fireTMS > Blog > List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

ikona zegara4 minuty czytania

13 kwietnia 2022 / Autor: Zespół fireTMS

Międzynarodowy List Przewozowy, zwany w skrócie CMR, to dokument, na podstawie którego realizowany jest przewóz ładunku. Czy CMR jest dokumentem obowiązkowym? Czy są jakieś wyjątki od stosowania CMR?

Czym jest CMR?

CMR jest konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów , która została sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Skrót CMR pochodzi od francuskiego „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”. Konwencja ta w Polsce obowiązuje od 13 czerwca 1962 roku, a obecnie niemal wszystkie kraje europejskie zdecydowały się przyjąć i stosować jej zapisy.

List Przewozowy jest dokumentem handlowym, który stanowi dowód przyjęcia przesyłki do transportu. Przewoźnik bierze na siebie odpowiedzialność dostarczenia towaru do odbiorcy. CMR jest więc potwierdzeniem zawarcia umowy między przewoźnikiem, a nadawcą. W liście przewozowym znajdują się informacje o stronach transakcji, informacje o ilości i wadze przewożonego towaru.

Czy dokument CMR jest obowiązkowy?

Międzynarodowy List Przewozowy nie jest dokumentem obowiązkowym, a więc jego brak, niepoprawność lub utrata nie zaważają na ważności samej umowy przewozu. Umowa przewozu podlega przepisom konwencji niezależnie od dokumentu CMR.

CMR jest bardzo ważnym dokumentem podczas odprawy celnej. Informacje w nim zawarte pomagają załatwić formalności celne, takie jak pobór opłat czy płynne przejście kontroli przez uprawnione organy. Ponadto, List Przewozowy stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów między nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem.

Kiedy stosuje się zapisy konwencji?

Zapisy konwencji dotyczą transportu międzynarodowego, tj. przewozu towaru pojazdami w celach zarobkowych pomiędzy różnymi krajami. Pojazdy, zgodnie z konwencją, to samochody, pojazdy członowe, przyczepy i naczepy.

Kiedy konwencji CMR się nie stosuje?

Międzynarodowy List Przewozowy nie obowiązuje w przypadku przewozu przesyłek pocztowych, zwłok i transportu rzeczy przesiedlenia (czyli przeprowadzek międzynarodowych).

Co musi zawierać dokument CMR?

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie ustaliła jednolitego wzoru Międzynarodowego Listu Przewozowego oraz tego, jakie dane powinny być w nim zawarte. Przeważnie CMR zawiera takie informacje, jak:

 • dane nadawcy (nazwisko/nazwa, adres),
 • dane odbiorcy (nazwisko/nazwa, adres),
 • dane przewoźnika (nazwisko/nazwa, adres),
 • miejsce przeznaczenia (adres),
 • miejsce i data załadowania,
 • rodzaj towaru, ilość sztuk, wagę i sposób opakowania,
 • instrukcje nadawcy,
 • zastrzeżenia i uwagi przewoźnika,
 • kwota przewozu z uwzględnieniem przedpłaty, dopłaty i waluty,
 • podpisy i stemple nadawcy, odbiorcy i przewoźnika,
 • data wystawienia dokumentu.

Czy List Przewozowy CMR musi być podpisany?

Przewoźnik wraz z nadawcą towaru powinni podpisać List Przewozowy. Można też zastąpić podpisy stemplami przewoźnika i nadawcy. Podpisy mogą też zostać wydrukowane (jeżeli w danym kraju taka forma jest dozwolona).

Kto wystawia CMR?

Konwencja nie reguluje kwestii, kto właściwie powinien wystawić List Przewozowy. Zawiera jedynie informację o trzech obowiązkowych egzemplarzach. Ważne, żeby listy były podpisane zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika.

Międzynarodowy List Przewozowy wystawia się przeważnie w czterech egzemplarzach, choć obowiązkowe są pierwsze trzy:

 • egzemplarz dla nadawcy (kolor czerwony),
 • egzemplarz dla odbiorcy (kolor niebieski),
 • egzemplarz dla przewoźnika (kolor zielony),
 • egzemplarz do celów administracyjnych (kolor czarny).

Jak wypełnić List Przewozowy?

Obecnie nie ma jednolitego wzoru listu przewozowego i można spotkać się z kilkoma wersjami. Należy jedynie pamiętać, aby uwzględnić wszystkie najważniejsze kwestie, które zostały wymienione w ustawie. Warto też uzupełnić Międzynarodowy List Przewozowy o ustalenia między przewoźnikiem, a nadawcą towaru, np.:

 • koszty nadawcy,
 • termin transportu,
 • instrukcje dla przewoźnika,
 • informacje o dokumentacji przekazanej przewoźnikowi,
 • zakaz przeładunku towaru.

Wszystkie powyższe dane są zabezpieczeniem na wypadek jakichkolwiek problemów związanych z transportem, dlatego warto je załączyć do dokumentu CMR.

Podsumowanie informacji

Międzynarodowy List Przewozowy nie jest obowiązkowy, ale rekomenduje się przygotowanie CMR za każdym razem, gdy transportowane są ładunki poza granice naszego kraju. Ponadto, dokument CMR potwierdza zawarcie umowy na przewóz i pomaga rozstrzygnąć ewentualne komplikacje związane z transportem międzynarodowym, gdyż zawiera takie informacje jak koszty przewozu, kwotę zaliczki, wartość towaru czy instrukcje dla przewoźnika.

Czy wiesz, że instalacja tachografu jest obowiązkowa? Zachęcamy do lektury naszego artykułu o legalizacji tachografu.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Monitorowanie transportu

Monitorowanie transportu dzięki fireTMS

Niespodziewane sytuacje na trasie mają istotny wpływ na czas realizacji zlecenia. Potrzebujesz narzędzi do bieżącego kontrolowania wszystkich etapów transportu? Korzystaj z funkcjonalności fireTMS. Dzięki nim nie tylko usprawnisz organizację transportu, ale także zyskasz przydatne informacje, które pozwolą Ci szybko reagować i podjąć odpowiednie kroki. Bieżące monitorowanie transportu jest istotnym elementem dla przewoźników i spedytorów, dlatego […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Zmiany w transporcie w 2024 roku

Zmiany w transporcie w 2024 roku – co czeka przewoźników?

Branża TSL przechodzi ewolucję — to śmiałe, aczkolwiek adekwatne stwierdzenie. Modyfikacje dotyczą m.in. Borget Target Operating Model, online CMR i wzrostu opłat drogowych w krajach UE. Jak Pakiet Mobilności i elektroniczny list przewozowy wpłyną na sytuację przewoźników? Poznaj zmiany w transporcie w 2024 roku. Wzrost opłat drogowych w krajach UE w 2024 r. W Austrii […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
CMR - Międzynarodowy List Przewozowy

List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

Międzynarodowy List Przewozowy, zwany w skrócie CMR, to dokument, na podstawie którego realizowany jest przewóz ładunku. Czy CMR jest dokumentem obowiązkowym? Czy są jakieś wyjątki od stosowania CMR? Czym jest CMR? CMR jest konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów , która została sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Skrót CMR pochodzi od […]

ikona zegara4 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej