Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

ikona zegara6 minut czytania

3 lutego / Autor: Aneta Wójcik

Dopuszczalna masa pojazdu jest bardzo ważną zmienną dla kierowców samochodów ciężarowych. Dowiedz się, czym jest dopuszczalna masa całkowita, jak się ją oblicza i co się stanie w przypadku jej przekroczenia.

Czym jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu? 

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) została zdefiniowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym i oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi. DMC określa masę możliwego obciążenia, która ustalana jest przez producenta w czasie procesu homologacji typu pojazdu.

Masa całkowita zespołu pojazdów

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów to zsumowana maksymalna waga pojazdów połączonych ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość wraz z masą ładunku i osobami. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym zespół pojazdów składa się maksymalnie z trzech pojazdów.

Jak obliczyć dopuszczalną masę całkowitą pojazdu?

DMC jest to suma pojemności przyczepy wraz z masą przyczepy. Pojemność przyczepy jest określona przez producenta i oznacza maksymalną wagę, jaką przyczepa może pomieścić. Masa przyczepy to łączna masa przewożonego ładunku wraz z dodatkowymi akcesoriami i osobami.

Dopuszczalna masa całkowita – jak jej przestrzegać?

Dopuszczalna masa całkowita wpływa na bezpieczeństwo na drodze, a nieprzestrzeganie może skutkować karami. Aby temu zapobiec należy zadbać o to, aby ładunek nie był nierównomiernie rozłożony ani nie przekraczał dopuszczalnej wagi. Należy pamiętać również o wliczeniu wagi osób i dodatkowych akcesoriów przy obliczaniu dopuszczalnej masy całkowitej.

Ograniczenia tonażowe

Maksymalny dopuszczalny nacisk osi jest ograniczony w Polsce przeważnie do 8-10 ton. Ponadto, obowiązują również różnego rodzaju ograniczenia prędkości i zakazy wjazdu określane na znakach drogowych, gdzie widnieje informacja o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu.

Załadunek pojazdu

Odpowiednie rozłożenie ładunku ma bezpośredni wpływ na obciążenie poszczególnych osi, a tym samym na bezpieczeństwo na drodze. Kierowca musi umiejętnie umieścić towar oraz szybko reagować, jeżeli okaże się, że została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Dopuszczalna ładowność

Dopuszczalna ładowność oznacza maksymalną masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd. Dopuszczalna ładowność stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu.

Gdzie znajduje się informacja o DMC pojazdu?

Informacja o DMC danego pojazdu znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Oprócz informacji o dopuszczalnej masie całkowitej (kod F.1) można tam znaleźć informacje o maksymalnej masie całkowitej pojazdu (kod F.2) oraz o masie własnej (kod F.3).

Zastanawiasz się, jakie są koszty prowadzenia firmy transportowej? Dowiedz się co wpływa na ich wysokość i ile kosztuje założenie takiej działalności.

Przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Głównym zadaniem kierowcy jest transport ładunku. Wiąże się z tym obowiązek pilnowania dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrole na drogach i sprawdza, czy doszło do przekroczenia DCM i ładowności pojazdu.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przeciążony pojazd stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Z powodu przekroczenia DMC wydłuża się droga hamowania, pojazd staje się niestabilny, co może doprowadzić do kolizji lub wypadku drogowego. Mimo, że kierowca może reagować natychmiast na sytuację, przeciążone auto nie od razu zareaguje na ruchy kierowcy.

Kto może skontrolować wagę pojazdu?

DMC może zostać skontrolowana wyłącznie przez uprawnione do kontroli wagowej organy:

  • Inspekcję Transportu Drogowego,
  • Policję,
  • Straż Graniczną,
  • Służbę Celną,
  • pracowników zarządcy drogi.

Pojazdy mogą być najpierw poddane tzw. preselekcji wagowej, czyli zważone za pomocą nielicencjonowanych wag wbudowanych w asfalt przy drogach. W sytuacji, w której masa pojazdu przekracza dopuszczalną normę, należy zważyć pojazd licencjonowaną wagą: stacjonarną bądź przenośną.

Dopuszczalna masa całkowita – kary za przekroczenie

Przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu stanowi zagrożenie na drodze. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że przewożony towar przekracza DMC pojazdu, to kierowca i firma transportowa podlegą karze pieniężnej. Oprócz kary pieniężnej osoba kontrolująca może nie dopuścić pojazdu do ruchu i może zażądać, aby rozładować pojazd z towaru, który powoduje przekroczenie norm. Rozładunek, przeładunek i odpowiednie zabezpieczenie towaru rozładowanego wpływa na koszty transportu i na czas wykonania zlecenia.

Dopuszczalne wartości DMC w Polsce

Warunki techniczne pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
przyczepa jednoosiowa10 t
przyczepa z jedną osią centralną11 t
dwuosiowy pojazd samochodowy lub dwuosiowa przyczepa18 t
dwuosiowy pojazd samochodowy zasilany paliwem alternatywnym (np. wodór, CNG, LNG, prąd elektryczny)19 t
dwuosiowy autobus19,5 t
przyczepa z liczbą kół większą niż dwa24 t
trzyosiowy pojazd samochodowy25 t
trzyosiowy pojazd samochodowy z bliźniaczymi kołami osi napędzanych26 t (limit nacisku każdej z osi to 9,5 t)
trzyosiowy autobus przegubowy28 t (29 t w przypadku zasilania paliwem alternatywnym)
zestaw pojazdów mających łącznie trzy osie28 t
pojazd samochodowy o liczbie osi większej niż trzy32 t
pojazd samochodowy czteroosiowy typu wywrotka lub betoniarka34 t
zestaw złożony z pojazdu samochodowego/ciągnika siodłowego o trzech osiach i jednoosiowej przyczepy/naczepy35 t
zestaw złożony z trzyosiowego ciągnika siodłowego z osią napędową z kołami bliźniaczymi i zawieszeniem pneumatycznym oraz naczepy jednoosiowej36 t
zestaw złożony z dwuosiowego pojazdu samochodowego z kołami bliźniaczymi i zawieszeniem pneumatycznym tylnej osi oraz przyczepy jednoosiowej36 t (limit nacisku każdej z osi to 9,5 t)
zestaw złożony z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy36 t
zestaw złożony z dwuosiowego ciągnika i dwuosiowej naczepy z rozstawem nie większym niż 1,8 m36 t
zestaw złożony z dwuosiowego ciągnika z kołami bliźniaczymi i zawieszeniem pneumatycznym tylnej osi oraz dwuosiowej naczepy z rozstawem osi pow. 1,8 m38 t
zestaw złożony z ciągnika (2 lub 3 osie) oraz trzyosiowej naczepy40 t
zestaw złożony z trzyosiowego ciągnika i trzyosiowej naczepy, przewożącego 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym44 t

Dopuszczalna masa całkowita – podsumowanie

Dopuszczalna masa całkowita jest bardzo istotną wartością ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zlekceważenie DMC może nieść za sobą poważne konsekwencje – od kar pieniężnych po kolizje lub wypadki na drodze. Warto więc uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na dopuszczalną masę całkowitą i nie pominąć w obliczeniach wagi pasażerów i innych akcesoriów, niebędących przewożonym ładunkiem.

Wiesz, że OCP nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić? Przeczytaj nasz artykuł o ubezpieczeniu OC przewoźnika.

Tagi
Zobacz podobne artykuły
OC spedytora czym jest?

OC spedytora – co powinno zawierać ubezpieczenie?

Praca w branży transportowej niesie za sobą sporo ryzyka. Dotyczy ono przede wszystkim zagrożeń związanych z przewozem ładunku t i możliwym uszkodzeniem przewożonego mienia. Mniejsze lub większe wypadki na trasie są niestety stałym elementem pracy kierowcy, dlatego osoby działające w tej branży powinny skorzystać z opcji ubezpieczenia. Opcją stworzoną z myślą właśnie o nich jest […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Każdy kierowca zawodowy musi pracować w zgodzie z aktualnymi przepisami. Dotyczą one przede wszystkim ilości godzin spędzonych za kierownicą. Każdy pracodawca jest zobligowany do tego, by prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy, który ma być dowodem na to, że danego dnia, tygodnia i miesiąca, nie prowadził on pojazdu dłużej, niż jest to dopuszczalne. Z tego artykułu […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
hamonogram pojazdow

Harmonogram pojazdów – rezerwacja wolnego pojazdu i inne nowości

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:– Harmonogram pojazdów: rezerwacja wolnego pojazdu – Nowa kolumna Szacowany koszt/km na liście pojazdów wewnętrznych– Stały załącznik do potwierdzenia przyjęcia zlecenia dla klienta– Statusy punktów uwzględniane w Dzienniku aktywności Harmonogram pojazdów – rezerwacja wolnego pojazdu Harmonogram pojazdów jest doskonałym narzędziem do planowania codziennej pracy taboru własnego. […]

ikona zegara2 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej