fireTMS > Blog > Zmiany w transporcie w 2024 roku – co czeka przewoźników?

Zmiany w transporcie w 2024 roku – co czeka przewoźników?

ikona zegara5 minut czytania

21 lutego 2024 / Autor: Marcin Borek

Branża TSL przechodzi ewolucję — to śmiałe, aczkolwiek adekwatne stwierdzenie. Modyfikacje dotyczą m.in. Borget Target Operating Model, online CMR i wzrostu opłat drogowych w krajach UE. Jak Pakiet Mobilności i elektroniczny list przewozowy wpłyną na sytuację przewoźników? Poznaj zmiany w transporcie w 2024 roku.

Wzrost opłat drogowych w krajach UE w 2024 r.

W Austrii od 1 stycznia 2024 roku obowiązują wyższe opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych. To konsekwencja unijnej dyrektywy, zgodnie z którą emisja CO2 ma wpływ na wysokość opłat. Zmiany przyczynią się do wzrostu kosztów transportu, spedycji i logistyki, a docelowo także cen produktów dostępnych na rynku.

Wzrost opłat drogowych odnotowano również na Litwie. Kwota zależy od następujących czynników:

 • kategorii pojazdu, 
 • liczby osi pojazdu, 
 • emisji CO2. 

W praktyce stawki wzrosły nawet 4-krotnie i wynoszą do 3 100 euro za przejazd.

Na Węgrzech wprowadzono nowe kategorie w systemie opłat, uwarunkowane klasą spalania pojazdu. Jedną z nowości w wyznaczaniu opłat drogowych jest dodanie kategorii J4 dla pojazdów czteroosiowych, a także J5 dla ciężarówek pięcio- lub więcej osiowych. 

Opłata za przejazd przez Węgry zależy też od stopnia emisji:

 • ciężarówki niskoemisyjne — brak opłat, 
 • ciężarówki bezemisyjne — połowa stawki. 

Ustawa o ruchu drogowym w Czechach przewiduje nowy system kar dla wykroczeń drogowych. Od 1 marca 2024 roku zamiast 5 stawek, wprowadzone zostaną 3 stawki. Kierowca otrzyma 6, 4 albo 2 punkty karne z uwagi na wagę przewinienia.

W Szwajcarii zrezygnowano z ręcznego poboru opłat z wykorzystaniem terminali. Obowiązuje jeden system opłat elektronicznych — EETS (European Electronic Toll Service).

Import towarów do Wielkiej Brytanii — zmiany w 2024 roku

W 2024 roku Wielka Brytania musi zmierzyć się z kilkoma zmianami, które wynikają z Border Target Operating Model (TOM). Dokument wyznacza zasady importu towarów do Zjednoczonego Królestwa. Nowelizacja obejmie:

 • 31 stycznia 2024 roku — wprowadzenie świadectwa zdrowia produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka, żywności i pasz pochodzących od zwierząt objętych wysokim ryzykiem, które importowane są z państw Unii Europejskiej i zniesienie tego wymogu dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka, importowanych z UE i wprowadzenie świadectw zdrowia przy przywozie produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych średniego ryzyka, pasz niepochodzących od zwierząt wysokiego ryzyka, 
 • 30 kwietnia 2024 roku — wprowadzenie fizycznych kontroli produktów zwierzęcych, roślinnych, produktów roślinnych średniego ryzyka i żywności oraz pasz niepochodzących od zwierząt klasyfikowanych jako wysokiego ryzyka, importowanych z UE, na podstawie dokumentacji i ryzyka identyfikacji, 
 • 30 kwietnia 2024 — modyfikacja punktów kontroli roślin i produktów roślinnych do punktów kontroli granicznej, wycofanie świadectw zdrowia i rutynowej kontroli niektórych produktów spoza UE. Ograniczona zostanie liczba kontroli fizycznych i identyfikacyjnych produktów zwierzęcych średniego ryzyka pochodzących z krajów spoza UE, 
 • 31 października 2024 — wprowadzenie obowiązku składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security declarations) dla importu towarów z krajów UE lub innych, jeżeli nie przewidziano dla nich zwolnienia.

Podatki, składki ZUS i wynagrodzenia kierowców w Polsce od stycznia 2024 r.

21 lipca 2023 roku Minister Finansów wydał obwieszczenie, zgodnie z którym minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 roku pozostały bez zmian. Z kolei nowe stawki maksymalne podatku od środków transportowych wzrosły o 15% względem zeszłego roku.

Końcową decyzję o wysokości stawek podatku na danym terenie podejmuje rada gminy w formie uchwały. Rada gminy ma możliwość pozostawić stawki podatków i opłat na tym samym poziomie, co rok wcześniej.

W 2024 roku zwiększono podstawę ZUS dla kierowców:

 • 2023 rok – 6935 zł brutto
 • 2024 rok – 7824 zł brutto.

Oznacza to wzrost wynagrodzenia o około 200 zł, a także podstawy ZUS o około 900 zł. Przypomnijmy, że wartość składki jest liczona z przeciętnego wynagrodzenia kierowcy w danym roku.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do kwoty 28,10 zł brutto za godzinę. Dla porównania w styczniu 2023 roku minimalna stawka za godzinę na umowie zleceniu była równa 22,80 zł brutto. 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na koszty ponoszone przez firmy z sektora TSL.

Pakiet Mobilności 2024

W 2024 roku Pakiet Mobilności wprowadza obowiązek wymiany tachografów na smart tachografy II generacji do grudnia 2024 roku w transporcie międzynarodowym. Urządzenia zastąpią tachografy analogowe oraz starsze wersje urządzeń cyfrowych. Najnowszy tachograf cyfrowy będzie automatycznie rejestrował moment przekroczenie granicy.

Rozporządzenie WE nr 561/2006 i nr 165/2014 w 2024 roku wprowadza obowiązek przechowywania i przekazywania do kontroli danych z tachografu z bieżącego dnia i wcześniejszych 56 dni (zamiast 28 dni).

Elektroniczny list przewozowy E-CMR w krajach UE

Rozporządzenie Komisji Europejskiej obliguje wszystkie kraje Unii Europejskiej do używania platformy e-FTI (Electronic Freight Transport Information) w celu wystawienia elektronicznego listu przewozowego (E-CRM). Przepisy zaczną obowiązywać 21 sierpnia 2024 roku.

Online CMR ułatwi:

 • śledzenie zlecenia transportowego, 
 • wyliczenie ETA (estimated time of arrival), 
 • kontrolę procesu logistycznego, 
 • oszczędności czasu, 
 • cyfrowy obieg dokumentów.

W 2024 roku branża TSL zauważy wiele zmian — część z nich jest pozytywna, jak chociażby wprowadzenie online CMR. Z kolei inne, jak np. wyższe opłaty drogowe, mogą skomplikować sytuację finansową firm transportowych.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

1 ratings, avg: 5
Marcin Borek

Marcin Borek

Head of Business Development. Posiada 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu TMS w firmach transportowych i spedycyjnych. Lider sprzedaży fireTMS, odpowiada za rozwój biznesowy w Polsce oraz na rynkach europejskich.

Zobacz podobne artykuły
Ubezpieczenie OCS: jakie ochrony oferuje i dlaczego jest ważne?

Ubezpieczenie OCS: Jakie ochrony oferuje i dlaczego jest ważne?

Dla firm spedycyjnych ubezpieczenie OCS często okazuje się nie tylko zabezpieczeniem przed odpowiedzialnością finansową, ale także elementem wizerunku istotnym dla potencjalnych kontrahentów. Dlatego sprawdź, co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia OCS, przed czym chroni taka polisa ubezpieczeniowa w transporcie i dlaczego warto ją posiadać. Spis treści: Ubezpieczenie OCS nie jest obowiązkowe, ale na jego wykupienie […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
CMR - Międzynarodowy List Przewozowy

List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

Międzynarodowy List Przewozowy, zwany w skrócie CMR, to dokument, na podstawie którego realizowany jest przewóz ładunku. Czy CMR jest dokumentem obowiązkowym? Czy są jakieś wyjątki od stosowania CMR? Czym jest CMR? CMR jest konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów , która została sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Skrót CMR pochodzi od […]

ikona zegara4 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej
E-CMR

E-CMR — od kiedy obowiązują nowe przepisy drogowe?

Elektroniczny CMR oznacza wiele zmian zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. To kolejny krok ku cyfryzacji dokumentów i usprawnieniu funkcjonowania branży TSL w połączeniu z troską o środowisko. Jakie korzyści zauważy firma transportowa po wprowadzeniu E-CMR i od kiedy będzie obowiązywał? Zapraszamy do lektury. E-CMR – czym różni się od tradycyjnego listu przewozowego? E-CMR […]

ikona zegara4 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej