najważniejsze informacje

ikona zegara8 minut czytania

28 lipca 2023 / Autor: Zespół fireTMS

W 2023 roku wszyscy kierowcy muszą liczyć się z dużymi karami finansowymi za łamanie przepisów drogowych, a w niektórych przypadkach z zatrzymaniem praca jazdy. Taryfikator mandatów 2023 – sprawdź najważniejsze informacje.

Przepisy drogowe w 2023 roku

W 2023 roku górna granica wysokości mandatów wynosi 5 tys. zł lub nawet 6 tys. zł przy popełnieniu kilku wykroczeń naraz. Natomiast maksymalna grzywna nałożona przez sąd wynosi już nie 5000 zł, jak w latach poprzednich, ale 30 000 zł w przypadku popełnienia jednego z poniższych wykroczeń: 

 • stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym,
 • prowadzenia po użyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • niezatrzymania się do kontroli,
 • niestosowania się do sygnałów drogowych,
 • łamania ograniczeń prędkości,
 • prowadzenia pojazdu bez stosownych uprawnień,
 • nieudzielenia pomocy ofierze wypadku,
 • niewskazania osoby, która prowadząc pojazd, popełniła wykroczenie i została uchwycona przez fotoradar.

Wysokie są również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. W 2023 r. brak polisy na auto ciężarowe lub autobus w okresie od jednego do trzech dni może skutkować grzywną wysokości 2090 zł. Za brak opłaconego OC przez okres od 4 do 14 dni kara wynosi już 5240 zł i wzrasta do 10 470 zł jeśli pojazd pozostaje nieubezpieczony dłużej, niż przez dwa tygodnie.

Nadal obowiązuje zniesiona regionalizacja tablic rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski. Oznacza to, że można bez problemów poruszać się pojazdem zakupionym na drugim końcu kraju bez konieczności wymiany tablic. Można to jednak zrobić dobrowolnie. Poza tym istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy (raz na 3 lata), jeżeli wymaga on gruntownej naprawy. Dzięki temu składkę OC można obniżyć o co najmniej 95%.

Ponadto w ubiegłym roku w życie weszły przepisy dotyczące “recydywistów”. Kierowca, który ponownie popełni wykroczenie z tej samej grupy, zapłaci podwójny mandat. Dodatkowo ustawodawca wprowadził surowsze kary (do 8000 zł) za niewskazanie kierowcy na żądanie uprawnionego organu.

Taryfikator mandatów – jakie obowiązują kwoty? 

Najwięcej emocji wśród kierowców budzi taryfikator mandatów 2023 punkty karne. Ustawodawca wprowadził w nim następujące wysokości mandatów za przekroczenie prędkości: 

 • do 10 km/h – 50 złotych,
 • od 11 do 15 km/h – 100 złotych,
 • od 16 do 20 km/h – 200 złotych,
 • od 21 do 25 km/h – 300 złotych,
 • od 26 do 30 km/h – 400 złotych,
 • od 31 do 40 km/h – 800 złotych,
 • od 41 do 50 km/h – 1000 złotych,
 • od 51 do 60 km/h – 1500 złotych,
 • od 61 do 70 km/h – 2000 złotych,
 • od 71 km/h – 2500 złotych.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub ominięcie pojazdu, który zatrzymał się, aby pieszego przepuścić, kara wynosi 1500 zł. Utrudnianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu to mandat w wysokości od 500 zł do 2500 zł. Natomiast 2000 zł trzeba będzie zapłacić za omijanie szlabanów kolejowych oraz za wjazd na przejazd kolejowy przed całkowitym podniesieniem zapór. 

W 2023 roku policjant nałoży na kierowcę mandat i aż 15 punktów karnych za:

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości,
 • przekroczenie prędkości o 50 km/h w ternie zabudowanym lub poza nim,
 • nieustąpienie pierwszeństwa na pasach,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • ominięcie pojazdu, który zatrzymał się przed pasami w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim,
 • niezatrzymanie do kontroli i ucieczkę,
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.

Punkty karne będą ważne przez 2 lata od daty opłacenia mandatu, a nie jego wystawienia, niemniej jednak od 17 września 2023 roku, po zmianach, wrócimy ponownie do rocznego okresu, po którym będą kasowane punkty karne. Maksymalny limit punktów nadal wynosi 24. Zgodnie z nowelizacją kierowca raz na pół roku może również skorzystać z odpłatnych szkoleń, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

Jak zapłacić mandat? Sposoby i terminy zapłaty

Mandat można zapłacić tuż po jego otrzymaniu. Radiowozy policyjne wyposażone są w terminale płatnicze obsługujące karty oraz transakcje BLIK. Jeżeli zdecydujesz się zapłacić za mandat karny później, pamiętaj, że masz na to 7 dni od jego wystawienia (lub 14 dni jeżeli jest to mandat zaoczny). Nie warto z tym zwlekać, ponieważ nieopłacenie mandatu w terminie może skutkować zajęciem części wynagrodzenia przez komornika. A jeżeli uporczywie unikasz płacenia mandatów, narażasz się na zatrzymanie oraz areszt. 

Mandat karny można zapłacić również na poczcie lub w innej placówce, która oferuje możliwość realizacji przelewów pieniężnych. Kwotę mandatu należy przelać na konto bankowe o numerze 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000, które należy do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (adres: ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole). W tym celu możesz użyć blankietu wpłaty dołączonego do otrzymanego mandatu. Wyjątek stanowi mandat otrzymany z fotoradaru. W tedy wpłaty należy dokonać na wskazany na blankiecie indywidualny numer rachunku bankowego.

Aby zapłacić mandat, można również skorzystać z bankowości elektronicznej, czyli np. strony Twojego banku. W tym przypadku należy wybrać opcję przelewu do Urzędu Skarbowego, formularz Mandaty, wskazać podany wyżej oddział urzędu skarbowego, jako identyfikator wpisać PESEL ukaranego kierowcy i podać serię oraz numer mandatu oraz zatwierdzić przelew. W podobny sposób można zapłacić mandat za pomocą e-Urzędu Skarbowego. 

Taryfikator mandatów dla ciężarówek

W 2023 kierowcy ciężarówek mogą obawiać się srogich mandatów nie tylko za niebezpieczną jazdę. Najwyższa kara, w wysokości aż 12 000 zł, zostanie nałożona na przewoźnika, który wykonuje pracę bez zezwolenia na wykonywanie zawodu oraz bez wymaganej licencji. 

Mandat za brak dokumentów

Kierowca ciężarówki zostanie ukarany również za brak wymaganych dokumentów według poniższego zestawienia: 

 • brak zapisów i wydruków za dni, które podlegają kontroli, zapisów z karty kierowcy, jeżeli kierowca taką kartę posiada – 500 zł,
 • brak wykresówki z dnia kontroli – 500 zł,
 • za dni podlegające kontroli od 2 do 15 wykresówek – 1000 zł, powyżej 15 wykresówek – 1500 zł
 • brak każdego innego dokumentu wymaganego z wykonywaniem danego transportu  – 200 zł.

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem czasu jazdy

Przekroczenie dziennego czasu pracy powyżej 9 godzin po dwukrotnym w ciągu tygodnia wydłużeniu czasu pracy do 10h, skutkuje mandatem w wysokości od 100zł (przekroczenie do 1 godziny) do 550 zł (za każdą godzinę powyżej 13h 30 minut, pracę bez przerwy lub odpoczynku, trwającego co najmniej 4 godziny i 40 minut). 

Jeżeli kierowca przekroczy dzienny czas jazdy powyżej dozwolonych 10 godzin, zapłaci: 

 • 100 zł – do 1 godziny,
 • 200 zł – od 1 godziny do 2 godzin, 
 • 250 zł – od 2 godzin za każdą rozpoczętą godzinę,
 • 550 zł – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 15 godzin bez przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut- 550 zł.

Natomiast przekroczenie tygodniowego czasu jazdy to mandat w wysokości od 150 zł (od 30 min. do 4 godzin) do 550 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin. Natomiast przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu jazdy skutkuje nałożeniem kary finansowej w wysokości: 

 • 250 zł – do 10 godzin,
 • 350 zł – od 10 do 15 godzin,
 • 550 zł – od 15 godzin do 22 godzin i 30 minut,
 • 700 zł – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 22 godzin i 30 minut.

Mandat za skrócenie odpoczynku i przekroczenie czasu pracy

Za skrócenie odpoczynku ustawodawca przewidział mandat w wysokości od 100 zł (przekroczenie regularnego okresu odpoczynku do 1 godziny) do 550 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin w przypadku niespełnienia wymogu dzielonego odpoczynku dziennego.

Natomiast przekroczenie czasu pracy zagrożone jest karą w wysokości od 50 zł (do 2 godziny przy maksymalnym tygodniowym 48-godzinnym czasie pracy kierowcy bez możliwości jego wydłużenia) do 350 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 12 godzin ponad normę.  

Najwyższe mandaty dla kierowców ciężarówek

Za niewłaściwą obsługę, odłączenie lub ingerencję w zapisy tachografu albo innego urządzenia rejestrującego, karty kierowcy i karty przedsiębiorcy, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 10 000 zł. Manipulacje przy tachografie mogą skutkować nawet utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy, natomiast podłączenie do tachografu zabronionego urządzenia czy przedmiotu (np. magnesu) oraz używanie nielegalnego oprogramowania do zmiany danych rejestrowych może się zakończyć karą w wysokości aż 12 000 zł. Z kolei za celowe niszczenie lub ukrywanie danych z tachografów grozi nawet 15 000 zł kary.

Mandaty dla przedsiębiorców transportowych

Mandat otrzymać może również właściciel firmy transportowej. W przypadku wykonywania przewozu przez kierowcę, który nie ma ważnego prawa jazdy ani karty kierowcy (lub posiada kartę kierowcy z fałszywymi danymi) przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 3 000 zł. Jeśli kontrola ujawni fakt używania kliku wykresówek lub kart kierowców, kwota mandatu wyniesie 1000 zł. Natomiast używanie przez kilku kierowców tej samej wykresówki lub karty kierowcy skutkuje nałożeniem kary w wysokości 3000 zł. A za niewłaściwe prowadzenie lub brak ewidencji pracownika przedsiębiorca otrzyma 1000 zł kary.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

1 ratings, avg: 5
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Obsługa tachografu cyfrowego

Obsługa tachografu cyfrowego: przewodnik dla kierowców

Tachograf cyfrowy to urządzenie wykorzystywane do kontroli czasu pracy kierowców na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jak wygląda obsługa tachografu cyfrowego, a także jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie przepisów? Zapraszamy do lektury. Czym jest tachograf cyfrowy i dlaczego jest ważny? Tachograf cyfrowy jest urządzeniem wykorzystywanym do rejestracji czasu pracy oraz odpoczynku kierowcy. Przepisy […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Taryfikator mandatów 2023

Taryfikator mandatów 2023 – najważniejsze informacje

W 2023 roku wszyscy kierowcy muszą liczyć się z dużymi karami finansowymi za łamanie przepisów drogowych, a w niektórych przypadkach z zatrzymaniem praca jazdy. Taryfikator mandatów 2023 – sprawdź najważniejsze informacje. Przepisy drogowe w 2023 roku W 2023 roku górna granica wysokości mandatów wynosi 5 tys. zł lub nawet 6 tys. zł przy popełnieniu kilku […]

ikona zegara8 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Każdy kierowca zawodowy musi pracować w zgodzie z aktualnymi przepisami. Dotyczą one przede wszystkim ilości godzin spędzonych za kierownicą. Każdy pracodawca jest zobligowany do tego, by prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy, który ma być dowodem na to, że danego dnia, tygodnia i miesiąca, nie prowadził on pojazdu dłużej, niż jest to dopuszczalne. Z tego artykułu […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej