fireTMS > Blog > Jak obliczyć rentowność trasy? 

Jak obliczyć rentowność trasy? 

ikona zegara4 minuty czytania

16 maja 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Koszty trasy przewozu ładunków stanowią sporą część wydatków dla firm działających w branży TSL. W czasie rosnącej inflacji i cen paliwa ważne jest, aby planować optymalne trasy i stale monitorować koszty floty. Warto w tym celu korzystać z nowoczesnych narzędzi do wyznaczania rentownych tras.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat:

Co wpływa na koszty trasy? 

Minimalizacja kosztów transportu z jednoczesną maksymalizacją efektywności to cel, do którego dążą firmy w branży TSL. Ładunek powinien zostać bezpiecznie odebrany, a następnie sprawnie dostarczony do miejsca rozładunku. Proces ten powinien być starannie zaplanowany i przeprowadzony, aby odbył się bez opóźnień. Wpływa to nie tylko na optymalizację kosztów, ale także budowanie wizerunku wiarygodnego partnera w biznesie i wzrost konkurencyjności. Istotne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie kryteria, które mają wpływ na ostateczną wysokość kwoty przewozu.

Niezależnie od tego, czy mówimy o kosztach transportu samochodami osobowymi, czy ciężarowymi, z każdym z nich wiążą się wydatki poniesione na zakup paliwa. Do ich obliczenia należy uwzględnić koszt paliwa za 1 litr, dystans do pokonania oraz średnie spalanie na 100km. Na finalny koszt trasy składają się także:

  • rodzaj silnika
  • waga pojazdu
  • waga ładunku
  • długość i rodzaj trasy do pokonania
  • styl jazdy

Istotne znaczenie mają też koszty ubezpieczenia, eksploatacji materiałów (np. oleje, filtry, czy opony) czy wydatki związane z naprawą i konserwacją pojazdów.

Kolejnym kosztem, który każdy przedsiębiorca ponosi w związku z organizacją transportu, jest wynagrodzenie kierowcy. Wartość ta zależy m.in wynagrodzenia zasadniczego, należności za dyżur, ryczałtu za pracę w nocy i godziny nadliczbowe, dodatku za pobyt za granicą oraz przyznanych premii.

Pod uwagę trzeba wziąć również koszty związane z opłatami drogowymi, dlatego warto korzystać z profesjonalnego narzędzia do obliczania trasy dla samochodów ciężarowych, jakim są mapy w fireTMS.

Jak obliczyć koszty trasy? Mapy w fireTMS

Mapy w fireTMS pozwalają wyznaczyć najkrótszą, najszybszą i najtańszą trasę dla pojazdów ciężarowych. Narzędzie jest proste w obsłudze – wystarczy podać punkty trasy, a system wskaże najbardziej opłacalne rozwiązanie. W kalkulacji można uwzględnić dodatkowe parametry, jak koszt paliwa, kierowcy, długości zlecenia oraz eksploatacji. Najważniejsze korzyści map:

  • uwzględniają kalkulację opłat drogowych
  • uwzględniają parametry pojazdu i ładunku
  • umożliwiają wyliczenie kosztów zlecenia

Mapy w fireTMS są dokładne i precyzyjne, dzięki czemu dla spedytorzy mogą wyliczyć rentowność zlecenia oraz sprawdzić koszty trasy. Warto pamiętać, że najkrótsza trasa nie zawsze jest najbardziej opłacalna, dlatego system wskazuje również alternatywne trasy transportu.

Na czym polega optymalizacja kosztów transportu?

Optymalizacja kosztów transportu w dużej mierze zależy od prawidłowo przeprowadzonej analizy danych dotyczących trasy. Dlatego aby obliczyć jej rentowność, warto wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki. Z kolei aby optymalizować koszty ponoszone na flotę, warto korzystać z raportów dla firm transportowych w fireTMS. Dzięki raportom Rentowność floty można zyskać dane na temat wykorzystania i rentowności własnego taboru. Bazuje on na danych ze zleceń i wprowadzonych do systemu kosztów pojazdów, kierowców czy naczep i pozwala porównywać wyniki dla poszczególnych obiektów. Raport Koszty floty zawiera informacje na temat poszczególnych rodzajów kosztów przypisanych do kierowców, naczep i pojazdów. Stała kontrola oraz optymalizacja kosztów floty jest priorytetowym działaniem każdej firmy transportowej, ponieważ pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących finansów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule.

Optymalizacja kosztów transportu dotyczy również dostosowania pojazdu do rodzaju przewożonego ładunku i odpowiednim rozmieszczeniu go na naczepie. W Polsce przepisy dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej i ładowności pojazdu reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli podczas kontroli Inspekcja Transportu Drogowego stwierdzi naruszenie jakichkolwiek norm, to może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Więcej na temat Inspekcji Transportu Drogowego przeczytasz w artykule na naszym blogu.

Podsumowanie

Rentowność trasy zależna jest od wielu czynników. Zalicza się do nich m.in. koszty paliwa, średnie spalanie czy dystans do pokonania. Jednak na ostateczny koszt trasy wpływa wiele dodatkowych zmiennych. Firmy transportowe i spedycyjne, które chcą planować opłacalne trasy i zoptymalizować koszty transportu, coraz częściej decydują się na wdrożenie profesjonalnego oprogramowania. Dzięki jego narzędziom mogą nie tylko optymalizować koszty trasy i floty, ale podejmować wiele działań, które finalnie wpłyną na lepsze wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa.

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Aplikacja mobilna dla kierowców fireTMS Driver

Szybki kontakt z kierowcą w FireTMS

Profesjonalny program dla firm transportowych powinien zapewniać płynną komunikację pomiędzy spedytorem a kierowcą. Sprawny przepływ informacji pozwala na dynamiczne zarządzanie flotą i reagowanie na nagłe zdarzenia. Nawet najbardziej skrupulatny plan trasy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, dlatego często trzeba podejmować decyzje na bieżąco. System FireTMS umożliwia szybkie nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikami, jak również […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Mapy TomTom w systemie fireTMS

Mapy TomTom i inne nowości

Dotychczas jedynymi dostępnymi mapami w systemie były mapy Open Street Map. W porównaniu do nich wprowadzone mapy TomTom posiadają rozszerzoną funkcjonalność. Przede wszystkim umożliwiają bardziej precyzyjne planowanie trasy dla samochodów ciężarowych, uwzględniając możliwe do napotkania ze względu na ich gabaryty przeszkody. Dzięki temu unikamy błędów w wyznaczaniu trasy przejazdu i dużo dokładniej możemy określić czas […]

ikona zegara1 minuta czytaniaPrzeczytaj więcej
zlecenie spedycyjne w fireTMS

Zlecenie spedycyjne w FireTMS

FireTMS jest profesjonalnym programem do zarządzania spedycją krajową i zagraniczną. Umożliwia automatyzację pracy oraz kompleksową obsługę zleceń spedycyjnych. System spedycyjny jest prosty w obsłudze i służy do wystawiania zleceń i faktur, planowania opłacalnej trasy przewozu oraz monitorowania płatności i kosztów. Co to jest zlecenie spedycyjne? Podczas organizacji transportu ładunku spedytor powinien przedstawić przewoźnikowi zlecenie spedycyjne. […]

ikona zegara3 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej