fireTMS > Blog > Płynność finansowa w firmie transportowej. Sprawdź fireTMS

Płynność finansowa w firmie transportowej. Sprawdź fireTMS

ikona zegara6 minut czytania

6 marca 2024 / Autor: Marcin Borek

Płynność finansowa w branży TSL to spore wyzwanie, które wynika m.in z wysokich kosztów prowadzenia działalności, odroczonych terminów płatności i opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów. Jakie narzędzia wspierają przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej w branży transportowej i jaką rolę odgrywa fireTMS? Przeczytaj w poniższym artykule.

Co to jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, finansowania wierzytelności i nabywania produktów oraz usług potrzebnych do prowadzenia działalności.

Rodzaje płynności finansowej:

 • płynność majątkowa — możliwość wymiany aktywów na środki pieniężne; im większa część majątku zostanie przekształcona, tym większa płynność finansowa, 
 • płynność majątkowo-kapitałowa — zdolność do regulowania zobowiązań w terminie; dotyczy m.in. opłacania faktur, wynagrodzeń i pozostałych opłat, 
 • płynność przepływów pieniężnych — możliwość nabycia potrzebnych towarów i usług z wykorzystaniem zgromadzonych środków oraz zarządzanie wpływami i kosztami. 

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedstawia ogólną zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych.

Wskaźnik płynności przyspieszonej wyznacza możliwości firmy do pokrycia bieżących zobowiązań aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe).

Wskaźnik płynności natychmiastowej określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań z posiadanych w przedsiębiorstwie środków, czyli najbardziej płynnych aktywów obrotowych.

Brak płynności finansowej w branży TSL —  przyczyny

Branża TSL każdego dnia mierzy się z wieloma wyzwaniami, które mają wpływ na płynność finansową, w tym m.in.:

 • wysokimi kosztami prowadzenia firmy —  inflacja, wzrost cen paliwa i energii, wydatki na flotę, składki ZUS, opłaty drogowe i wynagrodzenia pracowników itd, 
 • długimi terminami płatności —  średni termin płatności za wykonane zlecenie transportowe wynosi od 45 do 60 dni, co utrudnia regulowanie bieżących zobowiązań, 
 • nierzetelnymi kontrahentami —  brak płatności za wyświadczone usługi w wyznaczonym terminie, 
 • brakiem przekonania do cyfrowego obiegu dokumentów —  wysyłanie dokumentów transportowych pocztą tradycyjną wydłuża czas oczekiwania na uregulowanie płatności.

Skutecznym narzędziem, które pozwala kontrolować płynność finansową i docelowo ją poprawić jest fireTMS. System umożliwia np. weryfikację przeterminowanych faktur, oznaczanie kontrahentów zalegających z płatnościami czy pobranie szczegółowych raportów. Dostępna jest także automatyczna windykacja.

Co to jest skonto i jakie ma korzyści?

Skonto to jedno z narzędzi, które motywuje kontrahentów do szybszej zapłaty. To obniżka ceny o określoną wartość procentową, przyznaną po uregulowaniu płatności w określonym terminie. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, informacja o przyznanym rabacie musi znaleźć się w fakturze.

Skonto jest korzystne dla przewoźnika, gdyż szybciej otrzymuje należność oraz dla kontrahenta, który reguluje niższą kwotę.

Skonto w fireTMS

Funkcja Skonto dostępna w fireTMS ma zastosowanie w wystawianych fakturach sprzedaży i rejestrowanych fakturach zakupu. Po zatwierdzeniu przyznanego rabatu, na fakturze widnieje wartość netto, brutto i kwota podatku zarówno przed, jak i po przyznanym rabacie. Narzędzie pozwala uniknąć konieczności nawiązania współpracy z firmami zewnętrznymi (bankiem lub firmą faktoringową). Umożliwia też oszczędność czasu – zamiast ręcznej kalkulacji, kwoty zmieniają się automatycznie, co docelowo ogranicza błędy.

Kredyt kupiecki — co to jest i jaką rolę odgrywa w firmie?

Kontrahenci nie zawsze dysponują środkami potrzebnymi do uregulowania zobowiązań. Kredyt kupiecki przychodzi im z pomocą. Po nawiązaniu porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami płatność za wyświadczoną usługę następuje z odroczonym terminem, a to wszystko przy minimum formalności. Kredyt kupiecki może zostać wykorzystany w celu zakupu towarów lub usług przy braku bieżących środków.

Kredyt kupiecki w fireTMS

fireTMS posiada funkcję domyślnego limitu Kredytu kupieckiego, który ustawia się dla każdego nowo dodawanego do systemu klienta. To rodzaj blokady. Po przekroczeniu limitu kredytowego, system wyświetli informację o zadłużeniu klienta i równocześnie uniemożliwi spedytorowi zapisanie ładunku i utworzenie zlecenia.

Po indywidualnych ustaleniach z kontrahentem, w kartotece klienta można zmienić domyślny limit finansowania.

Raportowanie w fireTMS

Automatyczne generowanie raportów w fireTMS ułatwia monitorowanie wydatków w przedsiębiorstwie i co za tym idzie, może przyczynić się do poprawy płynności i finansowej.

