fireTMS > Blog > OCP – czym jest ubezpieczenie OC przewoźnika?

OCP – czym jest ubezpieczenie OC przewoźnika?

ikona zegara4 minuty czytania

14 grudnia 2021 / Autor: Zespół fireTMS

W transporcie drogowym towarów jedną z form ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest OCP. Dlaczego warto wykupić polisę OCP? Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe?

Co to jest OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika chroni przedsiębiorców i firmy zajmujące się transportem przed nieoczekiwanymi zdarzeniami:

 • w sytuacji kradzieży,
 • uszkodzenia lub zniszczenia towaru,
 • opóźnień w dostawie,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.

OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które zapewnia dodatkową ochronę i jest skutecznym zabezpieczeniem zarówno dla firm transportowych, jak i ich klientów. Ubezpieczenie działa od momentu, w którym ładunek zostaje przejęty przez firmę transportową, aż do chwili wydania towaru odbiorcy.

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

W związku z dwoma zakresami terytorialnymi ubezpieczenie OCP może być krajowe lub międzynarodowe. Obydwa rodzaje charakteryzują się odmiennym zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy lub firmy transportowej.

Polisa OCP w ruchu krajowym podlega polskiemu prawu przewozowego, natomiast firmy korzystające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym odpowiadają na zasadach określonych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Korzyści ubezpieczenia OCP

OCP zapewnia ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Zabezpiecza firmę przewozową w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia towaru, kradzieży i opóźnienia dostawy. Polisa ta gwarantuje również możliwość uzyskania odszkodowania osobom korzystającym z usług transportowych.

W związku z powyższym kontrahenci sprawdzają, czy dany przewoźnik posiada ubezpieczenie OCP i często decydują się na współpracę dopiero na podstawie wykupionej polisy.

Koszt OCP

Koszt OCP może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Kwota ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie. Podczas wyceny ubezpieczyciel bierze pod uwagę wysokość rocznych obrotów netto firmy – im większy obór, tym większa składka. Na koszt OCP przewoźnika mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj transportowanego towaru,
 • zakres ochrony,
 • suma gwarancyjna,
 • liczba ubezpieczanych pojazdów,
 • zakres terytorialny (polisa krajowa lub międzynarodowa),
 • średnie roczne dochody ubezpieczanego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej np. o ryzyko rozboju, uszkodzenia kontenera czy awarię agregatu chłodniczego.

Czy OCP jest obowiązkowe i kiedy OC przewoźnika nie wystarczy?

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest rozpatrywane tak samo jak AC (autocasco). OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w związku z tym nie jest regulowane przez przepisy prawne. Polisa od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w tym zakres ochrony i jej wyłączenia, podlega regulacjom i zasadom danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Z uwagi na specjalne warunki transportu większość firm ubezpieczeniowych wyłącza z ochrony transport:

 • leków,
 • zwierząt,
 • pieniędzy,
 • materiałów niebezpiecznych,
 • dzieł sztuki.

Przewóz powyższych towarów wymaga dodatkowych zabezpieczeń, a nieprawidłowy transport powinien być w takim przypadku wykonany na odpowiedzialność zleceniodawcy.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, np. w przypadku zaniedbań powstałych z winy przewoźnika lub kierowcy. Wyłączenie ochrony może być zastosowane z powodu:

 • prowadzenia pojazdu przez osobę bez uprawnień,
 • uszkodzonego pojazdu,
 • niestosowania się do przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,
 • nieprawidłowego załadowania lub rozmieszczenia towarów,
 • postoju na niestrzeżonym parkingu (jeżeli w zasadach parkowania była mowa o wyłącznym parkowaniu w miejscach strzeżonych),
 • wjazdu do innego państwa bez międzynarodowego ubezpieczenia OCP.

Przed zawarciem umowy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby uniknąć w przyszłości problemów związanych z uzyskaniem odszkodowania z powodu nieoczekiwanych zdarzeń.

Automatyczna kontrola OCP w FireTMS

Podczas tworzenia zleceń w FireTMS system może zweryfikować, czy dany przewoźnik ma aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika. Aby program automatycznie kontrolował ważność polisy OC, należy wcześniej wprowadzić ją do kartoteki przewoźnika. Wystarczy dołączyć skan ubezpieczenia i wpisać termin ważności OCP.

Po dodaniu daty ważności ubezpieczenia przewoźnika użytkownik FireTMS nie musi kontrolować ważności OCP. System sam przypomni się za pośrednictwem maila, na 15 dni przed końcem danego ubezpieczenia.

Co więcej, podczas tworzenia zlecenia w FireTMS można od razu zobaczyć w nawiasie datę końca OCP przy przewoźnikach widocznych na liście.

Dowiedz się, jak FireTMS może usprawnić pracę w Twojej firmie. Poznaj 10 narzędzi FireTMS, które przynoszą najwięcej korzyści dla firmy.

Podsumowanie

Choć polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie jest obowiązkowa, jej wykupienie jest zalecane. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników chroni m.in. w takich przypadkach jak uszkodzenie towaru czy kradzież. Dla kontrahenta posiadanie przez firmę transportową ważnego ubezpieczenia OCP może być czynnikiem decydującym przy podjęciu współpracy, gdyż polisa OCP chroni interesy zarówno przewoźnika, jak i klienta.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Co to jest baza transportowa. Aktualne wymogi w 2023 r.

Co to jest baza transportowa? Definicja i aktualne wymogi

Nowe przepisy doprecyzowały definicję bazy transportowej. Tym samym jej posiadanie przestało być tylko formalnym wymogiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać licencję transportową. Sprawdź, co się zmieniło i poznaj fakty dotyczące bazy transportowej w 2023 roku. Zmiany w Pakiecie Mobilności, dotyczące bazy transportowej, obowiązują od początku 2023 roku. Wprowadziły wymogi, które musi spełnić baza eksploatacyjna, ale […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Firma transportowa - jak otworzyć

Firma transportowa – jak otworzyć

Chcesz zajmować się przewozem towarów i nie wiesz czy warto inwestować w ten rodzaj działalności? Dowiedz się, jakie wymogi musisz spełnić, aby założyć firmę transportową i czy jest to opłacalny biznes. Czym zajmuje się firma transportowa? Firma transportowa oferuje przewóz towarów pojazdami samochodowymi. Transport ładunków może odbywać się zarówno na terenie kraju, jak i poza […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Program dla firmy spedycyjnej i transportowej

Czy firma transportowa może pracować w jednym programie?

Program dla firmy spedycyjnej jest narzędziem, które może dokonać teoretycznie bardzo trudnego zadania – połączyć pracę spedytora, księgowej, a także obowiązki prezesa firmy. Wydaje się, że prezes, spedytor i księgowa nie mogą pracować w jednym narzędziu, dlatego, że ich obowiązki są całkiem różne, a na rynku nie istnieje program, który mógłby im pomóc. Czy firma transportowa może […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej