fireTMS > Blog > Międzynarodowy List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

Międzynarodowy List Przewozowy – co musisz wiedzieć o CMR?

ikona zegara3 minuty czytania

13 kwietnia 2022 / Autor: Zespół fireTMS

Międzynarodowy List Przewozowy, zwany w skrócie CMR, to dokument, na podstawie którego realizowany jest przewóz ładunku. Czy CMR jest dokumentem obowiązkowym? Czy są jakieś wyjątki od stosowania CMR?

Czym jest CMR?

CMR jest konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów , która została sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Skrót CMR pochodzi od francuskiego „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”. Konwencja ta w Polsce obowiązuje od 13 czerwca 1962 roku, a obecnie niemal wszystkie kraje europejskie zdecydowały się przyjąć i stosować jej zapisy.

List Przewozowy jest dokumentem handlowym, który stanowi dowód przyjęcia przesyłki do transportu. Przewoźnik bierze na siebie odpowiedzialność dostarczenia towaru do odbiorcy. CMR jest więc potwierdzeniem zawarcia umowy między przewoźnikiem, a nadawcą. W liście przewozowym znajdują się informacje o stronach transakcji, informacje o ilości i wadze przewożonego towaru.

Czy dokument CMR jest obowiązkowy?

Międzynarodowy List Przewozowy nie jest dokumentem obowiązkowym, a więc jego brak, niepoprawność lub utrata nie zaważają na ważności samej umowy przewozu. Umowa przewozu podlega przepisom konwencji niezależnie od dokumentu CMR.

CMR jest bardzo ważnym dokumentem podczas odprawy celnej. Informacje w nim zawarte pomagają załatwić formalności celne, takie jak pobór opłat czy płynne przejście kontroli przez uprawnione organy. Ponadto, List Przewozowy stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów między nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem.

Kiedy stosuje się zapisy konwencji?

Zapisy konwencji dotyczą transportu międzynarodowego, tj. przewozu towaru pojazdami w celach zarobkowych pomiędzy różnymi krajami. Pojazdy, zgodnie z konwencją, to samochody, pojazdy członowe, przyczepy i naczepy.

Kiedy konwencji CMR się nie stosuje?

Międzynarodowy List Przewozowy nie obowiązuje w przypadku przewozu przesyłek pocztowych, zwłok i transportu rzeczy przesiedlenia (czyli przeprowadzek międzynarodowych).

Co musi zawierać dokument CMR?

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie ustaliła jednolitego wzoru Międzynarodowego Listu Przewozowego oraz tego, jakie dane powinny być w nim zawarte. Przeważnie CMR zawiera takie informacje, jak:

 • dane nadawcy (nazwisko/nazwa, adres),
 • dane odbiorcy (nazwisko/nazwa, adres),
 • dane przewoźnika (nazwisko/nazwa, adres),
 • miejsce przeznaczenia (adres),
 • miejsce i data załadowania,
 • rodzaj towaru, ilość sztuk, wagę i sposób opakowania,
 • instrukcje nadawcy,
 • zastrzeżenia i uwagi przewoźnika,
 • kwota przewozu z uwzględnieniem przedpłaty, dopłaty i waluty,
 • podpisy i stemple nadawcy, odbiorcy i przewoźnika,
 • data wystawienia dokumentu.

Czy List Przewozowy CMR musi być podpisany?

Przewoźnik wraz z nadawcą towaru powinni podpisać List Przewozowy. Można też zastąpić podpisy stemplami przewoźnika i nadawcy. Podpisy mogą też zostać wydrukowane (jeżeli w danym kraju taka forma jest dozwolona).

Kto wystawia CMR?

Konwencja nie reguluje kwestii, kto właściwie powinien wystawić List Przewozowy. Zawiera jedynie informację o trzech obowiązkowych egzemplarzach. Ważne, żeby listy były podpisane zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika.

Międzynarodowy List Przewozowy wystawia się przeważnie w czterech egzemplarzach, choć obowiązkowe są pierwsze trzy:

 • egzemplarz dla nadawcy (kolor czerwony),
 • egzemplarz dla odbiorcy (kolor niebieski),
 • egzemplarz dla przewoźnika (kolor zielony),
 • egzemplarz do celów administracyjnych (kolor czarny).

Jak wypełnić List Przewozowy?

Obecnie nie ma jednolitego wzoru listu przewozowego i można spotkać się z kilkoma wersjami. Należy jedynie pamiętać, aby uwzględnić wszystkie najważniejsze kwestie, które zostały wymienione w ustawie. Warto też uzupełnić Międzynarodowy List Przewozowy o ustalenia między przewoźnikiem, a nadawcą towaru, np.:

 • koszty nadawcy,
 • termin transportu,
 • instrukcje dla przewoźnika,
 • informacje o dokumentacji przekazanej przewoźnikowi,
 • zakaz przeładunku towaru.

Wszystkie powyższe dane są zabezpieczeniem na wypadek jakichkolwiek problemów związanych z transportem, dlatego warto je załączyć do dokumentu CMR.

Podsumowanie informacji

Międzynarodowy List Przewozowy nie jest obowiązkowy, ale rekomenduje się przygotowanie CMR za każdym razem, gdy transportowane są ładunki poza granice naszego kraju. Ponadto, dokument CMR potwierdza zawarcie umowy na przewóz i pomaga rozstrzygnąć ewentualne komplikacje związane z transportem międzynarodowym, gdyż zawiera takie informacje jak koszty przewozu, kwotę zaliczki, wartość towaru czy instrukcje dla przewoźnika.

Czy wiesz, że instalacja tachografu jest obowiązkowa? Zachęcamy do lektury naszego artykułu o legalizacji tachografu.

Tagi
Zespół fireTMS

Zespół fireTMS

Artykuł został napisany przez zespół fireTMS, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość branży TSL.

Zobacz podobne artykuły
Automatyczna windykacja w fireTMS

Mikrofaktoring i automatyczna windykacja dla klientów FireTMS!

Podjęliśmy wyzwanie aby stworzyć program, który będzie dbał o bezpieczeństwo i stabilizację Waszej firmy. Udało się! Od teraz z programem FireTMS płynność finansowa będzie dla Was oczywisością. Zjedliście już wszystkie paznokcie przez niezapłacone faktury za wykonane zlecenia? Na nic tysięczny telefon do księgowej, na nic proszenie i błaganie. Znacie to? Pod tym względem branża TSL […]

ikona zegara3 minuty czytaniaPrzeczytaj więcej
Trendy branża TSL 2022

Branża TSL – trendy w 2022 roku

W 2022 roku branża TSL rozwija się bardzo dynamicznie i stale wymaga podejmowania trudnych decyzji. Wszystko z powodu obserwowanych od lat tendencji oraz planowanych zmian przepisów, ale również zupełnie nieprzewidywalnych czynników. Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie eksperci podkreślali, że w bieżącym roku przewoźników, logistyków i spedytorów czekają wyzwania takie, jak deficyt kadrowy czy coraz […]

ikona zegara6 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Ceny paliw a branża TSL

Ceny paliw, a branża transportowa

Gwałtowne wahania ceny paliw komplikują sytuację firm transportowych. Ale większym kłopotem jest stały wzrost ceny oleju napędowego, który obserwujemy od ponad dwóch miesięcy. Jak branża TSL radzi sobie z tymi problemami? W tym artykule: Ceny paliw zbliżają się do wartości rekordowych. W efekcie wielu przewoźników już teraz ma spore kłopoty z utrzymaniem rentowności przewozów. Wciąż […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej