fireTMS > Blog > Monitorovanie dopravy pomocou fireTMS

Monitorovanie dopravy pomocou fireTMS

ikona zegara5 minúta čítanie

10. júna 2024 / Autor: Tím fireTMS

Neočakávané situácie na trase majú významný vplyv na čas realizácie objednávky. Potrebujete nástroje na neustálu kontrolu všetkých fáz prepravy? Využite funkcie fireTMS. Vďaka nim nielen zlepšíte organizáciu dopravy, ale taktiež získate užitočné informácie, ktoré Vám umožnia rýchlo reagovať a podniknúť príslušné kroky. Priebežné sledovanie prepravy je dôležitým prvkom pre dopravcov aj špeditérov, preto si prečítajte nasledujúci článok a dovezte sa o ňom viac.

Zákaznícky panel FireTMS – sledovanie nákladov

Dostávate od zákazníkov otázky na stav ich nákladu a nie vždy máte čas a možnosť na ne odpovedať? fireTMS má pre Vás efektívne riešenie – Zákaznícky panel. Vďaka nemu môžete vybraným zákazníkom poskytnúť prístup do systému (pridelením príslušných oprávnení) a zaistiť tak možnosť neustáleho sledovania stavu objednaných nákladov. Takáto činnosť nielen zlepší proces organizácie dopravy, ale umožní aj rýchlu reakciu na neočakávané situácie na trase. Prístup do Zákazníckeho panelu tiež prispieva k utváraniu pozitívnych vzťahov medzi stranami zapojenými do prepravy, získavaniu ziskových zákaziek a udržiavaniu obchodných partnerstiev.

Zákaznícky panel – výhody

Zákazník, ktorý získa prístup k Panelu, môže:

 • prechádzať zoznamy odovzdaných nákladov,
 • zadávať nové náklady,
 • kontrolovať stav prepravy nákladov (poloha vozidla, stav nakládky a vykládky)
 • sťahovanie dokumentov súvisiacich s nákladom (napr. CMR, faktúra).

Zákaznícky panel umožňuje sledovanie dopravy od okamihu prvej nakládky do poslednej vykládky a nepochybne urýchli proces prenosu informácií medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Efektívna realizácia dopravy – ETA vo fireTMS

Nedostatok aktuálnych informácií o stave objednávky Vám sťažuje realizáciu dopravy? Chcete efektívne plánovať a optimalizovať dopravu? Použite funkciu počítania ETA (Estimated Time of Arrival) vo fireTMS, tzn. Predpokladaný čas príchodu. Vďaka nemu môže špeditér alebo dispečer:

 • odhadnúť čas príchodu na nakládku alebo vykládku, 
 • plánovať pracovný čas vodiča,
 • vypočítať, či bude vodič schopný dôjsť do cieľa bez toho, aby musel na trase urobiť prestávku,
 • kontrolovať trasu a prácu vodičov.

Najdôležitejšie výhody používania ETA pre dopravné a špedičné spoločnosti:

 • efektívna správa objednávok, 
 • sledovanie dopravy, 
 • minimalizácia neočakávaných zastávok a “prázdnych” úsekov, 
 • reagovanie v reálnom čase na dopravnú situáciu, 
 • bezpečná realizácia dopravy v krátkych časových oknách.

ETA vo fireTMS môže byť tiež užitočné na kontrolu dĺžky denného a týždenného odpočinku vodičov. Systém má rozšírenú integráciu s telematikou GBox a Transics, vďaka ktorým spresňuje výpočet ETA, pretože je založený na reálnych dátach. Nástrojom, ktorý tiež pomáha odhadnúť predpokladaný čas príchodu, je mobilná aplikácia pre vodiča fireTMS Driver.

Monitoring dopravy – integrácia s poskytovateľmi telematiky GPS

fireTMS má integráciu s 86 GPS telematikami, vrátane pokročilej telematiky GBox Assist 3.0 a Transics. Podporujú plánovanie a monitorovanie dopravy a umožňujú plnú kontrolu nad objednávkami. Pozrite sa, čo ďalšie môžu spoločnosti z odvetvia TSL získať.