Raporty dotyczą:

 • dziennych obrotów — wykaz obrotów w danym dniu wykonanym przez firmę (wszystkie placówki), 
 • obrotów i prowizji wg oddziału — raporty rozdzielające poszczególne oddziały firmy, które pokazują sumaryczne wyniki wszystkich spedytorów pracujących w poszczególnych placówkach danego przedsiębiorstwa, 
 • spedytorów — raport pokazujący indywidualny wynik finansowy i produktywność każdego z pracowników, 
 • przewoźników — raport informuje o indywidualnych wynikach poszczególnych firm transportowych realizujących zlecenia, 
 • klientów – wykaz przychodów według poszczególnych kontrahentów, 
 • pojazdów zewnętrznych — raport przedstawia informacje dotyczące wykorzystania pojazdów taboru zewnętrznego, 
 • kosztów floty — raport zawiera informacje na temat poszczególnych kosztów przypisanych do wybranego pojazdy własnego, 
 • rentowności floty — raport informuje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru na podstawie wprowadzonych kosztów, 
 • zleceń: flota własna — raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru, 
 • kart drogowych: pojazdy — raport informuje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru, 
 • kart drogowych: kierowcy — raport przedstawiający informacje na temat rentowności poszczególnych kierowców.

Automatyczna windykacja w fireTMS

Płynność finansowa w firmie transportowej może zostać zaburzona przez nieterminowe płatności kontrahentów, a każda nieopłacona faktura komplikuje sytuację przewoźnika. fireTMS umożliwia bieżące monitorowanie płatności, wysyłanie do klientów przypomnienia mailowego o zbliżającym się albo przekroczonym terminie płatności albo wezwania do zapłaty za fakturę.

Dane kontrahenta i kwota zadłużenia są automatycznie uzupełniane z wystawionych faktur, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Automatyczne oznaczanie klientów z opóźnieniami w płatnościach

W fireTMS dostępna jest opcja oznaczania klienta, który nie uregulował płatności w terminie. Użytkownik systemu wyznacza maksymalny termin przekroczenia płatności za fakturę, np. 3 dni. Jeśli termin zostanie przekroczony, jest to równoznaczne z przyznaniem kontrahentowi oceny. Po uzyskaniu oceny Czarna lista — zablokowany albo Opóźnienia w płatności — zablokowany, spedytor albo inny użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia  dla niego nowego ładunku i  utworzenia zlecenia transportowego. Odblokować klienta może tylko osoba z wyznaczonymi do tego uprawnieniami. 

Współpraca z nierzetelnymi klientami pogarsza płynność finansową firmy, dlatego automatyczne oznaczenie dłużników zalegających z płatnościami jest bardzo przydatne i pozwala zapobiec powiększeniu zadłużenia.

Płynność finansowa w firmie transportowej — podsumowanie

Płynność finansowa w branży TSL jest uwarunkowana wieloma czynnikami, m.in. wysokimi kosztami prowadzenia działalności, odroczonymi terminami płatności i spóźnieniami w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. fireTMS nie tylko usprawni zarządzanie zleceniami transportowymi, ale dysponuje również narzędziami, które pozwolą kontrolować sytuację materialną firmy i docelowo poprawić płynność finansową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Newsletter

Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek

Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Obowiązek informacyjny RODO - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest fireTMS.com Sp. z o.o. Dane wskazane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu dostarczenia newsletterów fireTMS.com Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Twoje prawa oraz zasady przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatości

Tagi
Rate the article!

0

3 ratings, avg: 5
Marcin Borek

Marcin Borek

Head of Business Development. Posiada 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu TMS w firmach transportowych i spedycyjnych. Lider sprzedaży fireTMS, odpowiada za rozwój biznesowy w Polsce oraz na rynkach europejskich.

Zobacz podobne artykuły
Dokument celny SAD

Dokument celny SAD – wszystko, co musisz wiedzieć

Dokument celny SAD jest formularzem celno-administracyjnym używanym w handlu międzynarodowym. Pozwala skrócić formalności celne przy obrocie towarowym. Co ważne, nie jest wykorzystywany na obszarze Unii Europejskiej, a jedynie poza wspólnotą. Zapraszamy do artykułu, w którym uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące dokumentu SAD, poznasz jego przeznaczenie i zastosowanie. Czym jest dokument celny SAD i jakie ma zastosowanie? […]

ikona zegara5 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Jak rozwijać firmę transportową

Jak rozwijać firmę transportową?

W ubiegłym roku działało w Polsce 125 tys. firm transportowych. Tak liczna konkurencja w branży wymaga podejmowania przemyślanych decyzji biznesowych już od samego początku działalności. Dlatego dowiedz się, jak rozwijać firmę transportową i odkryj oprogramowanie, które usprawni codzienną pracę.  Jak założyć firmę transportową?  Aby założyć firmę transportową, należy spełnić określone wymogi prawne oraz skompletować potrzebne […]

ikona zegara11 minut czytaniaPrzeczytaj więcej
Program dla firmy spedycyjnej i transportowej

Czy firma transportowa może pracować w jednym programie?

Program dla firmy spedycyjnej jest narzędziem, które może dokonać teoretycznie bardzo trudnego zadania – połączyć pracę spedytora, księgowej, a także obowiązki prezesa firmy. Wydaje się, że prezes, spedytor i księgowa nie mogą pracować w jednym narzędziu, dlatego, że ich obowiązki są całkiem różne, a na rynku nie istnieje program, który mógłby im pomóc. Czy firma transportowa może […]

ikona zegara7 minut czytaniaPrzeczytaj więcej