Transport bilateralny – co to jest i na czym polega?

ikona zegara4 minuty czytania

7 lipca / Autor: Agata Lipińska

Transport bilateralny jest jednym z rodzajów transportu międzynarodowego. Jego zasady określają umowy dwustronne podpisane z krajami również spoza UE. Dowiedz się, na czym polega transport bilateralny i poznaj jego typy. Sprawdź, czy zmiany w Pakiecie Mobilności wpłynęły także na zasady wykonywania przewozów dwustronnych.

W artykule:

 • Czym jest transport bilateralny – przykłady
  1. Transport bilateralny i przejazd na pusto. 
  2. Przewóz bilateralny, a dodatkowe załadunki oraz rozładunki.
  3. Transporty bilateralne z dodatkową operacją transportową. 
  4. Przewozy bilateralne, a cross-trade.
  5. Transport bilateralny i kabotaż. 
 • Przewóz bilateralny, a Pakiet Mobilności 

Tranzyt, transport intermodalny oraz bilateralny to popularne formy przewozów międzynarodowych. Każdy z nich rządzi się odrębnymi prawami, chociaż pojęcia te często stosowane są zamiennie, co jest błędem. Dlatego dowiedz się, czym charakteryzuje się bilateralny transport i w jaki sposób może być realizowany? 

Czym jest transport bilateralny – przykłady 

Z transportem bilateralnym mamy do czynienia podczas przewozu osób lub towarów pomiędzy krajami, które zawarły ze sobą umowy dwustronne, przy czym siedziba przewoźnika musi znajdować się w jednym z tych państw. Jako członek Unii Europejskiej posiadamy umowy bilateralne ze wszystkimi krajami członkowskimi, a dodatkowo również następującymi państwami:

 • Albania
 • Armenia
 • Białoruś
 • kraje byłej Jugosławii, nie będące w UE
 • Irak
 • Iran
 • Jordania
 • Kazachstan
 • Kirgizja
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Syria
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina 
 • Uzbekistan

W definicji transportu bilateralnego mieści się kilka kategorii przewozów, których szczegóły najprościej wytłumaczyć na konkretnych przykładach: 

Przykład 1. Bilateralny transport i przejazd na pusto. 

Polski przewoźnik transportuje towar z naszego kraju do Niemiec. Tam zostaje rozładowany i wraca do bazy na pusto. Ten rodzaj transportu bilateralnego jest z oczywistych powodów najmniej efektywny, więc stosuje się go wyjątkowo rzadko. Częściej zamiast powrotu do Polski zaraz po rozładunku, kierowca ładuje się w Niemczech lub innym kraju (do którego dojeżdża jednak na pusto) towarem, którego destynacją jest Polska.

Przykład 2. Przewóz bilateralny a dodatkowe załadunki oraz rozładunki.

Zgodnie z regulacjami Pakietu Mobilności w ramach jednego transportu bilateralnego kierowca może wykonać maksymalnie jeden dodatkowy załadunek i rozładunek. W praktyce oznacza to na przykład sytuację, w której podczas trasy z Polski do Hiszpanii ciężarówka została doładowana towarem w Niemczech (dodatkowy załadunek), przeznaczonym do Francji. W Paryżu ładunki z Berlina zostały wyładowane (dodatkowy rozładunek), a kierowca pojechał do Hiszpanii, w której rozładował polski towar. Jeżeli w drodze powrotnej podejmie np. we Francji ładunek przeznaczony do Polski (czyli rozpocznie drugi transport bilateralny), to w Niemczech może ponownie doładować dodatkowy towar (drugi załadunek), który zawiezie do Czech na (drugi) rozładunek, by stamtąd do Polski dostarczyć wreszcie towar z Francji. 

Przykład 3. Transport bilateralny z dodatkową operacją transportową. 

Kiedy przewoźnik na trasie transportu bilateralnego z kraju, w którym posiada siedzibę, nie wykonuje dodatkowego załadunku lub rozładunku, a w drodze powrotnej także wykonuje przewóz dwustronny, może wtedy wykonać jedną dodatkową operację transportową. Na przykład: po bezpośredniej dostawie towarów z Polski do Francji, kierowca ładuje się pod Paryżem towarem do Wrocławia. Po drodze we Włoszech doładowuje ładunek do Niemiec (dodatkowy załadunek), a po (dodatkowym) rozładunku w Berlinie, zabiera towar, który zawozi do Czech (dodatkowa operacja transportowa). Spod Pragi wyrusza do Wrocławia, gdzie ostatecznie rozładowuje towar z Francji. 

Przykład 4. Przewozy bilateralne a cross-trade.  

W ramach transportu bilateralnego można wykonać również przewóz krzyżowy, czyli cross-trade. Dotyczy on sytuacji, w której przewoźnik transportuje towar pomiędzy dwoma krajami, w których nie posiada własnej siedziby. Na przykład po załadunku w Polsce i rozładunku w Niemczech, kierowca ponownie ładuje się w Berlinie towarem, który zawozi tym razem do Paryża (cross-trade). We Francji może jeszcze zabrać towar np. na Słowację (to kolejny cross-trade), aby w Bratysławie załadować transport, przeznaczony do Warszawy.

Przykład 5. Transport bilateralny i kabotaż.

Kabotaż to po prostu przewóz towarów pomiędzy punktami w kraju, w którym przewoźnik nie posiada siedziby. Kabotaż można wykonać maksymalnie trzykrotnie w ciągu najwyżej 7 dni od daty jego rozpoczęcia. Nasz kierowca jedzie z polskim towarem do Niemiec. Rozładowuje się pod Berlinem, skąd zabiera towar do Frankfurtu. Nad Menem zostawia cały ładunek i podejmuje kolejny, którego destynacją jest Wrocław. 

W przypadkach transportu bilateralnego połączonego z kabotażem i przewozami krzyżowymi należy pamiętać o zmianach w przepisach Pakietu Mobilności. 

Przewóz bilateralny, a Pakiet Mobilności 

Zmiany w Pakiecie Mobilności, które zaczęły obowiązywać 2 lutego 2022 r., dotyczą między innymi zasad ustalania wynagrodzeń kierowców, obsługujących międzynarodowe trasy. Pakiet zobowiązuje pracodawców do wypłaty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w kraju, do którego pracownik wjedzie. Jednakże nie dotyczy to przewozów bilateralnych oraz tranzytów.  

W praktyce podczas transportów dwustronnych etapy bilateralne rozliczane są według stawek, obowiązujących w państwie, w którym przewoźnik posiada swoją siedzibę. Natomiast zgodnie ze zmianami Pakietu Mobilności wynagrodzenie kraju, do którego kierowca wjedzie, naliczane jest tylko za te fragmenty kursu, które spełniają warunki przewozów cross-trade lub kabotażu.

Tagi
Zobacz podobne artykuły
Przewoz kabotażowy - czym jest?

Co to jest przewóz kabotażowy?

Przewóz kabotażowy jest jednym z rodzajów transportu międzynarodowego. W 2020 roku polscy przewoźnicy wykonali ok. 40% wszystkich operacji kabotażowych na terytorium Europy. Sprawdź, na czym polega kabotaż w UE i jak zmieniły go nowe zasady Pakietu Mobilności.  W tym artykule: Przewóz kabotażowy – definicja Przewóz kabotażowy – przykłady Kabotaż w Unii Europejskiej – jakie obowiązują […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Firma transportowa

Jak rozwijać firmę transportową?

W ubiegłym roku działało w Polsce 125 tys. firm transportowych. Tak liczna konkurencja w branży wymaga podejmowania przemyślanych decyzji biznesowych już od samego początku działalności. Dlatego dowiedz się, jak rozwijać firmę transportową i odkryj oprogramowanie, które usprawni codzienną pracę.  Spis treści: Jak założyć firmę transportową? Flota transportowa – bus czy zestaw pojazdów?– Jak zatrudnić kierowcę?– […]

ikona zegara11 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Taryfikator mandatów 2022

Taryfikator mandatów 2022 – co musisz wiedzieć?

W 2022 roku wszystkich kierowców czeka wiele zmian. Truckerzy mogą dodatkowo obawiać się nie tylko większych kar finansowych, ale także zatrzymania prawa jazdy. Nowy taryfikator mandatów– sprawdź, co musisz o nim wiedzieć. W tym artykule: Nowe przepisy drogowe – co się zmieniło? Nowy taryfikator mandatów – wysokości mandatów  Jak zapłacić mandat? Sposoby i terminy zapłaty […]

ikona zegara8 minut czytaniaPrzeczytaj więcej