Integrácia FireTMS s telematikou GBox

Integrácia umožňuje používateľom fireTMS priamo odosielať objednávky zo systému na palubný terminál vodiča vrátane úplné informácie o čase a mieste nakládky a vykládky a následne kontrolu ich stavu. Informácie o aktuálnej polohe vozidla a fáze prepravy si môžete priebežne kontrolovať, vďaka čomu sledovanie dopravy prebieha oveľa rýchlejšie. Systém tiež odhadne, či bude náklad vyzdvihnutý včas a nakoniec, či bol doručený na miesto uvedené v objednávke. Navyše po doručení nákladu môže vodič pomocou prenosného skenera priložiť dokumentáciu z objednávky potrebnú na vystavenie faktúry. To umožňuje rýchlu finalizáciu prepravy.

Najdôležitejšie výhody integrácia fireTMS s GBox :

 • efektívna komunikácia medzi špeditérom alebo dispečerom a vodičom,
 • plná kontrola prepravy, 
 • možnosť okamžitej reakcie špeditérov na oneskorenie na trase, 
 • lepšie plánovanie časov vyzdvihnutia nákladu, 
 • podrobné informácie o náklade pre klienta.

Viac informácií o integrácii fireTMS s GBox nájdete tu.

Integrácia FireTMS s telematikou Transics

Vďaka tejto integrácii môžu používatelia fireTMS tiež odosielať objednávky prepravy zo systému priamo na palubný terminál vodiča. Pred odoslaním objednávky môžete upraviť údaje objednávky a body na mape. Po obdržaní objednávky môže vodič hlásiť jednotlivé fázy jej realizácie a hlásiť stavy týkajúce sa aktuálnych činností (napr. dopravná zápcha, tankovanie). Všetky informácie sa okamžite zobrazia vo fireTMS. Úplne iste to uľahčí prácu špeditérom a dispečerom, umožní sledovanie prepravy a tiež zefektívni kontakt s vodičom.

Podrobné informácie o rozšírenej integrácii fireTMS s Transics nájdete tu.

Kontrola dopravy – aplikácia pre vodiča fireTMS Driver

Mobilná aplikácia fireTMS Driver je ďalším nástrojom, ktorý podporuje sledovanie prepravy a možno ju označiť ako asistenta vodiča. Vďaka svojej funkčnosti umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu medzi špeditérom a vodičom aj priebežnú kontrolu prepravy. Prístup k informáciám o aktuálnom stave prepravy umožňuje rýchlo reagovať v prípade neočakávaných situácií na trase. To je veľmi dôležité pre prepravné a špedičné spoločnosti, ktoré sa s nimi musia často pri realizácii zákaziek stretávať.

Najdôležitejšie výhody fireTMS Driver:

 • odosielanie objednávok zo systému na telefón vodiča, 
 • chat s vodičom,
 • kontrola stavu objednávok,
 • navigácia pre nákladné vozidlá, 
 • lokalizačný systém GPS, 
 • offline a online mapy.

Mobilná aplikácia umožňuje vodičovi odosielať dokumenty ako prílohy. Vďaka tomu je všetka dokumentácia priradená ku konkrétnej zákazke v systéme, čo v konečnom dôsledku urýchľuje vystavenie faktúry po dodaní nákladu.

Kontaktujte nás a overte si, ako fungujú funkcie podporujúce sledovanie dopravy v praxi.

Newsletter

Informácie od fireTMS sú cenné ako náklad

Pravidelne poskytujeme informácie o našom systéme a témach z branže TSL.

Prihláste sa na odber newslettera a buďte informovaní.

Informačná povinnosť GDPR – Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť fireTMS.com sp. z o. o. Údaje uvedené v tomto formulári budú spracované za účelom zasielania newsletterov spoločnosti fireTMS.com sp. z o. o. na základe oprávneného záujmu - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre odber newsletterov. Vaše práva a zásady spracovania osobných údajov sú podrobne uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.
Tagy
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Tím fireTMS

Tím fireTMS

Tento článok napísal tím fireTMS na základe svojich znalostí, skúseností a pochopenia odvetvia TSL.

Pozri podobné články