fireTMS > Blog > Co to jest baza transportowa? Definicja i aktualne wymogi

Co to jest baza transportowa? Definicja i aktualne wymogi

ikona zegara6 minut czytania

27 września 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Nowe przepisy doprecyzowały definicję bazy transportowej. Tym samym jej posiadanie przestało być tylko formalnym wymogiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać licencję transportową. Sprawdź, co się zmieniło i poznaj fakty dotyczące bazy transportowej w 2023 roku.

Zmiany w Pakiecie Mobilności, dotyczące bazy transportowej, obowiązują od początku 2023 roku. Wprowadziły wymogi, które musi spełnić baza eksploatacyjna, ale nałożyły na przewoźników także inne obowiązki. Dowiedz się, jak założyć własną bazę transportową i sprawdź, gdzie można ją kupić.

Czym różni się baza transportowa od bazy eksploatacyjnej firmy transportowej?

Różnice pomiędzy bazą transportową i eksploatacyjną wynikają z jej przeznaczenia. Pierwsza z nich jest miejscem postoju pojazdów przed rozpoczęciem lub po zakończeniu trasy, dlatego w jej skład wchodzą zwykle:

  • miejsca parkingowe
  • stacje paliw
  • stanowiska do mycia aut

Tymczasem baza eksploatacyjna umożliwia zarządzanie flotą pojazdów i utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym. Zawiera więc warsztaty naprawcze i stanowiska diagnostyczne.

Powyższy podział jest jednak czysto teoretyczny i w praktyce stosowany sporadycznie. Zwykle bowiem na terenie bazy transportowej znajdują się także warsztaty naprawcze. Podział ten zaciera się także w świetle obowiązujących regulacji. 

Baza transportowa – jakie są główne wymogi w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy Pakietu Mobilności. Zawierają one między innymi wymogi dla bazy transportowej oraz nakładają na przewoźnika obowiązek zgłoszenia faktu posiadania bazy dostosowanej do nowych wytycznych. Niezależnie od nich, lecz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku baza transportowa to także centrum operacyjne pracodawcy, do którego wracają kierowcy w celu rozpoczęcia odpoczynku tygodniowego. 

Co to jest druk OB i gdzie go wysłać?

Druk OB służy do składania oświadczenia o posiadaniu bazy transportowej, spełniającej aktualne wymogi. Jeżeli przedsiębiorca nie składał wcześniej takiego oświadczenia lub złożone oświadczenie nie zawierało informacji wymaganych w przepisach z 2022 roku, nowe oświadczenie o bazie eksploatacyjnej należało złożyć do 15 stycznia 2023 r. Służy do tego właśnie druk OB, który trzeba wysłać do GITD lub do właściwego urzędu miasta albo starostwa (w zależności od tego, który z tych urzędów wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego). 

Jakie kryteria musi spełnić baza transportowa do licencji?

Przepisy obowiązujące od początku 2023 roku wymagają, aby baza transportowa była zlokalizowana na terenie Polski i zawierała co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • miejsce postojowe dla firmowych pojazdów
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków
  • miejsce przeznaczone do wykonywania napraw lub konserwacji pojazdów

W myśl tych przepisów baza eksploatacyjna w firmie transportowej to odpowiednio przygotowany obszar, który umożliwia prowadzenie działalności w sposób ciągły i zorganizowany. Oznacza to również, że taka baza posiadać musi odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Ile dokładnie? Co najmniej jedną trzecią liczby zgłoszonych pojazdów, a jeśli przewoźnik dysponuje tylko dwoma ciężarówkami, jego baza musi posiadać przynajmniej jedno miejsce parkingowe. 

Baza transportowa – kluczowe aspekty prawne

Formalne wymogi, dotyczące bazy transportowej, zawiera ustawa o transporcie drogowym. Została ona dostosowana do obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które z kolei zastąpiło dyrektywę Rady 96/26/WE. 

Jakie ustalenia dotyczą bazy transportowej w ustawie?

Oprócz wspomnianych w poprzednim akapicie kryteriów, które musi spełniać baza eksploatacyjna i obowiązku jej zgłoszenia, ustawa o transporcie drogowym nakłada na każdego przewoźnika wymóg corocznego (w terminie do 31 marca) składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców w roku poprzednim. 

Co więcej, w oświadczeniu tym należy przedstawić również informacje o średniej arytmetycznej kierowców zatrudnionych w minionym roku bez względu na formę ich zatrudnienia. 

Jak założyć bazę transportową w praktyce?

Przepisy dotyczące bazy transportowej są na tyle przejrzyste, że jej założenie w praktyce nie jest skomplikowane. Podczas zakładania bazy transportowej warto jednak kierować się nie tylko wytycznymi, ale również realnymi korzyściami, które można czerpać z funkcjonalnej bazy eksploatacyjnej. 

Jakie kroki podjąć, aby założyć własną bazę?

Pierwszym krokiem w zakładaniu własnej bazy transportowej powinno być określenie minimalnej ilości miejsc parkingowych, które musi ona zawierać. Przypomnijmy, że przepisy nakazują, aby ich liczba wynosiła ⅓ liczby zgłoszonych pojazdów. Właśnie ten wymóg może być najtrudniejszy do spełnienia, szczególnie wtedy, gdy firma transportowa nie posiada własnego terenu na bazę transportową. 

W następnym kroku należy wyszukać odpowiednie miejsce na bazę transportową. Przepisy nie definiują, że musi to być teren ogrodzony. Warto jednak podejść do tematu od strony praktycznej i zadbać o funkcjonalność bazy transportowej, zapewniając nie tylko miejsca postojowe, ale także stanowiska do załadunku i rozładunku oraz naprawy czy konserwacji pojazdów. 

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do odpowiedniego urzędu faktu posiadania bazy, która spełnia wymogi Pakietu Mobilności za pomocą omówionego już druku OB.

Gdzie szukać bazy transportowej na sprzedaż?

Z uwagi na wymóg posiadania odpowiedniej ilości miejsc postojowych, duże firmy transportowe mogą mieć problemy z utworzeniem bazy eksploatacyjnej na własnym terenie. W takim przypadku można poszukać bazy transportowej na sprzedaż w portalach z ogłoszeniami różnymi lub zawierającymi tylko oferty z nieruchomościami. 
Warto jednak wiedzieć, że przepisy dotyczące bazy transportowej, nie wymagają posiadania jej własności, dlatego, zamiast bazę eksploatacyjną kupować, można ją wynająć. Ważne, aby do takiej bazy posiadać tytuł prawny, którym jest np. umowa dzierżawy. Z drugiej strony działalność transportowa na dużą skalę wręcz wymusza posiadanie własnej bazy eksploatacyjnej, dostosowanej do obsługi floty, więc wynajem takiego miejsca wydaje się rozwiązaniem tymczasowym.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, dotyczące bazy transportowej. Sprawdź te informacje, ponieważ mogą one rozwiać Twoje wątpliwości.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

FAQ

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez firmy podczas zakładania bazy transportowej?

+

Czy baza transportowa musi być stale dostępna dla firm transportowych?

+

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących bazy transportowej?

+

Czy można przenieść bazę transportową do innego miejsca?

+

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji bazy transportowej?

+
Tagi
Rate the article!

0

1 ratings, avg: 5
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Co to jest baza transportowa. Aktualne wymogi w 2023 r.

Co to jest baza transportowa? Definicja i aktualne wymogi

Nowe przepisy doprecyzowały definicję bazy transportowej. Tym samym jej posiadanie przestało być tylko formalnym wymogiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać licencję transportową. Sprawdź, co się zmieniło i poznaj fakty dotyczące bazy transportowej w 2023 roku. Zmiany w Pakiecie Mobilności, dotyczące bazy transportowej, obowiązują od początku 2023 roku. Wprowadziły wymogi, które musi spełnić baza eksploatacyjna, ale […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Wolne ładunki dla transportu towarów

Wolne ładunki w transporcie – jak i gdzie szukać?

Efektywne wykorzystanie floty to jeden z celów firmy transportowej, mający wpływ na rentowność kursów. W praktyce nie jest to łatwe, głównie ze względu na sporą konkurencję. Jak i gdzie szukać wolnych ładunków? Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą publikacją. Podstawy rynku wolnych ładunków w transporcie Branża TSL intensywnie się rozwija — dotyczy to zarówno rynku […]

ikona zegara8 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Koszty prowadzenia firmy transportowej

Koszty prowadzenia firmy transportowej

Koszty prowadzenia działalności transportowej zależą od wielu czynników. Dowiedz się, co wpływa na ich wysokość i ile kosztuje założenie firmy z branży transportowej. Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie transportowym Koszty ponoszone w przedsiębiorstwie dzielimy na stałe i zmienne. Do kosztów stałych zaliczamy przede wszystkim koszty zatrudnienia pracownika, ubezpieczenie pojazdów, koszty licencji i leasing. Do zmiennych kosztów […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej