fireTMS > Blog > OCP – wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC przewoźnika

OCP – wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC przewoźnika

ikona zegara4 minuty czytania

14 grudnia 2021 / Autor: Zespół fireTMS

W transporcie drogowym towarów jedną z form ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest OCP. Dlaczego warto wykupić polisę OCP? Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe?

Co to jest OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika chroni przedsiębiorców i firmy zajmujące się transportem przed nieoczekiwanymi zdarzeniami:

 • w sytuacji kradzieży,
 • uszkodzenia lub zniszczenia towaru,
 • opóźnień w dostawie,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.

OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które zapewnia dodatkową ochronę i jest skutecznym zabezpieczeniem zarówno dla firm transportowych, jak i ich klientów. Ubezpieczenie działa od momentu, w którym ładunek zostaje przejęty przez firmę transportową, aż do chwili wydania towaru odbiorcy.

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

W związku z dwoma zakresami terytorialnymi ubezpieczenie OCP może być krajowe lub międzynarodowe. Obydwa rodzaje charakteryzują się odmiennym zakresem odpowiedzialności przedsiębiorcy lub firmy transportowej.

Polisa OCP w ruchu krajowym podlega polskiemu prawu przewozowego, natomiast firmy korzystające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym odpowiadają na zasadach określonych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Korzyści ubezpieczenia OCP

OCP zapewnia ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Zabezpiecza firmę przewozową w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia towaru, kradzieży i opóźnienia dostawy. Polisa ta gwarantuje również możliwość uzyskania odszkodowania osobom korzystającym z usług transportowych.

W związku z powyższym kontrahenci sprawdzają, czy dany przewoźnik posiada ubezpieczenie OCP i często decydują się na współpracę dopiero na podstawie wykupionej polisy.

Koszt OCP

Koszt OCP może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Kwota ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie. Podczas wyceny ubezpieczyciel bierze pod uwagę wysokość rocznych obrotów netto firmy – im większy obór, tym większa składka. Na koszt OCP przewoźnika mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj transportowanego towaru,
 • zakres ochrony,
 • suma gwarancyjna,
 • liczba ubezpieczanych pojazdów,
 • zakres terytorialny (polisa krajowa lub międzynarodowa),
 • średnie roczne dochody ubezpieczanego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej np. o ryzyko rozboju, uszkodzenia kontenera czy awarię agregatu chłodniczego.

Czy OCP jest obowiązkowe i kiedy OC przewoźnika nie wystarczy?

Ubezpieczenie OC przewoźnika jest rozpatrywane tak samo jak AC (autocasco). OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w związku z tym nie jest regulowane przez przepisy prawne. Polisa od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w tym zakres ochrony i jej wyłączenia, podlega regulacjom i zasadom danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Z uwagi na specjalne warunki transportu większość firm ubezpieczeniowych wyłącza z ochrony transport:

 • leków,
 • zwierząt,
 • pieniędzy,
 • materiałów niebezpiecznych,
 • dzieł sztuki.

Przewóz powyższych towarów wymaga dodatkowych zabezpieczeń, a nieprawidłowy transport powinien być w takim przypadku wykonany na odpowiedzialność zleceniodawcy.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, np. w przypadku zaniedbań powstałych z winy przewoźnika lub kierowcy. Wyłączenie ochrony może być zastosowane z powodu:

 • prowadzenia pojazdu przez osobę bez uprawnień,
 • uszkodzonego pojazdu,
 • niestosowania się do przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,
 • nieprawidłowego załadowania lub rozmieszczenia towarów,
 • postoju na niestrzeżonym parkingu (jeżeli w zasadach parkowania była mowa o wyłącznym parkowaniu w miejscach strzeżonych),
 • wjazdu do innego państwa bez międzynarodowego ubezpieczenia OCP.

Przed zawarciem umowy warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby uniknąć w przyszłości problemów związanych z uzyskaniem odszkodowania z powodu nieoczekiwanych zdarzeń.

Automatyczna kontrola OCP w FireTMS

Podczas tworzenia zleceń w FireTMS system może zweryfikować, czy dany przewoźnik ma aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika. Aby program automatycznie kontrolował ważność polisy OC, należy wcześniej wprowadzić ją do kartoteki przewoźnika. Wystarczy dołączyć skan ubezpieczenia i wpisać termin ważności OCP.

Po dodaniu daty ważności ubezpieczenia przewoźnika użytkownik FireTMS nie musi kontrolować ważności OCP. System sam przypomni się za pośrednictwem maila, na 15 dni przed końcem danego ubezpieczenia.

Co więcej, podczas tworzenia zlecenia w FireTMS można od razu zobaczyć w nawiasie datę końca OCP przy przewoźnikach widocznych na liście.

Dowiedz się, jak FireTMS może usprawnić pracę w Twojej firmie. Poznaj 10 narzędzi FireTMS, które przynoszą najwięcej korzyści dla firmy.

Podsumowanie

Choć polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie jest obowiązkowa, jej wykupienie jest zalecane. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników chroni m.in. w takich przypadkach jak uszkodzenie towaru czy kradzież. Dla kontrahenta posiadanie przez firmę transportową ważnego ubezpieczenia OCP może być czynnikiem decydującym przy podjęciu współpracy, gdyż polisa OCP chroni interesy zarówno przewoźnika, jak i klienta.

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Kontrola kosztów pojazdu w programie dla transportu

Kontrola kosztów pojazdu – Nowości w FireTMS #16

Nowości w programie dla spedycji FireTMS jakie pojawiły się wraz z dzisiejszą aktualizacją to kontrola kosztów pojazdu, automatyczne przypomnienia oraz integracja z telematyką GPS Logisat. Kontrola kosztów pojazdu Od teraz możesz kontrolować koszty pojazdów, rejestrując je w FireTMS. Dzięki temu wiesz ile kosztuje Cię każdy samochód Twojej floty. Aby zarejestrować koszt pojazdu, wystarczy przejść do zakładki: Pojazdy>Tabor wewnętrzny>Koszty […]

ikona zegara3 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej
Zbiorcze koszty paliwa w fireTMS

Rejestr tankowań, zbiorcze koszty paliwa i inne nowości w FireTMS #18

Zaktualizowaliśmy aplikację o nowe funkcje, w tym rejestr tankowań czy zbiorcze koszty paliwa. Ale to nie jedyne nowości w programie dla spedycji FireTMS. Rejestr tankowań Rejestr tankowań  to informacja, która pozwoli Ci kontrolować ilość zatankowanego paliwa dla wybranego pojazdu, datę tego tankowania oraz koszt paliwa. Dzięki tej informacji łatwo dowiesz się, ile wynoszą Twoje wydatki […]

ikona zegara1 minuta czytaniaPrzeczytaj więcej
Koszty prowadzenia firmy transportowej

Koszty prowadzenia firmy transportowej

Koszty prowadzenia działalności transportowej zależą od wielu czynników. Dowiedz się, co wpływa na ich wysokość i ile kosztuje założenie firmy z branży transportowej. Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie transportowym Koszty ponoszone w przedsiębiorstwie dzielimy na stałe i zmienne. Do kosztów stałych zaliczamy przede wszystkim koszty zatrudnienia pracownika, ubezpieczenie pojazdów, koszty licencji i leasing. Do zmiennych kosztów […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej