fireTMS > Blog > Czym jest ETA w transporcie?

Czym jest ETA w transporcie?

ikona zegara5 minut czytania

19 lipca 2022 / Autor: Zespół fireTMS

Mechanizmy ETA w transporcie umożliwiają realizację precyzyjnie skoordynowanych w czasie łańcuchów dostaw. Ale są pomocne również w mniej wymagających zastosowaniach w branży TSL. Odkryj, czym jest ETA i jakie zapewnia korzyści?

W branży TSL informacje w czasie rzeczywistym o statusie realizacji zlecenia często są niewystarczające do efektywnego planowania kolejnych transportów. Bo oprócz danych o lokalizacji pojazdu, trzeba znać również precyzyjnie określony termin zakończenia aktualnego kursu. To właśnie wyzwanie stawiane systemom ETA w transporcie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co znaczy skrót ETA w transporcie?

ETA jest skrótem od angielskiego określenia Estimated Time of Arrival, które oznacza planowany czas przybycia. Wyznacznik ten pochodzi z żeglugi morskiej, w której służy do predykcji terminu wejścia statku do portu. Aby go oszacować, bierze się pod uwagę czynniki takie, jak pogoda i sytuacja na morzu.  

Współcześnie mechanizmy ETA stosuje się również w przewozach kolejowych i lotniczych, ale przede wszystkim w transporcie drogowym. Precyzyjne estymacje czasowe umożliwiają sprawne funkcjonowanie skomplikowanych łańcuchów dostaw nawet w obliczu wielu nieprzewidywalnych sytuacji, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji zlecenia. 

Jak obliczyć ETA w transporcie?

Planowany czas przybycia obliczany jest za pomocą algorytmów dedykowanych konkretnym branżom. W najprostszej kalkulacji pod uwagę bierze się jedynie średnią prędkość pojazdu oraz jego odległość do punktu docelowego. Jednakże takie obliczenia obarczone są zbyt dużym błędem, aby mogły być wykorzystane w branży TSL.  W praktyce uwzględnić należy bardzo wiele czynników, które wpływają na czas dotarcia do celu. A sytuację skomplikować mogą również zdarzenia losowe takie, jak np. korki i inne nieprzewidziane postoje czy nawet załamania pogody. Mechanizmy ETA dla transportu pracują więc na dużej liczbie zmiennych, ale dostarczają wyjątkowo trafnych estymacji. 

Co wpływa na symulację czasu dojazdu?

Aby oszacować ETA z możliwie największą precyzją, algorytmy uwzględniają wartości zmiennych charakterystyczne dla branży TSL. W obliczeniach analizują między innymi:

– prędkości osiągane przez samochód ciężarowy, 

– dostępność tras dla transportu ciężkiego,

– sytuację na trasie w czasie rzeczywistym (np. zwiększone natężenie ruchu, korki, ale również warunki atmosferyczne),

– zasięg pojazdu i ewentualnie konieczność tankowania,

– ograniczenia w przemieszczaniu się w określonych godzinach lub dniach świątecznych, 

– przestrzeganie czasu jazdy i odpoczynku kierowcy.

Informacje o planowanym czasie przybycia dostępne są zwykle w czasie rzeczywistym i tak również aktualizowane. Poza tym mechanizmy ETA mogą również alarmować o potencjalnych opóźnieniach lub wcześniejszych zakończeniach kursów. Dzięki temu spedytorzy mają czas, aby zareagować właściwie do zaistniałej sytuacji. 

ETA – ważny wskaźnik w transporcie

Mechanizmy ETA pełnią istotną funkcję w optymalizacji transportu. Umożliwiają realizację dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence, co jest kluczowe dla wielu branż, zwłaszcza produkcyjnych. Dla przedsiębiorstw, które nie dysponują przestrzenią magazynową, terminowość dostaw, obliczona z dokładnością do nawet kilku minut, jest podstawą sprawnego funkcjonowania. Oprócz tego z ETA korzystają spedytorzy po to, aby zmaksymalizować efektywność transportu. Połączenie informacji o lokalizacji poszczególnych pojazdów z danymi o ich dostępności w czasie przyszłym ułatwia skrócenie pustych przebiegów i eliminację przestojów podczas planowania kolejnych transportów nawet w tym samym dniu roboczym.  

Precyzyjne planowanie czasu przyjazdu – korzyści

Korzyści z precyzyjnego planowania czasu przyjazdu trudno przecenić. Nic więc dziwnego w tym, że mechanizmy ETA wykorzystywane są w branży TSL coraz częściej. Dzięki nimi można:

  • automatycznie otrzymać informacje, które dotąd musiały być zbierane manualnie (np. odległość do punktu docelowego), 
  • efektywniej zarządzać transportem,
  • minimalizować nieprzewidziane postoje i odcinki pokonywane “na pusto”,
  • reagować w czasie rzeczywistym na dynamicznie zmieniające się sytuacje (np. korek),
  • bezpiecznie realizować dostawy w ciasnych oknach czasowych,
  • wydajniej zaplanować inne czynności (np. tankowanie, przegląd pojazdu, wizytę w serwisie),
  • uniknąć kar finansowych oraz innych konsekwencji, wynikających z nieterminowych dostaw, 

ETA w systemie fireTMS

Dla firm transportowych i spedycyjnych bardzo ważny jest monitoring czasu pracy kierowców. Istotne jest, by kierowcy docierali do celu o wyznaczonych porach oraz stosowali się do przepisów określających proporcje czasu pracy do odpoczynku.

Jedną z funkcjonalności systemu fireTMS jest liczenie ETA, dzięki której można kontrolować i usprawniać pracę kierowców. Spedytor/dyspozytor, znając szacowaną godzinę przyjazdu na załadunek czy rozładunek, może zaplanować czas pracy kierowcy oraz obliczyć, czy zdąży dojechać do celu bez konieczności przerwy na trasie.


ETA jest też przydatna w kontrolowaniu długości odpoczynku dobowego i tygodniowego kierowców. fireTMS zintegrowany jest z ponad 56 dostawcami telematyk GPS oraz posiada dedykowaną aplikację mobilną fireTMS Driver, które wspomagają oszacowanie planowanego czasu przybycia. Natomiast dzięki integracji z wybranymi dostawcami zaawansowanej telematyki,  obliczenie ETA jest bardzo precyzyjne, ponieważ opiera się o rzeczywiste dane.

Połączenie mechanizmów ETA z rozbudowaną sztuczną inteligencją już teraz umożliwia stworzenie aplikacji, przypominających osobistych asystentów kierowców. Systemy te autonomicznie wyznaczają kolejne trasy i zarządzają wymaganymi odpoczynkami. Można takie rozwiązania uzupełnić także o inne moduły np. na potrzeby ekonomicznej jazdy. Wszystko po to, aby obniżyć koszty transportu i tym samym zwiększyć efektywność w branży TSL.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Czym zajmuje się inspekcja transportu drogowego

Czym zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce?

Inspekcja Transportu Drogowego odpowiada za kontrolę i przestrzeganie przepisów prawnych przez firmy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie, przeciwdziałanie degradacji dróg to tylko niektóre z zadań ITD w Polsce. Poznaj pozostałe funkcje. Zapraszamy do lektury. Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce Inspekcja Transportu Drogowego istnieje od 2001 roku. To organ administracji publicznej, który zajmuje się […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Czym jest ETA w transporcie

Czym jest ETA w transporcie?

Mechanizmy ETA w transporcie umożliwiają realizację precyzyjnie skoordynowanych w czasie łańcuchów dostaw. Ale są pomocne również w mniej wymagających zastosowaniach w branży TSL. Odkryj, czym jest ETA i jakie zapewnia korzyści? W branży TSL informacje w czasie rzeczywistym o statusie realizacji zlecenia często są niewystarczające do efektywnego planowania kolejnych transportów. Bo oprócz danych o lokalizacji […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Nowości w fireTMS

Koszty cykliczne, integracja z platformą Transporeon i inne nowości fireTMS

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Koszty cykliczne Z nową wersją systemu została wprowadzona opcja dodawania kosztu cyklicznego. Dzięki temu użytkownik w łatwy i szybki sposób może zarejestrować w fireTMS powtarzający się koszt, jak np. leasing za ciągnik. Aby dodać koszty stałe (cykliczne) firmy należy przejść do Pojazdy >> Koszty i […]

ikona zegara2 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej