fireTMS > Blog > Jaki zakres obowiązków ma spedytor?

Jaki zakres obowiązków ma spedytor?

ikona zegara6 minut czytania

1 lutego 2023 / Autor: Zespół fireTMS

Spedytor jest odpowiedzialny za proces organizacji transportu. Dba, aby przewóz towarów z punktu A do punktu B odbył się terminowo i bez problemów. Co robi spedytor? Sprawdź w poniższym artykule blogowym.

Kim jest spedytor?

Spedytor to stanowisko, na którym odpowiada się za cały proces transportowy. Każdy spedytor – niezależnie czy zajmuje się  transportem drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym –  ponosi odpowiedzialność  za kolejne etapy przewozu ładunku. Powinien być w ciągłym kontakcie z klientem, kierowcą, przewoźnikiem oraz wszystkimi osobami, które biorą udział w danym zleceniu. Czy można w uproszczeniu odpowiedzieć na pytanie, co robi spedytor? Choć organizacja transportu wymaga dopilnowania wielu formalności, najogólniej można powiedzieć, że zajmuje się terminowym dostarczeniem towaru z punktu A do punktu B. 

Kto może zostać spedytorem?

Obecnie w Polsce jest wiele szkół średnich, które oferują nauczanie o profilu technik spedycji, technik transportu czy technik logistyki. Swoją wiedzę można również poszerzać na różnego rodzaju kierunkach studiów wyższych oraz podyplomowych. Do jednej z najważniejszych umiejętności na tym stanowisku należy znajomość języków obcych. Angielski jest powszechnie używanym sposobem komunikacji, ale warto zastanowić się także nad nauką dodatkowych języków. Podniesie to kompetencje oraz zwiększy szanse na rynku pracy. 

Jakie są obowiązki spedytora?

Obowiązki spedytora mogą się różnić w zależności od firmy, w której pracuje. Do najczęstszych obowiązków, jakie możemy wyróżnić na tym stanowisku są:

  • doradztwo w zakresie doboru środka transportu
  • kontakt z kontrahentami i bieżące wyceny oraz monitoring płatności
  • organizacja i planowanie transportu ładunku, w tym jego ubezpieczenie
  • monitoring przewozu i kontakt z kierowcą na trasie
  • poszukiwanie nowych zleceń spedycyjnych

Wiedza z zakresu spedycji to nie wszystko. Wiedząc już, na czym polega praca spedytora, można wymienić cechy i umiejętności, którymi powinien się wyróżniać. Przede wszystkim cenna jest zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i opanowanie, szczególnie gdy podczas transportu wystąpią niespodziewane problemy. Podczas organizacji transportu, a w szczególności przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, przydatna będzie skrupulatność i sumienność. Bardzo ważna jest również komunikatywność oraz posiadanie zdolności do budowania długofalowych relacji z klientami. Obowiązkowa w przypadku podjęcia pracy jako spedytor, jest umiejętność obsługi komputera oraz otwartość na nieuniknioną w tej branży cyfryzację. W codziennej pracy spedytor może skorzystać z profesjonalnego  systemu do tworzenia zleceń. Jednym z nich jest fireTMS, który umożliwia kompleksowe zarządzanie zleceniami, od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez monitorowanie dostawy, aż po rozliczanie i ‌raportowanie. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat branży spedycyjnej i pracy spedytora, zachęcamy do lektury artykułu na naszym blogu

Ile zarabia spedytor?

Zarobki spedytorów mogą się różnić w zależności od doświadczenia, stażu pracy oraz kwalifikacji. Istotnym czynnikiem jest również lokalizacja oraz rodzaj spedycji, w jakiej rozważamy pracę. Średnie zarobki na popularnych portalach o pracę wahają się od ok 4 000 złotych brutto do ok 20000 złotych brutto, natomiast należy pamiętać, że coraz bardziej popularne stają się różne formy zatrudnienia na przykład B2B (business-to-business). Wiele firm poszerza także swoją działalność poza obszar Polski, stąd też poziom zarobków można znacznie się różnić.

Gdzie szukać pracy jako spedytor?

Jeśli chcesz wykonywać obowiązki spedytora i planujesz karierę w tym zawodzie, to poszukiwania pracy warto rozpocząć od popularnych stron z ogłoszeniami o pracę. Możesz również odwiedzić lokalne firmy spedycyjne lub sprawdzić na ich stronach internetowych informacje na temat prowadzonych rekrutacji. Branżowe fora oraz portale to także dobry punkt do poszukiwań pracy jako spedytor. W takich miejscach znajdziemy nie tylko ogłoszenia, ale i opinie na temat poszczególnych firm oraz ich opis.

Jaka jest odpowiedzialność spedytora?

Spedytor jest zawodem o dużej odpowiedzialności. Do najczęstszych błędów, które może popełnić spedytor, należą nieścisłości w dokumentach, w tym np. sytuacje,  gdy ich zawartość jest niezgodna z tym, co znajduje się w przesyłce. Obowiązki spedytora to nie tylko dopilnowanie formalności, ale także zadbanie o to,  aby ładunek został odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Odpowiada zatem za cały proces dostarczenia ładunku, od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez kontrolowanie dostawy, aż po terminowe dostarczenie. 

O odpowiedzialności spedytora mówi również dokument Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Używany jest przede wszystkim przez firmy spedycyjne, bądź firmy oraz ich klientów, o ile zostało to zapisane w umowie transportowej. W paragrafie 20 rzeczonego pisma można przeczytać: 

  • 20.1. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.
  • 20.2. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze.
  • 20.3. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie odrębnej umowy spedytor może dochodzić tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

Wspomniany dokument nie jest aktem prawnym i nie ma zastosowania do każdej sytuacji.

Praca w branży transportowej niesie za sobą sporo ryzyka, jak np. wypadek na trasie, dlatego warto zabezpieczyć ładunek przed różnego rodzaju szkodami. Można skorzystać z ubezpieczenia, jakim jest OC spedytora. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule. 

Jakie są prawa spedytora?

Podstawowym obowiązkiem spedytora związanym bezpośrednio z umową spedycyjną jest wysyłka i odbiór ładunków oraz wszystkie inne działania jakie mają związek z ich przewozem. Za pełnienie tych czynności przysługuje mu wynagrodzenie.

Praca spedytora regulowana jest kilkoma aktami prawnymi. Jest to ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz Konwencja CRM sporządzona w Genewie z dnia 19 maja 1995r. Dodatkowo w Polsce obowiązują Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS), opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Należy również pamiętać o umowie spedycji, którą zawiera zleceniodawca i spedytor.

W Polskim prawie art. 801 k.c. reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością spedytora. Artykuł ten mówi, w jakich wypadkach spedytor podlega obowiązku zapłacenia odszkodowania oraz jaka powinna być jego wysokość. W tym miejscu należy zaznaczyć, że odpowiedzialność spedytora za towar trwa do momentu przekazania go przewoźnikowi, innemu spedytorowi, zleceniodawcy lub innej osobie wskazanej w zleceniu. 

Dokładny przepis opisujący kwestię nieprzewidzianych kosztów poniesionych przez spedytora podczas wykonywania swojej pracy znajduje się w OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne). Jest to § 12 podpunkt 12.2., który mówi, że spedytorowi należy się zwrot poniesionych kosztów za usługi związane z należytym wykonaniem zlecenia. Dotyczy to zarówno wydatków uzgodnionych ze zleceniodawcą, jak i nie. W tym wypadku priorytetem jest należyte wykonanie  zlecenia zgodnie z umową. 

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Czym jest spedycja?

Spedycja – czy znasz te fakty?

Spedycja jest częścią sektora TSL, który bywa nazywany “krwiobiegiem gospodarki”. Aby ten układ pracował z oczekiwaną wydajnością, wszystkie elementy muszą być ze sobą ściśle powiązane. Sprawdź, czym jest spedycja i jaką pełni rolę?  Czym jest spedycja? Spedycja zajmuje się organizacją przewozu ładunków. Wskazuje na to art. 794 Kodeksu Cywilnego, w którym czytamy, że:  “ § […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Jaki zakres obowiązków ma spedytor

Jaki zakres obowiązków ma spedytor?

Spedytor jest odpowiedzialny za proces organizacji transportu. Dba, aby przewóz towarów z punktu A do punktu B odbył się terminowo i bez problemów. Co robi spedytor? Sprawdź w poniższym artykule blogowym. Kim jest spedytor? Spedytor to stanowisko, na którym odpowiada się za cały proces transportowy. Każdy spedytor – niezależnie czy zajmuje się  transportem drogowym, kolejowym, morskim […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Na czym polega różnica między transportem a spedycją

Różnica między transportem a spedycją – na czym polega?

Transport i spedycja to sektory, które wraz z logistyką tworzą branżę TSL. Choć obejmują swoim zakresem różne czynności, to są ze sobą mocno związane. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami? Jaka jest zasadnicza różnica między transportem a spedycją? Kto zajmuje się ich organizacją i jak to wygląda w praktyce? Przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej