fireTMS > Blog > Czym jest ETA w transporcie?

Czym jest ETA w transporcie?

ikona zegara5 minut czytania

19 lipca 2022 / Autor: Zespół fireTMS

Mechanizmy ETA w transporcie umożliwiają realizację precyzyjnie skoordynowanych w czasie łańcuchów dostaw. Ale są pomocne również w mniej wymagających zastosowaniach w branży TSL. Odkryj, czym jest ETA i jakie zapewnia korzyści?

W branży TSL informacje w czasie rzeczywistym o statusie realizacji zlecenia często są niewystarczające do efektywnego planowania kolejnych transportów. Bo oprócz danych o lokalizacji pojazdu, trzeba znać również precyzyjnie określony termin zakończenia aktualnego kursu. To właśnie wyzwanie stawiane systemom ETA w transporcie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co znaczy skrót ETA w transporcie?

ETA jest skrótem od angielskiego określenia Estimated Time of Arrival, które oznacza planowany czas przybycia. Wyznacznik ten pochodzi z żeglugi morskiej, w której służy do predykcji terminu wejścia statku do portu. Aby go oszacować, bierze się pod uwagę czynniki takie, jak pogoda i sytuacja na morzu.  

Współcześnie mechanizmy ETA stosuje się również w przewozach kolejowych i lotniczych, ale przede wszystkim w transporcie drogowym. Precyzyjne estymacje czasowe umożliwiają sprawne funkcjonowanie skomplikowanych łańcuchów dostaw nawet w obliczu wielu nieprzewidywalnych sytuacji, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji zlecenia. 

Jak obliczyć ETA w transporcie?

Planowany czas przybycia obliczany jest za pomocą algorytmów dedykowanych konkretnym branżom. W najprostszej kalkulacji pod uwagę bierze się jedynie średnią prędkość pojazdu oraz jego odległość do punktu docelowego. Jednakże takie obliczenia obarczone są zbyt dużym błędem, aby mogły być wykorzystane w branży TSL.  W praktyce uwzględnić należy bardzo wiele czynników, które wpływają na czas dotarcia do celu. A sytuację skomplikować mogą również zdarzenia losowe takie, jak np. korki i inne nieprzewidziane postoje czy nawet załamania pogody. Mechanizmy ETA dla transportu pracują więc na dużej liczbie zmiennych, ale dostarczają wyjątkowo trafnych estymacji. 

Co wpływa na symulację czasu dojazdu?

Aby oszacować ETA z możliwie największą precyzją, algorytmy uwzględniają wartości zmiennych charakterystyczne dla branży TSL. W obliczeniach analizują między innymi:

– prędkości osiągane przez samochód ciężarowy, 

– dostępność tras dla transportu ciężkiego,

– sytuację na trasie w czasie rzeczywistym (np. zwiększone natężenie ruchu, korki, ale również warunki atmosferyczne),

– zasięg pojazdu i ewentualnie konieczność tankowania,

– ograniczenia w przemieszczaniu się w określonych godzinach lub dniach świątecznych, 

– przestrzeganie czasu jazdy i odpoczynku kierowcy.

Informacje o planowanym czasie przybycia dostępne są zwykle w czasie rzeczywistym i tak również aktualizowane. Poza tym mechanizmy ETA mogą również alarmować o potencjalnych opóźnieniach lub wcześniejszych zakończeniach kursów. Dzięki temu spedytorzy mają czas, aby zareagować właściwie do zaistniałej sytuacji. 

ETA – ważny wskaźnik w transporcie

Mechanizmy ETA pełnią istotną funkcję w optymalizacji transportu. Umożliwiają realizację dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence, co jest kluczowe dla wielu branż, zwłaszcza produkcyjnych. Dla przedsiębiorstw, które nie dysponują przestrzenią magazynową, terminowość dostaw, obliczona z dokładnością do nawet kilku minut, jest podstawą sprawnego funkcjonowania. Oprócz tego z ETA korzystają spedytorzy po to, aby zmaksymalizować efektywność transportu. Połączenie informacji o lokalizacji poszczególnych pojazdów z danymi o ich dostępności w czasie przyszłym ułatwia skrócenie pustych przebiegów i eliminację przestojów podczas planowania kolejnych transportów nawet w tym samym dniu roboczym.  

Precyzyjne planowanie czasu przyjazdu – korzyści

Korzyści z precyzyjnego planowania czasu przyjazdu trudno przecenić. Nic więc dziwnego w tym, że mechanizmy ETA wykorzystywane są w branży TSL coraz częściej. Dzięki nimi można:

  • automatycznie otrzymać informacje, które dotąd musiały być zbierane manualnie (np. odległość do punktu docelowego), 
  • efektywniej zarządzać transportem,
  • minimalizować nieprzewidziane postoje i odcinki pokonywane “na pusto”,
  • reagować w czasie rzeczywistym na dynamicznie zmieniające się sytuacje (np. korek),
  • bezpiecznie realizować dostawy w ciasnych oknach czasowych,
  • wydajniej zaplanować inne czynności (np. tankowanie, przegląd pojazdu, wizytę w serwisie),
  • uniknąć kar finansowych oraz innych konsekwencji, wynikających z nieterminowych dostaw, 

ETA w systemie fireTMS

Dla firm transportowych i spedycyjnych bardzo ważny jest monitoring czasu pracy kierowców. Istotne jest, by kierowcy docierali do celu o wyznaczonych porach oraz stosowali się do przepisów określających proporcje czasu pracy do odpoczynku.

Jedną z funkcjonalności systemu fireTMS jest liczenie ETA, dzięki której można kontrolować i usprawniać pracę kierowców. Spedytor/dyspozytor, znając szacowaną godzinę przyjazdu na załadunek czy rozładunek, może zaplanować czas pracy kierowcy oraz obliczyć, czy zdąży dojechać do celu bez konieczności przerwy na trasie.


ETA jest też przydatna w kontrolowaniu długości odpoczynku dobowego i tygodniowego kierowców. fireTMS zintegrowany jest z ponad 56 dostawcami telematyk GPS oraz posiada dedykowaną aplikację mobilną fireTMS Driver, które wspomagają oszacowanie planowanego czasu przybycia. Natomiast dzięki integracji z wybranymi dostawcami zaawansowanej telematyki,  obliczenie ETA jest bardzo precyzyjne, ponieważ opiera się o rzeczywiste dane.

Połączenie mechanizmów ETA z rozbudowaną sztuczną inteligencją już teraz umożliwia stworzenie aplikacji, przypominających osobistych asystentów kierowców. Systemy te autonomicznie wyznaczają kolejne trasy i zarządzają wymaganymi odpoczynkami. Można takie rozwiązania uzupełnić także o inne moduły np. na potrzeby ekonomicznej jazdy. Wszystko po to, aby obniżyć koszty transportu i tym samym zwiększyć efektywność w branży TSL.

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Czym jest ETA w transporcie

Czym jest ETA w transporcie?

Mechanizmy ETA w transporcie umożliwiają realizację precyzyjnie skoordynowanych w czasie łańcuchów dostaw. Ale są pomocne również w mniej wymagających zastosowaniach w branży TSL. Odkryj, czym jest ETA i jakie zapewnia korzyści? W branży TSL informacje w czasie rzeczywistym o statusie realizacji zlecenia często są niewystarczające do efektywnego planowania kolejnych transportów. Bo oprócz danych o lokalizacji […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Transport FTL: Co to jest i jak skutecznie go wykorzystać?

Transport FTL: Co to jest i jak skutecznie go wykorzystać?

Transport FTL w wielu przypadkach okazuje się najlepszym wyborem. Jednak nawet wtedy nie jest pozbawiony wad. Dowiedz się, czym jest transport całopojazdowy, sprawdź, co odróżnia go od innymi typów przewozów i przekonaj się, jak najskuteczniej korzystać z FTL. Spis treści: Trudno o bardziej podstawowe terminy branżowe niż “transport FTL” oraz “transport LTL”. Chociaż różnią się […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Dokumenty transportowe - rodzaje i wymagania

Dokumenty transportowe: ich rodzaje, wymagania i wskazówki

Dokumenty transportowe różnią się przede wszystkim w zależności od gałęzi transportu. Jednak w każdym przypadku okazują się niezbędne, a ich brak lub nieprawidłowe uzupełnienie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego już teraz poznaj rodzaje dokumentów transportowych oraz wymagania i wskazówki dotyczące ich stosowania.  Dla przewoźnika dokumenty transportowe są równie ważne, jak właściwy stan techniczny środka transportu […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej